พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Tasmania (UTAS) มีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในสองเปอร์เซ็นต์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพของหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้รับการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Subject rankings อยู่ในลำดับสูงสุดและโดดเด่นที่สุดในสาขานิติศาสตร์, สังคมศาสตร์, ศิลปะและมานุษยวิทยา รวมไปถึงสาขาวิยาศาสตร์ชีวภาพ

UTAS มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและมีพลวัตซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษานานาชาติต้องการ ซึ่งนั่นรวมถึงการสนับสนุนดูแลโดยเฉพาะ รวมไปถึงหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่และบัณฑิตศึกษาที่มีความหลากหลาย นักศึกษาสามารถเลือกเข้าศึกษาได้ในสาขาวิชามากมายตั้งแต่ด้านกฎหมายไปจนถึงวิศวกรรมทางทะเล ทุกหลักสูตรทำการเรียนการสอนด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลก ซึ่งรวมถึงพื้นที่เขตวิทยาศาสตร์ UTAS ที่มีชื่อเสียงระดับโลก และสถาบันวิทยาศาสตร์ Marine and Antarctic Science Institute

มหาวิทยาลัย Tasmania ตั้งอยู่ในรัฐ Tasmania ทางใต้ของประเทศออสเตรเลีย โดยมี 2 วิทยาเขตตั้งอยู่ในเขตเมืองท่าของเมือง Hobart และอีกแห่งในเขตชายฝั่งทางเหนือของเมือง Launceston ทั้ง 2 แห่งพร้อมมอบประสบการณ์วิถีชีวิตแบบออสเตรเลียให้กับนักศึกษาที่มีความปลอดภัยและผ่อนคลาย พร้อมด้วยชื่อเสียงด้านการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติตรงตามตลาดแรงงาน พร้อมด้วยเครือข่ายศิษย์เก่ากว่า 90,000 คนที่พร้อมให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงโอกาสต่างๆได้

UTAS เป็นตัวเลือกที่สำคัญสำหรับนักศึกษานานาชาติ เพราะเปิดโอกาสที่โดดเด่นในการเรียนรู้ในระดับชั้นนำในสถานที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัยดำเนินงานวิจัยและศึกษาในระดับก่อนทำการรักษาจริงด้านการวิจัยยา เพื่อป้องกันอาการเสื่อมของเซลล์ประสาท ที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของเซลล์ประสาทมอร์เตอร์นิวโรน หลังจากได้รับทุนวิจัยมูลค่า 995,395 ดอลล่าร์ออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์ Anna King ผู้นำโครงการวิจัยและเป็นหนึ่งในนักวิจัยแห่งศูนย์ Wicking Dementia Research and Education Centre กล่าวว่า ''มันเป็นงานมากมายที่ต้องมองหาการป้องกันตนเองของเซลล์ประสาท แต่ถ้าเซลล์เหล่านั้นไม่สามารถสื่อสารกับส่วนต่างๆของร่างกายได้ นั่นแปลว่ามันไม่สามารถทำงานได้''

รองศาสตราจารย์ Anna King กล่าวเสริมว่า ''มันเป็นสิ่งจำเป็นมากในการเข้าใจกลไกที่ทำให้สัญญาณนี้ขาดหายไป เช่นเดียวกับอาการป่วยเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทที่เกิดขึ้นหลังจากการเชื่อมโยงของสัญญาณเหล่านี้ขาดหายไป งานวิจัยของเรามุ่งเน้นในการมองหาความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโปรตีน ที่อาจมีส่วนในกระบวนการทำลายเซลล์ประสาท เราสามารถป้องกันการเปลี่ยนแปลงนี้โดยการใช้ยา และเราสามารถแสดงให้เห็นในตัวอย่างระดับเซลล์ว่าสามารถป้องกันได้จริง เงินจากกองทุน FightMND ช่วยให้ทีมวิจัยสามารถพัฒนายา และมุ่งหน้าสู่การวิจัยในระดับคลินิกเพื่อโอกาสในการรักษาอาการเสื่อมของมอร์เตอร์นิวโรนได้ต่อไป''

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Tasmania เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศออสเตรเลียด้านคุณภาพการเรียนการสอน ได้รับรางวัลมากกว่าทุกมหาวิทยาลัยในประเทศจากการมอบรางวัล Australian Government Office of Learning and Teaching awards ในปีค.ศ. 2015

ในการจัดอันดับ QS World University Rankings ปีค.ศ. 2019 ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย Tasmania ให้อยู่ในอันดับ 287 ซึ่งเลื่อนขึ้นมา 26 อันดับในสาขาธรณวิทยา, วิทยาศาสตร์ทางทะเล, การเกษตร และวิชาการป่าไม้ นอกจากนี้ยังมีอีกหลากสาขาวิชาที่ได้รับการจัดอันดับต้นๆในสาขาวิชาชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, การศึกษา, วิทยาศาสตร์เคมี, นิติศาสตร์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, สังคมวิทยา, เภสัชศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัย Tasmania ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยยอดเยี่ยมระดับโลก นักศึกษาสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาข้อมูลด้านคุณภาพการศึกษาที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Tasmania

