พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

University of South Wales

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย South Wales เป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ซึมซับความรู้ผ่านการปฏิบัติ

มหาวิทยาลัย South Wales เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขตตั้งอยู่ใน South Wales (Pontypridd, Cardiff, และ Newport) โดยวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใน Pontypridd แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ Treforest และ Glyntaff นอกจากนี้มหาวิทยาลัย South Wales ยังเปิดสอนหลักสูตรที่มีความหลากหลายให้แก่นักศึกษาจากกว่า 120 ประเทศทั่วโลกให้เลือกเรียนได้มากกว่า 500 สาขา

USW ประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยเฉพาะทางและ 3 คณะวิชาที่สำคัญ ดังต่อไปนี้:

 • คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์, และวิทยาศาสตร์
 • อุตสาหกรรมการสร้างสรรค์
 • คณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสาธารณสุข

นับตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษาได้เข้ามาเรียนที่ USW พวกเค้าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่หาไม่ได้จากที่ไหน เช่นเดียวกับสาระความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอนก็ล้วนเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ และมุมมองที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานในอนาคต ครูผ็สอนของที่นี่ก็ต่างเคยมีประสบการณ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกมาแล้วทั้งสิ้น

สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ไปพร้อมๆกับการลงมือปฏิบัติได้อย่างเปิดกว้าง มากไปกว่านั้น USW ยังได้ประสานความร่วมมือกับทางภาคเอกชนเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้แก่นักศึกษา

บัณฑิตจำนวนกว่า 95% ได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาเพียงหกเดือน (DLHE 2018) และสามารถเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำได้หลายแห่ง อาทิเช่น Sony, BBC, the NHS, และ British Airways

South Wales เป็นเสมือนเมืองในฝันที่ผสมผสานวิถีชีวิตแบบคนเมืองและชนบทเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว นักศึกษาสามารถสัมผัสได้ถึงความสวยงามของวิวทิวทัศน์ภายในเมือง Cardiff ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพเหมาะสมที่สุดในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษา (2022 Natwest Student Index) ควบคู่ไปกับความสะดวกสบายในการเดินทาง วิทยาเขตของ USW สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับมหานครอย่างลอนดอน ก็สามารถเดินทางด้วยรถไฟโดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงจากวิทยาเขต Newport และ 2.5 ชั่วโมงจากวิทยาเขต Cardiff และ Pontypridd

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

โครงการด้านสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัย South Wales ได้ตั้งเป้าในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2040

โครงการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้ว ประกอบไปด้วยการเปลี่ยนไปใช้ภาชนะที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ, การติดตั้งหลอดไฟ LED โดยอาศัยแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ด้วยเหตุนี้ USW จึงสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงถึง 27% นับตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2018/19

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

หลักสูตร MBA Global เป็นหลักสูตรปริญญาโทระยะเวลาสองปี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Chartered Management Institute นักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มีโอกาสได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงถึง 2,500 ปอนด์ มากไปกว่านั้นยังมีโอกาสฝึกงานกับองค์กรชั้นนำเป็นระยะเวลา 8 เดือน ผ่านการเข้าร่วมโครงการ USW Business Clinic

หลักสูตรความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้มหาวิทยาลัย South Wales ได้รับการยกย่องให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Academic Centre of Excellence in Cyber Security) เช่นเดียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีในสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นระยะเวลาติดต่อกันสามปี (2019-2021)

หลักสูตรปริญญาโทสาขาสาธารณสุขศาสตร์ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านสาธารณะสุข และสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่สังคมได้ในวงกว้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงปีที่ผ่านมา มีส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมจากนักศึกษาไม่เพียงแต่ในระดับประเทศ แต่ยังรวมไปถึงในระดับโลกด้วยเช่นกัน นักศึกษาที่สนใจควรตรวจสอบข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับประเทศต้นทางของตนก่อนทำการสมัคร

Show more +Show less -
คุณภาพการสอนและการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพการสอนและการรับรองมาตรฐาน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน USW ล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับ และผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในหลากหลายองค์กร อาทิเช่น

 • สมาคมนักบัญชีได้รับอนุญาต
 • British Computer Society
 • British Psychology Society
 • สถาบันการจัดซื้อและอุปทานได้รับอนุญาต
 • Institute of Fire Safety Engineers
 • Royal Institute of Chartered Surveyors
 • Skillset Media Academy Wales

หลักสูตรส่วนใหญ่ของ USW ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา นักศึกษาจึงมีโอกาสสำคัญในการเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน มากไปกว่านั้นนักศึกษายังสามารถซึมซับความรู้และประสบการณ์การทำงานได้จากครูผู้สอนที่ล้วนมีความชำนาญในการสอน

มหาวิทยาลัย South Wales มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และแสวงหาทางออกสำหรับการแก้ปัญหาในเชิงสังคม, วัฒนธรรม, และเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงมีโอกาสทำงานร่วมกับนักวิจัยในสาขาต่างๆได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น สาขาความยั่งยืน, สาขาความมั่นคง, สาขายุติธรรม, และสาขาสุขภาพและความเป็นอยู่ ในช่วงปีที่ผ่านมา งานวิจัยมากกว่าครึ่งของ USW ต่างได้รับ'การยอมรับ'และ'เป็นที่รู้จักในระดับแนวหน้าของโลก'

