พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of South Wales

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย South Wales (USW) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขตตั้งอยู่ใน Cardiff (เมืองหลวงของเวลส์)

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับความมือที่ดีจากผู้ประกอบการชั้นนำภายในประเทศ จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม บัณฑิตมากกว่า 95% ของที่นี่สามารถหางานทำหรือเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ภายใน 6 เดือน หลังจากสำเร็จการศึกษา องค์กรระดับชั้นนำมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรในสาขาธุรกิจและการบริหาร

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย South Wales ได้รับการออกแบบด้วยคำแนะนำและโครงสร้างที่มีความเป็นมืออาชีพจากผู้มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาให้ได้มากที่สุด หลังจากที่พวกเค้าได้สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ไปแล้ว โดยบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้าทำงานในองค์กรชั้นนำมากมาย เช่น Sony, the BBC, the NHS และ British Airways

หลักสูตรที่ USW เป็นมากกว่าใบปริญญา นักศึกษาของ USW ได้รับการส่งเสริมศักยภาพอย่างเต็มรูปแบบทั้งในด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

ครูผู้สอนของ USW ต่างเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในสาขาวิชาต่างๆ นักศึกษาทุกคนจึงได้รับการถ่ายทอดความรู้ที่ทันสมัยและอัดแน่นไปด้วยมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน นอกจากนี้ หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีให้เลือกมากกว่า 500 สาขา ยังมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความสามารถของตนเองได้อย่างครอบคลุม

USW พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ 2,500 คน จาก 200 ประเทศ และได้ลงมือทำสิ่งต่างๆมากมายเพื่อทำให้นักศึกษารู้สึกถึงการต้อนรับอย่างอบอุ่น ด้วยโปรแกรมต้อนรับนานาชาติที่ครบครัน, บริการรับนักศึกษาจากสนามบิน และบริการช่วยเหลือที่หลากหลาย เช่น ความช่วยเหลือในด้านทักษะการเรียนและความช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษ นอกห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาระดับโลก และมีสโมสรและชมรมนักศึกษาจำนวนมากให้นักศึกษาได้เข้าร่วม

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

หลักสูตรที่ได้รับความนิยม

MBA Global เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะเวลาสองปีที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนประสบการณ์ผ่านการฝึกงานในสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลา 8 เดือน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะในด้านการแก้ปัญหา, การวางแผนกลยุทธ์ และการบริหารในระดับองค์กร

มากไปกว่านั้นหลักสูตร MBA Global ยังผ่านการรับรองจาก Chartered Management Institute ครอบคลุมสาขาวิชาทั้งในด้าน Finance, HRM, Supply Chain Management, และ Marketing and Entrepreneurship

หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาความปลอดภัยทางไซเบอร์ - มหาวิทยาลัย South Wales เป็นสถาบันการศึกษาเพียงแห่งเดียวของเวลส์ที่ได้รับรางวัล Academic Centre of Excellence in Cyber Security Education จาก National Cyber Security Centre โดยเป็นหนึ่งในแปดมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ เช่นเดียวกับการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปี 2020 ที่มีความโดดเด่นในด้านไซเบอร์

หลักสูตรปริญญาโทสาขาสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จึงเป็นผู้ที่มีความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาในระดับสากล

Covid-19 update

สุขภาพและสุขอนามัยของนักศึกษา, ครูผู้สอน, และเจ้าหน้าที่ทุกคน ถือเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญในระดับสูงสุด นักศึกษาต่างชาติที่มุ่งมั่นในการแสวงหาความรู้ทั้งในด้านการเรียนและการวิจัยสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

เมื่อพูดถึง การทำงานกับภาคอุตสาหกรรม USW มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมในด้านนี้ หลักสูตรจำนวนมากของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาโดยองค์กรวิชาชีพและองค์กรชั้นนำที่มีว่าจ้างบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่รัฐบาลท้องถิ่นและ NHS ไปจนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่งของโลก หลักสูตรต่างๆถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในการจ้างงานของนักศึกษา สิ่งเหล่านี้ได้รับการยอมรับด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับบริษัทสำคัญ ๆ ในภาคการเติบโตทั่วโลก

ในสาขาการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหราชอาณาจักรที่ได้รวมหลักสูตรด้านการซ่อมบำรุงอากาศยานมาตรฐานที่ชื่อ 'EASA Part 66' เข้ากับหลักสูตร Honour's degree อยู่ภายวิทยาเขตแห่งเดียวกัน

