พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

University of Texas - Arlington

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการและการวิจัย นักศึกษาของ UTA จึงมีโอกาสในการซึมซับความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน นอกจากนี้ยังมีความช่วยเหลือจากคณาจารย์และเทคโนโลยีการสอนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา

วิทยาเขตของ UTA ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 420 เอเคอร์ภายใน Dallas-Forth Worth metroplex ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเท็กซัส และสามารถรองรับนักศึกษาได้กว่า 60,000 คน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับการท่องเที่ยวและการทำกิจกรรม

การใช้ชีวิตภายในวิทยาเขต นักศึกษาจะได้สัมผัสกับความสะดวกสบายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการได้ออกกำลังกายภายในสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน, การพักผ่อนหย่อนใจไปกับการดูหนังในโรงภาพยนตร์, การได้ลิ้มรสอาหารจากร้านอาหารชั้นเลิศ, หรือแม้แต่การเข้าถึงทรัพยากรด้านการเรียนรู้อันทันสมัย

UTA เป็นสถาบันการศึกษาที่แวดล้อมไปด้วยความหลากหลายของนักศึกษาจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นักศึกษาทุกคนจะได้รับการดูแลพร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่น

คณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยความชำนาญ มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ด้วยศักยภาพของศิษย์เก่าที่ต่างทำงานอยู่ในองค์กรชั้นนำทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ก็ล้วนส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

UTA ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการสอนอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการการพัฒนาใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และนวัตกรรมด้านการพยาบาล มูลค่ากว่า 76 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นหนึ่งในการพัฒนาที่สำคัญของ UTA ภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ประกอบไปด้วยนวัตกรรมด้านการแพทย์ที่มีความทันสมัย เช่นเดียวกับศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการผู้ป่วยในหลากหลายกลุ่มโรค นักศึกษาจะได้ซึมซับประสบการณ์การทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมือนจริง ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน

การควบรวมสาขาวิชาด้านสุขภาพและสังคมสงเคราะห์เข้าด้วยกัน เป็นหนึ่งในเป้าหมายของ UTA ที่มุ่งหวังให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากโครงการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ UTA ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรควบคู่ไปด้วยเช่นกัน โดยหลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการวิเคราะห์การเรียนรู้มีกำหนดการเปิดรับสมัครในช่วงฤดูใบไม้ร่วง 2021หลักสูตรนี้เปิดสอนในรูปแบบออนไลน์ มุ่งหวังให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ด้วยการให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพการสอนมาเป็นอันดับหนึ่ง UTA จึงได้คัดสรรเหล่าคณาจารย์ที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการสอนคณาจารย์กว่า 6,000 คน มีส่วนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

UTA เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่แวดล้อมไปด้วยความหลากหลายของนักศึกษาต่างชาติ, นักศึกษาผิวสี, และนักศึกษาที่เคยผ่านการเป็นทหารมาก่อนไม่เพียงแต่คุณภาพการสอนที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก UTA ยังมีความโดดเด่นในด้านงานวิจัยที่ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลกด้วยเช่นกัน

คุณภาพการสอนของมหาวิทยาลัยปลูกฝังให้นักศึกษาได้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมสำหรับการทำงานในหลากหลายสาขา บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจาก UTA เปี่ยมไปด้วยพรสววรรค์และทักษะที่โดดเด่นในทุกตำแหน่งงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรชั้นนำในระดับประเทศหรือในระดับโลก ก็ล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนด้วยทักษะการเป็นผู้นำจากศิษย์เก่าของ UTA

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

UTA ประกอบไปด้วย9 คณะวิชา/วิทยาลัยครอบคลุมหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี, ระดับปริญญาโท, และระดับปริญญาเอก

