พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

University of Surrey

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Surrey เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ทางการศึกษาที่สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษามากกว่า 16,000 คนโดย 36% ของนักศึกษามาจากต่างประเทศ

Surrey ประสบความสำเร็จในสิงที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะนักศึกษาและคณาจารย์ทุกคน ในปี 2020 มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 23 ใน Complete University Guide, อันดับ 26 ใน Guardian University Guide, อันดับ 32 ใน Times and the Sunday Times Good University Guide และอันดับที่ 7 ใน Times Higher Education Student Experience Survey ในปี 2018

เช่นเดียวกับการสอนที่มีคุณภาพสูง มหาวิทยาลัยให้การเข้าถึงบริการสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรมากมาย นักศึกษาต่างชาติสามารถได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาและมีบริการต่างๆมากมาย เพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนด้านอาชีพจำนวนมาก นักศึกษาจากทุกสาขาวิชาสามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางธุรกิจและการแนะนำผู้ประกอบการ นักศึกษาทุกคนสามารถสำรวจความคิดเห็นที่แตกต่าง, พัฒนาทักษะทางธุรกิจที่พึงประสงค์ และเพิ่มโอกาสในการสำเร็จการศึกษา

ด้วยการนั่งรถไฟเพียง 34 นาทีจากลอนดอน นักศึกษาต่างชาติสามารถเพลิดเพลินกับวิทยาเขตที่สวยงามและเป็นมิตรในพื้นที่ของ Surrey เมือง Guildford ซึ่งเป็นเมืองที่คึกคักและอบอุ่น และล้อมรอบด้วยชนบทที่สวยงาม

Surrey มุ่งมั่นที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษามองโลกในรูปแบบใหม่ เพื่อให้มีความกล้าในการทำงานและสัมผัสกับทุกสิ่งในช่วงชีวิตการเป็นนักศึกษา

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Surrey มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมใน National Student Survey (NSS 2019) ปีล่าสุด

Surrey อยู่ในอันดับแรกใน NSS 2019 ในสาขาวิชาต่อไปนี้:

 • ฝรั่งเศสศึกษา
 • โภชนาการ
 • วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์

มหาวิทยาลัยยังอยู่ในหนึ่งในสิบอันดับแรกสำหรับสาขาวิชาต่อไปนี้:

 • สัตวศาสตร์
 • การออกแบบ
 • วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • ไอบีเรียศึกษา

คำถามหนึ่งในการสำรวจความคิดเห็น ได้ถามนักศึกษาว่าพวกเขาพึงพอใจกับหลักสูตรของพวกเขาอย่างไร และหลักสูตรต่อไปนี้ได้คะแนนความพึงพอใจ 100 เปอร์เซ็นต์:

 • วิศวกรรมโยธา BEng (Hons)
 • เทคโนโลยีการสร้างสรรค์ดนตรี BMus (Hons)
 • นิติศาสตร์และอาชญวิทยา LLB (Hons)
 • คณิตศาสตร์ MMath
 • ดนตรีและการบันทึกเสียง (Tonmeister) BMus (Hons)
 • โภชนาการและการควบคุมอาหาร BSc (Hons)
 • สัตวแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์ BVMSci (Hons)

การสำรวจขอให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายระบุข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการเรียนที่มหาวิทยาลัยของนักศึกษา สิ่งนี้จะบอกถึงอันดับของมหาวิทยาลัยในตารางและช่วยให้นักศึกษาในอนาคตทราบว่าสถาบันการศึกษาใดเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในการเข้าศึกษา

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Surrey มีวิสัยทัศน์ที่กล้าหาญ และมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก มหาวิทยาลัยทำสิ่งเหล่านี้ผ่านความเป็นเลิศของอาจารย์ผู้สอน คณาจารย์และนักวิจัยมีความทะเยอทะยานและสร้างสรรค์ ด้วยมุมมองที่ครอบคลุมทั่วโลก