นักศึกษามีทางเลือกในการจัดการและเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทั่วโลกกับองค์กรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย Part 145 Maintenance, Repair and Overhaul (MRO)

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย South Wales (USW) ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขตได้แก่ Cardiff, Newport, และ Pontypridd โดยทั้งสามวิทยาเขตเปิดสอนหลักสูตรในสามคณะวิชา ครอบคลุมหลักสูตรที่มีความหลากหลาย

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการศึกษาเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาเฉพาะทาง อาทิการดูแลสังคม การพยาบาล การทำงานกับเด็กและครอบครัว ศิลปะสร้างสรรค์และการบำบัด จิตวิทยา การรักษาแบบมืออาชีพ การศึกษาสุขภาพชุมชน และการจัดการดูแลสุขภาพและสังคม

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เปิดสอนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาวิชาเฉพาะทางรวมถึงการออกแบบโฆษณา การออกแบบแฟชั่น การถ่ายภาพสารคดี คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น ศิลปะเกม ธุรกิจดนตรี และการผลิตภาพ

วิทยาลัยธุรกิจ South Wales

วิทยาลัยธุรกิจ South Wales เปิดสอนหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชี/การเงิน การจัดการอีเว้นท์ ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการ การบริการสาธารณะ และด้านกฎหมาย

หลักสูตร MBA Global เป็นหลักสูตรระยะเวลาสองปี ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานในองค์กรชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นระยะเวลากว่า 8 เดือน

คณะคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะคอมพิวเตอร์วิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาเฉพาะทางรวมถึงวิศวกรรมการบิน นิติคอมพิวเตอร์ นิติวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล การสำรวจปริมาณ การผลิตเสียงและการถ่ายทอดสด และเภสัชศาสตร์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ความรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นและทางมหาวิทยาลัยให้การยอมรับคุณวุฒิภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

 • ผ่านการเรียนระดับ GCSE วิชาภาษาอังกฤษด้วยเกรด C หรือสูงกว่า
 • คะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีส่วนใดได้คะแนนน้อยกว่า 5.5 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร
 • คะแนน TOEFL IBT ขั้นต่ำ 80 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร
 • Cambridge English: Advanced (CAE): ผลการสอบตั้งแต่เดือนมกราคม 2015 – คะแนนรวม 169 พร้อมคะแนนขั้นต่ำ 162 ในแต่ละหมวดสำหรับการเรียนระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร
 • นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จำเป็นต้องทำคะแนนสอบให้ได้อย่างน้อยในระดับ C และต้องไม่มีส่วนใดเลยได้น้อยกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยคะแนนสอบต้องอยู่ในช่วงก่อนเดือนมกราคม 2015
 • การสอบของ Trinity College English Language ต้องผ่าน ISE II Distinction หรือ ISE III Pass สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรีเกือบทุกหลักสูตร
 • นักศึกษาต้องได้คะแนนในการสอบ Pearson Test of English Academic (PTE Academic) อย่างน้อย 51 คะแนนขึ้นไปในแต่ละส่วน สำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด จำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการสมัครเข้าเรียนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย South Wales (USW) ประกอบไปด้วยสามวิทยาเขตหลัก

วิทยาเขต Pontypridd

จากหลายๆอาคารที่ระบุข้างต้นไปจนถึงสิ่งปลูกสร้างใหม่ที่ทันสมัยวิทยาเขต Pontypridd สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และความทะเยอทะยานของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตแบ่งออกเป็นสองแห่งคือ: USW Treforest และ USW Glyntaff และนักศึกษาจะได้พบทุกสิ่งที่ต้องการ – หอพักนักศึกษา, ห้องสมุดและศูนย์กีฬา, คาเฟ่และบาร์ไปจนถึงที่กินและดื่ม, และเพื่อนๆใช้จะเวลาต่างๆร่วมกัน

วิทยาเขต Cardiff

Cardiff เป็นเมืองหลวงของเวลส์ที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตสื่อที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร เช่นเดียวกับการเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพถูกที่สุดตามการจัดอันดับของ NatWest's Student Living Index (2019) วิทยาเขต USW Cardiff เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในทุกระดับ

วิทยาเขต Newport

วิทยาเขต Newport ให้การต้อนรับนักศึกษาด้วยบรรยากาศที่มีความหลากหลาย ผสานเข้ากับความมีชีวิตชีวาของวิทยาเขต นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ร้านกาแฟ Starbucks แห่งใหม่, สมาพันธ์นักศึกษา, และการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางแห่งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ศูนย์กีฬาแห่งมหาวิทยาลัย South Wales