Show more +Show less -
ทางเลือกด้านการเรียน

ทางเลือกด้านการเรียน

มหาวิทยาลัย Tasmania มอบทางเลือกมากมายทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะทางในระดับปริญญาตรีและระดับสูงกว่าปริญญาตรี ทางเลือกในการศึกษาหลักสูตรผสม, หลักสูตร coursework หรือ หลักสูตรวิจัย, หลักสูตรออนไลน์, การฝึกงาน, การศึกษาในต่างประเทศ และวิชาต่างๆที่กว้างขวาง ทำให้นักศึกษามีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งหลักสูตรให้เข้ากับความต้องการของแต่ละคนได้

UTAS ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตรปรับพื้นฐาน ที่ช่วยให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติทางภาษาหรือวิชาการไม่ผ่านข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา ให้สามารถมีทักษะที่จำเป็นในการเรียนเพื่อพัฒนาต่อไปข้างหน้าในการเรียนที่มหาวิทยาลัยได้

มหาวิทยาลัย Tasmania มีสี่วิทยาลัยซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาหลักดังนี้ :

 • วิทยาลัยศิลปศาสตร์, นิติศาสตร์ และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยสุขภาพและแพทยศาสตร์
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้แต่ละวิทยาลัยเป็นที่ตั้งของคณะวิชาและสถาบันวิจัยมากมาย มหาวิทยาลัยยังเป็นที่ตั้งของสถาบันชั้นนำระดับโลก ที่เปิดสอนหลักสูตรเฉพาะทาง และเป็นผู้นำงานวิจัยในระดับชั้นนำ :

 • วิทยาลัยการเดินเรือทางทะเลแห่งออสเตรเลีย (AMC)
 • สถาบันเพื่อสมุทรศาสตร์และแอนตาร์กติกศึกษา (Institute for Marine & Antarctic Studies - IMAS)
 • สถาบัน Menzines เพื่อการวิจัยทางการแพทย์ (Menzies Institute for Medical Research)

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Tasmania ต้องผ่านข้อกำหนดขั้นต่ำในการรับเข้าเรียนด้านภาษาอังกฤษ บางหลักสูตรอาจมีข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษและด้านวิชาการที่สูงกว่าข้อกำหนดปกติ, มีวิชาบังคับก่อนเข้าเรียน หรือมีเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ต้องมีพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) หรือมีการสัมภาษณ์อด้วย

ข้อกำหนดมาตรฐานด้านวิชาการ

การเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย Tasmania นักศึกษาต้องมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าเกรด 12 ของออสเตรเลียพร้อมกับคะแนนตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาที่ไม่ผ่านข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาในด้านวิชาการ อาจจะต้องเข้าเรียนในหลักสูตร University's Foundations Studies Program

การเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้วยคะแนนที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด อาจจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานเพื่อการเลือกเข้าศึกษาต่อ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีบางหลักสูตร และหลักสูตรสูงกว่าปริญญาตรี

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษที่เป็นปัจจุบัน ยกเว้นนักศึกษาได้รับวุฒิการศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ในกรณีส่วนใหญ่ UTAS จะยอมรับผลการทดสอบ IELTS, TOEFL PTE Academic, Cambridge CAE, Cambridge CPE, Cambridge BEC และ UTASAccess-English

หากนักศึกษาได้รับการสอนและประเมินผลเป็นภาษาอังกฤษอย่างสมบูรณ์ นักศึกษาอาจจะผ่านเงื่อนไขการรับเข้าเรียน หากความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่เป็นไปข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ภาษาอังกฤษ (English Language Centre) ทั้งในด้านการเรียนภาษาและการทดสอบ

Show more +Show less -
วิทยาเขต

วิทยาเขต

นักศึกษาต่างชาติสามารถเรียนที่ วิทยาเขตหลักทั้ง 2 แห่ง ของมหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหลวงของรัฐ Tasmania คือเมือง Hobart และวิทยาเขตที่สองในเมือง Launceston ทางตอนเหนือของประเทศ

วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย Tasmania นำเสนอบริการสนับสนุนนักศึกษาที่ยอดเยี่ยม, สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพ และทัศนียภาพชายฝั่งที่สวยงาม

Hobart

วิทยาเขต Sandy Bay ตั้งอยู่ระหว่าง Mount Wellington และ Derwent River ใน Hobart's beachside suburb, Sandy Bay วิทยาเขตนี้อยู่ใกล้กับร้านค้า, การคมนาคม, ที่พักอาศัย, ความบันเทิง และบริการต่างๆ ซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถเดินไปได้จาก Hobart CBD ทางวิทยาเขตมีการแชร์การเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดกับวิทยาเขตอื่นของมหาวิทยาลัยที่อยู่ต่างเมือง ประกอบด้วย Domain, Conservatorium of Music, School of Creative Arts, award-winning Institute for Marine and Antarctic Studies on Hobart's waterfront, และ multi-million dollar Medical Sciences Precinct, เป็นที่ตั้งของทั้ง the College of Health and Medicine และ the Menzies Research Institute.