Surrey อยู่ในอันดับต้นๆในหลายการจัดอันดับ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอทางการศึกษาที่โดดเด่น มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 45 จาก 240 สถาบันการศึกษาในทวีปยุโรป

ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นในด้าน การค้นคว้าวิจัยที่เป็นเลิศ Surrey อยู่ในอันดับที่ 274 ใน QS World University Rankings 2020, อันดับที่ 261 ใน Times Higher Education World University Rankings 2019 และอันดันที่ 372 ใน Academic Ranking of World Universities research league tables

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

ที่มหาวิทยาลัย Surrey นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ ในหลักสูตรต่อไปนี้:

 • ระดับปริญญาตรี
 • Postgraduate taught degrees
 • Postgraduate research degrees
 • หลักสูตรพัฒนาความเชี่ยวชาญและหลักสูตรระยะสั้น
 • หลักสูตรระดับปริญญาที่มีการเรียนในหลักสูตรปูพื้นฐานหนึ่งปี
 • หลักสูตรปูพื้นฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โปรแกรมและหลักสูตรต่างๆ ได้รับการสอนจากสามคณะวิชา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัย 22 แห่งและภาควิชาต่างๆ

คณะวิชาศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาสามารถเติบโตในชุมชนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นไปในด้านศิลปะ, มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิทยาลัยการโรงแรมและการจัดการการท่องเที่ยว, วิทยาลัยนิติศาสตร์, วิทยาลัยเศรษฐศาสตร์, วิทยาลัยการแสดงGuildford และวิทยาลัยธุรกิจ Surrey

คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์กายภาพ

คณะวิชาได้ผสมผสานสาขาวิชาหลักทางด้านวิศวกรรม รวมเข้ากับสาขาวิชาเฉพาะทางด้านเคมี, คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์ และฟิสิกส์ ภาควิชาต่างๆในคณะวิชานี้ได้แก่: วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิชาสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์

มีวิทยาลัยสี่แห่งที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ คือวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาลัยจิตวิทยา และวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาต่างชาติจะต้องผ่านคุณสมบัติหลายประการเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Surrey

ข้อกำหนดด้านการเรียน

นักศึกษาต่างชาติชาติระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนที่เทียบเท่ากับระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักร เงื่อนไขการรับเข้าเรียนจะขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่นักศึกษาเลือกเรียนและประเทศต้นทาง บางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดทางวิชาการเพิ่มเติมตัวอย่างเช่น มีกระบวนการทดสอบการแสดงสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรศิลปะการแสดง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับสูงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อที่ Surrey ข้อกำหนดเฉพาะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้าเพจรายการระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกดูหลักสูตรที่ต้องการเข้าเรียนได้ มหาวิทยาลัยยอมรับ ผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษหลายรายการ

มหาวิทยาลัยยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมแบบเร่งรัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาต่างชาติสำหรับหลักสูตรระดับปริญญา, พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และอำนวยความสะดวกในการเข้าเรียนในระดับปริญญา ซึ่งจำเป็นต้องมีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นเงื่อนไขล่วงหน้า

วีซ่า

นักศึกษาต่างชาติจำเป็นต้องมีวีซ่านักเรียน Tier 4 (General) ก่อน จึงจะสามารถเข้าเรียนที่ มหาวิทยาลัย Surrey ได้ ในการขอรับวีซ่า Tier 4 นักศึกษาจะต้องได้รับคำตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Areas) หรือนอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์, มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่เพียงพอ และมีสถานะทางการเงินเพียงพอที่จะศึกษาได้ตลอดหลักสูตร

ขอแนะนำให้ นักศึกษาต่างชาติ ตรวจสอบข้อกำหนดการรับสมัครทั้งหมดก่อนการสมัคร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