 • คณะสถาปัตยกรรมผังเมืองและกิจกรรมสาธารณะ – นักศึกษาสามารถสมัครเรียนในสาขาการบริหารสาธารณะ, สาขาภูมิสถาปัตยกรรม, สาขาออกแบบภายใน, และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • คณะธุรกิจ – สาขาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย สาขาการเงิน, สาขาอสังหาริมทรัพย์, สาขาบัญชีและเศรษฐศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์ -นักศึกษาที่อยากเติมเต็มความฝันในการเป็นอาจารย์ สามารถสมัครเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการสอน, การวางแผนหลักสูตร, และการเป็นผู้นำ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ - นักศึกษาจะได้ซึมซับเนื้อหาวิชาด้านวิศวกรรมที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น สาขาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • คณะศิลปศาสตร์ – สาขาวิชาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย: สาขาอาชญวิทยา, สาขาภาษาอังกฤษ, สาขาภาพยนตร์, สาขาประวัติศาสตร์, และสาขาภาษาสมัยใหม่
 • คณะพยาบาลศาสตร์และนวัตกรรมสุขภาพ - หลักสูตรที่เปิดสอนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในสาขาพยาบาลศาสตร์, และสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
 • คณะวิทยาศาตร์ - สาขาวิทยาศาสตร์ที่สำคัญประกอบไปด้วย: สาขาชีววิทยา, สาขาฟิสิกส์, สาขาเคมี, สาขาจิตวิทยา, และสาขาคณิตศาสตร์
 • คณะสังคมสงเคราะห์ – หลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทครอบคลุมเนื้อหาวิชาที่ล้วนเกี่ยวข้องกับด้านสังคมสงเคราะห์
 • Student Success เป็นสาขาวิชาใหม่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในสายอาชีพต่างๆ

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติในการรับเข้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริกาและต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรทั่วไปจำเป็นต้องได้คะแนนสอบ SAT อย่างน้อย 980 คะแนนขึ้นไป หรือหากต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาจำเป็นต้องได้คะแนนสอบ SAT อย่างน้อย 1270 คะแนนขึ้นไป

นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Texas วิทยาเขต Arlington จำเป็นต้องมีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่ 2.5 และต้องส่งเอกสารรับรองผลการเรียน ควบคู่กับผลคะแนนสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติมายังมหาวิทยาลัย

นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านวิชาการ นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องได้คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.5 ขึ้นไป

การคัดเลือกนักศึกษาที่มีความโดดเด่นและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และมีการแข่งขันสูงในหมู่นักศึกษาที่สมัคร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในวิทยาเขตมีบทาทสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกับความรู้สึกผ่อนคลาย นักศึกษาใน West Campus สามารถเพลิดเพลินไปกับความหลากหลายของร้านอาหาร, ร้านค้า, มุมพักผ่อน, และพื้นที่จัดประชุมภายใน The Commons

Smart Hospital เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะเฉพาะทางให้แก่นักศึกษาในสายสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัย Nanofab Lab ที่เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้ใช้ประโยชน์จากการวิจัยในด้านนาโนเทคโนโลยี (nanotechnology)

MAC – Maverick Activities Center: ศูนย์กีฬาครบวงจรมูลค่า 34.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาที่มีใจรักในการเล่นกีฬา ภายในประกอบไปด้วยอุปกรณ์กีฬาและพื้นที่ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ College Park Center ที่ใช้สำหรับจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น จัดการแข่งขันบาสเกตบอล/วอลเล่ย์บอล, จัดคอนเสิร์ต, และจัดการประชุม

Central Library เป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมตำราเรียนไว้หลากหลายแขนง นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้จากทรัพยากรด้านการเรียนรู้ได้อย่างเปิดกว้าง นอกจากนี้ยังมีหอดูดาวขนาดใหญ่ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหอดูดาวที่ใหญ่ที่สุดในเท็กซัส

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สถานีตำรวจประจำวิทยาเขตประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมากกว่า 130 คน, เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรม 45 คน รวมไปถึงอาสาสมัครด้านความปลอดภัยอีกกว่า 50 คน เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต่างทุมเท และทำงานอย่างหนักตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าพวกเค้าจะสามารถใช้ชีวิตภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

ด้วยการทำงานที่มุ่งมั่นและทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำวิทยาเขต มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอย่างสบายใจ

UTA ให้การสนับสนุนนักศึกษาอย่างเต็มที่ในการทำกิจกรรม แต่ในขณะเดียวกันนักศึกษาก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

มาตรการรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยการให้ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆภายใน Dallas and Forth Worth รวมไปถึงการเปิดคู่สายสำหรับรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน

Show more +Show less -
6148
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
At University of Texas At Arlington
It All Starts Here At UTA
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
At University of Texas At Arlington
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม