พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Fraser Valley (UFV) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐของประเทศแคนาดาที่มีวิทยาเขตในเมือง Abbotsford, Chilliwack, Mission, Hope และ Agassiz โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรอันหลากหลายมากกว่า 100 หลักสูตรในมากกว่า 30 สาขาวิชา ตั้งแต่สาขาการบัญชีจนถึงการออกแบบกราฟฟิก

ทางมหาวิทยาลัยมีโอกาสการเรียนในต่างประเทศมากกว่า 75 แห่งที่จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนในประเทศอื่นโดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร นอกเหนือจากการได้พบปะผู้คนใหม่ๆและเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นแล้ว นักศึกษายังสามารถยกระดับประวัติส่วนตัวของตนเองในฐานะพลเมืองโลกและมีความโดดเด่นมากกว่าผู้อื่นหลังจากสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยมีสโมสรและชมรมมากกว่า 60 ประเภท ตั้งแต่ทีมกีฬาจนถึงกลุ่มกิจกรรมรายสาขาวิชา นักศึกษาใหม่จะได้รับการต้อนรับในช่วงของการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งนักศึกษาจะมีโอกาสได้ทำความคุ้นเคยกับวิทยาเขตและพื้นที่โดยรอบ, เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆและได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นเรียน

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือมากมายในระหว่างการเรียนที่ UFV โดยมีบริการต่างๆ อาทิเช่นศูนย์นานาชาติ, การให้ข้อมูลด้านการเงิน, การให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับและความช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มช่วยเหลือด้านการเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านหนังสือร่วมกับผู้อื่นและเพิ่มเติมความรู้ของตนเองด้วยความช่วยเหลือจากนักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว

หลังจากสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะมีความพร้อมสำหรับการทำงานโดยการได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์อาชีพ นอกเหนือจากการนัดหมายแบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่แนะแนวอาชีพเพื่อรับความช่วยเหลือในด้านต่างๆ อาทิเช่นการเขียนประวัติส่วนตัวและจดหมายแนะนำตัวแล้ว นักศึกษายังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับงานแฟร์อาชีพที่จะมีการจัดขึ้นและโอกาสการฝึกงานต่างๆด้วย

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Coast Capital Savings ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดาได้มอบเงินจำนวน CAD 50,000 ให้กับมหาวิทยาลัย Fraser Valley เพื่อช่วยสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

เงินทุนนี้จะช่วยสนับสนุนการทำงานของศูนย์ UFV Coast Capital Peer Resource and Leadership Center (PRLC) ซึ่งใช้รูปแบบความช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับกิจกรรมต่างๆของศูนย์ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา

ผู้นำกลุ่มเพื่อนนักศึกษาของ Coast Capital PRLC จะจัดสรรพื้นที่อันปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงมีโครงการพี่เลี้ยงและความช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย

''ทาง Coast Capital Savings มีความมุ่งมั่นในการสร้างอนาคตที่ดีสำหรับเยาวชนในชุมชนของเรา และด้วยความร่วมมือในโครงการลักษณะนี้กับ UFV ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้'' Wendy Lachance ผู้อำนวยฝ่ายความเป็นผู้นำชุมชนของ Coast Capital Savings กล่าว ''ศูนย์ Coast Capital Savings Peer Resource and Leadership Center จะช่วยสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนอันมีค่าสำหรับเพื่อนนักศึกษาในด้านการจัดการความเครียดในชีวิตในช่วงเวลาของการเรียนในมหาวิทยาลัย''

''UFV มีความยินดีอย่างยิ่งที่สามารถมอบวิธีการใหม่ๆในการช่วยสนับสนุนความสำเร็จของนักศึกษา'' Joanne MacLean อธิการบดีของ UFV กล่าว ''กิจกรรมแบบเพื่อนช่วยเพื่อนจะช่วยนักศึกษาในด้านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่างๆเพิ่มเติม นับตั้งแต่เปิดศูนย์ Coast Capital Savings Peer Resource and Leadership Center ขึ้นด้วยความช่วยเหลือจาก Coast Capital Savings เราสามารถดำเนินการให้บริการช่วยเหลือและแนะนำต่างๆที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนของ UFV องค์กรช่วยเหลือชุมชนอย่าง Coast Capital Savings ได้ช่วยให้ UFV เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดรับมุมมองแบบองค์รวมเกี่ยวกับความสำเร็จของนักศึกษา''

อ่านเพิ่มเติมที่นี่...