USW Sport Park เป็นหนึ่งในสถานฝึกสอนกีฬาและการฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศ ทีมงานมืออาชีพหลายคนใช้ USW Sport Park เพื่อการฝึกซ้อ

สิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสนาม 3G pitch ในร่มขนาดมาตรฐาน ซึ่งสร้างขึ้นตามมาตรฐาน FIFA Pro และ World Rugby 22 และศูนย์เฉพาะทางเพื่อความแข็งแกร่งและการปรับสภาพ นอกเหนือจากนี้ยังมีชุดการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์และสนามขนาดกว่า 30 เอเคอร์พร้อมสนามไฟส่องสว่างจำนวนห้าสนาม รวมถึงสนาม 3G pitch

ที่พัก

สำหรับนักศึกษาที่เรียนที่ Cardiff ทาง USW ทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเอกชนเพื่อเสนอที่พักในหอพักนักศึกษา ห้องพักพร้อมห้องน้ำในตัวตั้งอยู่ในใจกลางเมืองตรงข้ามกับวิทยาเขต Cardiff ของ USW

สำหรับนักศึกษาในวิทยาเขต City Campus, Newport มีโอกาสเข้าถึงหอพักที่ได้รับการออกแบบให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของ River Usk ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่วิทยาเขต, ร้านค้า, และย่านกลางเมืองโดยใช้เวลาเดินเท้าเพียงห้านาที

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

บางส่วนของ มาตรการรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ:

 • มหาวิทยาลัยมีการรักษาความปลอดภัยสำหรับแต่ละวิทยาเขตและหอพักนักศึกษา มาตรการรักษาความปลอดภัยจะแตกต่างกันไปตามสถานที่และเวลาในแต่ละวัน และอาจรวมถึงการให้แสงสว่างภายในมหาวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, การดูแลพื้นที่ต่างๆด้วยกล้องวงจรปิด, หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยและอื่นๆ
 • มีบริการเตือนภัยส่วนบุคคลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • มหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ Campus Watch เพื่อริเริ่มการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและสวัสดิภาพของนักศึกษา South Wales เป็นมหาวิทยาลัยแรกในเมืองเวลส์ ที่ดำเนินโครงการ Campus Watch (จัดการกับปัญหาด้านความปลอดภัยและให้ความสำคัญกับชุมชน) และได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับตำรวจและกลุ่มชุมชนท้องถิ่นในการเริ่มต้นโครงการนี้
 • USW ทำงานร่วมกับกองกำลังตำรวจท้องที่และส่งเสริมข้อความที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการสื่อสาร เพื่อสร้างความตระหนักของนักศึกษาในประเด็นต่างๆ ในเวลาที่เกี่ยวข้องตลอดปีการศึกษา

Show more +Show less -
4076
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
1001st  / 1250
Glyntaff, Pontypridd
Mary Zakaria - Tanzania student
Freshers Foam Party
At USW
International Student Life
Students Union
At USW
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1309

 • £469
  บ้านพัก
 • £519
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £233
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ

สัมมนา เจาะลึกการเขียน SOP แค่เขียนให้โดนใจ มหาวิทยาลัยไหนก็อยากรับ โดย พี่ Bank ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ แชร์เคล็ดลับการเขียน SOP พร้อมเทคนิคการเริ่มต้นเขียน SOP ไม่ว่าจะเป็น Do's and Don'ts เนื้อหาใจความอื่น ๆ ที่จะบ่งบอกตัวตนของน้อง ๆ และทำให้มหาวิทยาลัยตัดสินใจรับน้อง ๆ เข้าศึกษาต่อ

GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st ต.ค. 2021 04:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง
International Study Day 2021

พูดคุยกับสุดยอดตัวแทนสถาบันชั้นนำ สำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก จาก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และ แคนาดา กว่า 74 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศอย่างละเอียดสำหรับสำหรับ ระดับภาษา วิทยาลัย ป.ตรี-โท-เอก ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการเตรียมตัวเรียนต่อ การคัดเลือกคุณสมบัติเข้าเรียน คณะและหลักสูตรมาแรง รวมถึงข้อมูลทุนการศึกษาสุด Exclusive วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 15.30-19.00 น. พบสถาบันศึกษาจากอเมริกา และ แคนาดา วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 14.00-17.30 น. พบสถาบันศึกษาจากอังกฤษ

CA GB US Bangkok, Thailand 12th พ.ย. 2021 03:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์