USW เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของเวลส์ที่ได้รับการยกย่องจากศูนย์ความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Centre) ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศในสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Academic Centre of Excellence in Cyber Security)

นอกจากนี้ USW ยังเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของสหราชอาณาจักรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสำหรับการบำรุงรักษาอากาศยานประเภท 'EASA Part 66' ส่งผลให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับสถาบันการศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐานประเภท Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) organisation ได้ทั่วโลก

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

USW ประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยเฉพาะทาง และ 3 คณะวิชาที่สำคัญ ได้แก่

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมในสามวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย วิทยาลัยการออกแบบและดิจิทัล, วิทยาลัยการแสดงและการผลิต, และวิทยาลัยธุรกิจ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้:

 • อนิเมชั่นและเกมส์
 • การออกแบบและการสื่อสาร
 • แฟชั่น
 • การถ่ายภาพ
 • การแสดงและการละคร
 • ภาพยนตร์และภาพ
 • วารสารและสื่อสารมวลชน
 • ดนตรีและการสร้างเสียงผสม

คณะวิชาที่เปิดสอนในวิทยาลัยธุรกิจประกอบไปด้วย:

 • ธุรกิจและการจัดการ
 • บัญชีและการเงิน
 • กฏหมาย
 • บริการสาธารณะ
 • สังคมวิทยา

คณะคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

คณะแห่งนี้เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมในสามวิทยาลัย อันประกอบไปด้วย วิทยาลัยคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์และความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอากาศยาน, วิศวกรรมประยุกต์, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์, และวิศวกรรมเครื่องกล)
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • นิติวิทยาศาสตร์
 • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ
 • การสำรวจปริมาณ
 • พลังงานหมุนเวียน
 • การผลิตอีเว้นท์และการออกแบบเสียง

คณะวิทยาศาสตร์ชีวิตและการศึกษา

คณะวิชาแห่งนี้ประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยจิตวิทยาและการบำบัด วิทยาลัยสุขภาพ, กีฬา, และการปฏิบัติ วิทยาลัยศึกษาศาสตร์, ปฐมวัยและวิทยาศาสตร์การดูแล วิทยาลัยสังคมสงเคราะห์

สาขาวิชาเฉพาะทางประกอบไปด้วย:

 • ไคโรแพรคติก
 • อาชญวิทยา
 • การศึกษา
 • หลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนฟุตบอล
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • จิตวิทยา
 • จิตบำบัดและการแนะแนว
 • สาธารณสุข
 • กีฬา
 • การดูแลเด็กและครอบครัว

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

หลักสูตรที่เปิดสอนใน USW ได้กำหนดคุณสมบัติในการรับเข้า รวมไปถึงคุณสมบัติที่สอดคล้องกับประเทศต้นทางของนักศึกษาในแต่ละประเทศ นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัคร

ตามที่ภาษาอังกฤษได้ใช้เป็นภาษาหลักในการสอน นักศึกษาจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้:

 • Cambridge English: คะแนนรวม 169, และต้องได้ 162 คะแนนในแต่ละส่วน
 • GCSE pass in English (อย่างน้อยในระดับเกรด C)
 • IELCA: Direct entry: คะแนนรวม 32, และต้องได้ 30 คะแนนในแต่ละส่วน
 • IELTS: คะแนนรวม 6.0 และต้องได้อย่างน้อย 5.5 ในแต่ละส่วน
 • LanguageCert International ESOL: ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนที่ 33 คะแนน
 • PTE Academic and PTE Academic UKVI: คะแนนรวม 64,และต้องได้ 59 คะแนนในแต่ละส่วน
 • TOEFL – คะแนนรวม 72 คะแนน และต้องมีคะแนนขั้นต่ำในด้านการอ่าน 18 คะแนน, การฟัง 17 คะแนน, การพูด 20 คะแนน และการเขียน 17 คะแนน
 • TOEFL Home Edition: คะแนนรวม 72 คะแนน และต้องมีคะแนนขั้นต่ำในด้านการอ่าน 18 คะแนน, การฟัง 17 คะแนน, การพูด 20 คะแนน และการเขียน 17 คะแนน (เฉพาะที่สมัครในปี 2021 เท่านั้น)
 • Trinity College English Language: ISE II Distinction หรือ ISE III Pass

ในบางหลักสูตรอาจมีการกำหนดคุณสมบัติในการรับเข้าที่อาจแตกต่างไปจากที่ได้ระบุไว้ นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลจากทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยก่อนทำการสมัคร

หากนักศึกษามีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยได้อย่างเปิดกว้าง โดยในหลักสูตรจะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้หลายช่วงเวลาในหนึ่งปีการศึกษา และสามารถสำเร็จหลักสูตรได้ภายในเดือนกันยายนและเดือนกุมภาพันธ์

นักศึกษาต่างชาติที่ถือวีซ่าในระดับTier 4 และวางแผนจะสมัครเรียนในหลักสูตรที่ต่ำกว่าระดับปริญญา (อาทิเช่น หลักสูตรปูพื้นฐาน, และ HND) จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษจากทาง Home Office