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Tasmania ยังมีแผนที่จะขยายวิทยาลัยไปยังพื้นที่เขต CBD ของเมือง Hobart โดยสถาบันธุรกิจสร้างสรรค์และการแสดง (Academy of Creative Industries and Performing Arts) จะถูกสร้างในพื้นที่ติดกับโรงละคร Theatre Royal นอกจากนี้ที่นอกเมืองยังมีฟาร์มและหอดูดาวของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

Launceston

วิทยาเขต Newnham เป็นวิทยาเขตที่มีพื้นที่กว้างขวาง โดยสามารถมองเห็นแม่น้ำ Tamar ได้และยังอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองอีกด้วย วิทยาเขตนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งจับจ่ายใช้สอย และบริการต่างๆด้วยการเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือการปั่นจักรยาน นอกจากนี้วิทยาเขต Newnham ยังเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสมุทรศาสตร์, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมทางทะเลประเทศออสเตรเลีย รวมทั้งเป็นที่ตั้งของ Human Interface Technology Lab (HITLab AU) หนึ่งในสามห้องปฏิบัติการทางด้านนี้ของโลก อีกหนึ่งวิทยาเขตที่อยู่ห่างออกไปคือ Inveresk ตั้งอยู่ที่ย่านวัฒนธรรมที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์ Queen Victoria และพื้นที่แสดงศิลปะ ใกล้กับเขตเมืองชั้นในของ Launceston วิทยาเขตแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับรางวัลมากมาย เป็นที่ตั้งของ โรงเรียนด้านศิลปะสร้างสรรค์ ศิลปะและการแสดง รวมไปถึงโรงเรียนด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

Show more +Show less -
ชีวิตนักศึกษา

ชีวิตนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Tasmania นำเสนอชีวิตนักศึกษาที่มีสีสันที่นักศึกษาสามารถค้นหากิจกรรมที่เหมาะสมกับตนเองได้ ไม่ว่านักศึกษาจะเป็นคนชอบเข้าสังคม, เล่นกีฬา หรือชอบค้นหาวัฒนธรรม นักศึกษาสามารถค้นหากิจกรรมที่ทำให้ตัวเองผ่อนคลายและมีเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยได้ ทั้งคลาสออกกำลังกาย, กีฬาและกลุ่มกิจกรรมสังคมต่างๆ ไปจนถึงพิพิธภัณฑ์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม โดยมีศูนย์ UTASLife ที่ดำเนินการโดยนักศึกษา ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมมากมายทั่งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งการท่องเที่ยวรอบรัฐ Tasmania, งานสังสรรค์, ชั้นเรียนอาหาร, กิจกรรมอาสา, ปาร์ตี้บาร์บีคิว และงานกีฬา

ด้วยที่ตั้งในรัฐ Tasmania เป็นรัฐที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยทั้งหมดตั้งอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะ, ป่า และลำธาร ที่นักศึกษาสามารถเดินสำรวจได้ตลอดช่วงพักกลางวัน นอกจากนี้ UTAS ยังตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก ใกล้กับศูนย์กลางเมืองอันคึกคักด้วยคาเฟ่, โรงภาพยนตร์, สถานที่จัดแสดงสินค้า และหอศิลป์ ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะได้สนุกสนานกับการออกไปข้างนอกในยามเย็น และอยู่ห่างจากคอมพิวเตอร์บ้าง

Show more +Show less -
6336
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
301st  / 1250
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
At UTAS
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2461

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $395
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.0)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.0
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.0
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.0
คุณภาพการสอน
5.0
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
3.0
การจัดอันดับโลก
University of Tasmania (UTAS) University of Tasmania (UTAS)
Rated4/5based on1 student reviews
Helpful staff Customer reviews:
University of Tasmania (UTAS) - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars
Australia Education Fair 2022

สิ้นสุดการรอคอย ออสเตรเลียพร้อมเปิดประเทศแล้ว ถึงเวลาบินลัดฟ้า สำหรับ #ทีมออสเตรเลีย กับงานเรียนต่อที่ IDP พบตัวแทนสถาบันชั้นนำระดับโลกจากออสเตรเลียกว่า 30 แห่ง สอบถามทุกเรื่องการเรียนต่อต่างประเทศปี 2022 อย่างละเอียด สำหรับคอร์สภาษา คอร์สวิชาชีพ ตลอดจนระดับปริญญาตรี-โท-เอก เตรียมทุกข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเรียนต่อ สถาบันที่น่าสนใจ คุณสมบัติเข้าเรียน คอร์สเรียนดัง หลักสูตรมาแรง คณะที่น่าจับตามอง ทุนการศึกษาและโปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนสำหรับนักเรียนไทยแบบจัดเต็ม อีกทั้งรับฟังข้อมูล exclusive และ อัปเดตสำคัญจากพี่ ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP

AU Bangkok, Thailand 15th ม.ค. 2022 10:00 ก่อนเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Tasmania (UTAS) University of Tasmania (UTAS)
Rated4/5based on1 student reviews
Helpful staff Customer reviews:
University of Tasmania (UTAS) - by, 2020-01-29
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์