การลงทุนในสิ่งปลูกสร้าง

มหาวิทยาลัย Surrey ลงทุนเงินจำนวนมากในการเรียนรู้ของนักศึกษาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆภายในวิทยาเขต ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีโครงการพัฒนาและปรับปรุงเป็นมูลค่า 400 ล้านGBP ที่พักสำหรับนักศึกษาที่ได้รับการปรับปรุง, Surrey Sports Park, ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์ศิลปะ Ivy การลงทุนเพิ่มเติมทั้งหมดนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์และศูนย์นวัตกรรม 5G (5G Innovation Centre)

วิทยาเขต

Surrey ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่ งดงาม ซึ่งนักศึกษาสามารถค้นหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อการช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งด้านวิชาการ, บุคคล หรือสังคม มีพื้นที่อ่านหนังสือที่เงียบสงบ, ตลาดอาหาร, อุปกรณ์กีฬาชั้นนำ และอื่นๆอีกมากมายภายในบริเวณมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีร้านซักผ้า, ที่ทำการไปรษณีย์, ธนาคาร, ร้านหนังสือ และ Unitemps ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และการทำงานที่ได้รับค่าจ้างขณะศึกษาเล่าเรียน

ศูนย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่น่าพอใจที่ Surrey ศูนย์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีจึงให้บริการด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต, การให้คำแนะนำทั่วไป, การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ, การให้คำปรึกษา, อีเว้นท์ต่างๆ และคำแนะนำสำหรับการจัดการกับความเครียด

ที่พัก

นักศึกษาต่างชาติมี ที่พัก ให้เลือกมากมายที่ Surrey เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณและความต้องการทั้งหมด และนักศึกษาจะได้รับการรับประกันที่พักในมหาวิทยาลัยในปีแรกของการเรียน โดยนักศึกษาจะต้องยื่นใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด ที่พักของมหาวิทยาลัยนั้นได้รับรางวัล Student Crowd Best Student Accommodation Awards in 2018 ด้วย

มีห้องพักสำหรับนักศึกษามากกว่า 6,000 ห้อง และอย่างน้อย 50 เปอร์เซ็นต์ของห้องพักเหล่านี้มีห้องอาบน้ำและห้องน้ำในตัว นักศึกษาในหอพักจะได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ และนักศึกษาปีแรกทุกคนจะมีที่ปรึกษาด้านการใช้ชีวิต (Student Life Mentor) ซึ่งจะคอยให้การดูแล นอกจากนี้ยังมีทีมรักษาความปลอดภัยพร้อมให้บริการตลอดทั้งวัน

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มีการมอบทุนการศึกษาและรางวัลจำนวนหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อสนับสนุนทางการเงินในระหว่างการศึกษา นักศึกษาสามารถตรวจสอบความพร้อมและข้อกำหนดคุณสมบัติของแต่ละทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย อาทิ:

 • ทุนการศึกษา Surrey International Masters: สำหรับนักศึกษาจากประเทศกานา, อินเดีย, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, ไทย, ตุรกีและเวียดนาม ทุนการศึกษามีมูลค่า 2,500 GBP สำหรับผู้สมัครทุกคนที่ได้รับข้อเสนอจาก Surrey เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาในปี 2020 (ยกเว้น Surrey MBA) ผู้ที่ได้รับข้อเสนอในการรับเข้าเรียนทุกคนจะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 2,500 GBP สำหรับค่าธรรมเนียมการศึกษาปีแรก
 • ทุนผู้ขอลี้ภัย: มอบความช่วยเหลือด้านการเงินแก่นักศึกษาที่ต้องการขอลี้ภัยในสหราชอาณาจักร
 • Choral Scholarships: ทุนการศึกษา Choral มูลค่า 500 GBP มีไว้สำหรับนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติ และมีความสนใจในการร้องเพลงประสานเสียง
 • ทุนการศึกษา Surrey ICE: มอบเงินจำนวน 1,950 ปอนด์เพื่อสนับสนุนการศึกษาเชิงวิชาการและการพัฒนาวิชาชีพ

Show more +Show less -
5419
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์