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย South Wales ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยเหตุนี้ วิทยาเขตทั้งสามของ USW จึงเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีด้านการเรียนรู้อย่างครบครัน

สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ ประกอบไปด้วย: เครื่องบินรุ่น Jetstream 31 airliner ขนาดเทียบเท่าของจริง, ห้องจำลองการบิน, ห้องถ่ายทำสื่อโทรทัศน์, ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์, และห้องปฏิบัติการทางคลินิก

วิทยาเขต Cardiff

Cardiff ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพเหมาะสมที่สุดในสหราชอาณาจักรสำหรับนักศึกษา (2022 Natwest Student Index) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างเช่น:

 • ห้องซ้อมเต้น
 • ห้องออกแบบแฟชั่น
 • ห้องสำหรับการออกแบบภายใน
 • ห้องสมุด
 • ห้องถ่ายภาพ
 • ห้องผลิตเสียงดนตรีด้วยโปรแกรม Pro tools
 • ห้องดนตรี
 • โรงละคร
 • ห้องถ่ายทำภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์

วิทยาเขต Newport

วิทยาเขต Newport เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนรู้อันทันสมัย ได้แก่:

 • คาเฟ่
 • ห้องสมุดและพื้นที่อ่านหนังสือ
 • สมาพันธ์นักศึกษา

วิทยาเขต Pontypridd

วิทยาเขต Pontypridd เป็นวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ Treforest และ Glyntaff สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตประกอบไปด้วย:

 • ห้องปฏิบัติการด้านอากาศยานและการบิน
 • คาเฟ่และบาร์
 • ห้องปฏิบัติการทางคลินิก
 • ห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
 • โรงยิม
 • ห้องสมุด
 • ห้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และการกีฬาศาสตร์
 • สนามกีฬาในร่ม
 • ศูนย์นักศึกษา
 • สมาพันธ์นักศึกษาและไนท์คลับ

ศูนย์กีฬาแห่งมหาวิทยาลัย South Wales

USW เป็นมหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยทีมกีฬามากกว่า 60 ทีม และมีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอย่าง USW Sport Park

สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย:

 • สนามกีฬากลางแจ้งจำนวน 5 แห่ง พร้อมสนามหญ้าและไฟส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน
 • สนามฟุตบอลที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก FIFA (ทั้งกลางแจ้งและในร่ม)
 • ซอฟแวร์วิเคราะห์เชิงสถิติ
 • ห้องทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย
 • พื้นที่นันทนาการมากกว่า 30 เอเคอร์

ที่พัก

หอพักของมหาวิทยาลัยเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน อาทิเช่น เตียงนอน, ตู้เสื้อผ้า, เก้าอี้และโต๊ะสำหรับอ่านหนังสือ รวมไปถึงห้องครัวกลางและพื้นที่ซักล้าง แต่หากนักศึกษาต้องการหาที่พักเพิ่มเติมนอกเหนือจากหอพักที่ได้จัดเตรียมไว้ ก็สามารถขอคำปรึกษาได้จากทางมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มาตรการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษา, เจ้าหน้าที่, และผู้มาเยือน

ประกอบไปด้วย:

 • ไฟส่องสว่างโดยรอบวิทยาเขต
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • ระบบแจ้งเตือนความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนภายในวิทยาเขต
 • ทีมฉุกเฉินที่ได้รับการฝึกมาอย่างดี

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SafeZone เพื่อใช้สำหรับร้องขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน มากไปกว่านั้นก็ยังสามารถอัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา

นอกเหนือจากแอพพลิเคชั่น SafeZone ที่ทางมหาวิทยาลัยได้แนะนำให้นักศึกษาได้ดาวน์โหลดแล้วนั้น นักศึกษายังสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น PanicGuard ซึ่งได้รับการแนะนำโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสหราชอาณาจักร แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมฟีทเจอร์ที่เป็นประโยชน์สำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินไว้อย่างครบครัน อาทิเช่น สัญญาณเตือนเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน, บันทึกข้อมูลการใช้ รวมไปถึงเบอร์ติดต่อที่จำเป็นสำหรับการแจ้งเหตุ หากนักศึกษาต้องการติดตาม หรือแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งของตนเอง ก็สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Circle of Six ได้ด้วยเช่นกัน

มหาวิทยาลัย South Wales จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่นักศึกษาอยู่เป็นประจำทุกปี

Show more +Show less -
23000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
1001st  / 1250
Glyntaff, Pontypridd
Mary Zakaria - Tanzania student
Freshers Foam Party
At USW
International Student Life
Students Union
At USW
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 UK Master’s Degree Day In-House

ที่สุดของงานสัมมนาของคนอยากเรียนต่อป.โทอังกฤษ IDP กรุงเทพฯ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ เข้าฟังสัมมนาเพื่อฟังข้อมูลเตรียมพร้อมเรียนอังกฤษแบบจัดเต็มกับพี่ ๆ แนะแนว IDP

Flag_GB icon GB Bangkok, Thailand 25th มี.ค. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม
event image 1 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?