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

ความเป็นเลิศด้านวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัย, การรักษามาตรฐานคุณภาพในระดับสูง, การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการต่างๆสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับคุณภาพของการเรียนการสอน นักศึกษาระดับปริญญาตรีของ UFV จะได้รับประสบการณ์ด้านการวิจัย, การประชุมและการตีพิมพ์ผลงานที่มากกว่าสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่และมีความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

ความพึงพอใจของนักศึกษา

จากผลการสำรวจ Canadian University Consortium Survey และ Baccalaureate Graduates Survey ของรัฐ British Columbia ระบุว่า 98% ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของ UFV มีความพึงพอใจกับคุณภาพของการศึกษาที่ได้รับ และ 99% มีความพึงพอใจกับคุณภาพของการสอน

การรับรองวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัย Fraser Valley เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะและเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับการรับประกันคุณภาพการศึกษาจากรัฐ British Columbia ขณะที่ในระดับประเทศ UFV ก็เป็นสมาชิกของ Universities Canada หรือ Association of Universities and Colleges of Canada ในอดีต และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีประวัติผลงานอันเป็นที่ยอมรับทั่วประเทศ นอกจากนี้ UFV ยังเป็นที่ยอมรับโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

วิทยาลัยศิลปศาสตร์

นักศึกษาของวิทยาลัยศิลปศาสตร์ UFV จะได้รับความรู้แบบบูรณาการทั้งในด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตร, การเรียนทางออนไลน์และโอกาสการทำงานต่างๆ รวมถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศเป็นต้น

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับในด้านการสอนที่มีมาตรฐานสูง, เทคโนโลยีด้านการศึกษาขั้นสูงและการเรียนที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง ผู้จ้างงานต่างๆเลือกผู้สำเร็จการศึกษาของคณะวิชาเพราะความรู้ที่กว้างขวาง, การคิดเชิงวิเคราะห์, ทักษะความชำนาญและหลักปฏิบัติในวิชาชีพ

คณะวิชาชีพศึกษา

คณะนี้ประกอบด้วยคณะวิชาธุรกิจ, คณะวิชาสังคมสงเคราะห์และงานบริการสังคม รวมถึงแผนกวิชาและหลักสูตรอื่นๆ อาทิเช่นการศึกษาครู, การศึกษาผู้ใหญ่, วิชาการบินและเด็ก, เยาวชนและครอบครัวศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

คณะนี้เปิดสอนหลักสูตรในสาขาต่างๆมากมาย อาทิเช่นสาขาชีววิทยา, เคมี, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์, ฟิสิกส์, ภูมิศาสตร์กายภาพและวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิชาบัณฑิตศึกษา

คณะวิชานี้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรในสาขาชีวิตเด็กและสุขภาพชุมชน, การสอนและการเรียนบนพื้นฐานสติ, การประเมินผลหลักสูตร รวมถึงหลักสูตรปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและปริญญาโทสังคมสงเคราะห์

คณะประยุกต์และเทคนิคศึกษา

คณะนี้เปิดสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและอนุปริญญาอันหลากหลาย – โดยมีหลายหลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดย Red Seal – และตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหลักสูตรที่ครอบคลุมด้านเทคนิคอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านเครื่องจักรอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์จนถึงการเชื่อมโลหะ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่...

สาขาวิชาที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน อาทิเช่นสาขาการเกษตร, ศิลปศาสตร์: มนุษยศาสตร์, ศิลปศาสตร์: สังคมศาสตร์, วิจิตรศิลป์, ธุรกิจ, วิชาชีพศึกษา, ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ, ศึกษาทั่วไป, วิทยาศาสตร์, การค้าและเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หลักสูตรที่นักศึกษานานาชาติส่วนมากจะเลือกเรียน อาทิเช่นหลักสูตรวิชาการบิน, บริหารธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์, ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ, วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและวิทยาศาสตร์

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เพื่อผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนที่ UFV:

สำเร็จการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณวุฒิเทียบเท่าไฮสคูลเกรด 12 ของประเทศแคนาดา (BC) โดยนักศึกษาต้องส่งใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการมายัง UFV

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสอนที่ UFV ด้วยเหตุนี้นักศึกษาจึงต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนที่จะได้รับเข้าเรียนในหลักสูตรของ UFV โดยสามารถส่งผลคะแนนสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษนานาชาติประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้:

 • IELTS – คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 6.0
 • TOEFL iBT – คะแนนขั้นต่ำ 88 โดยไม่มีคะแนนสอบหมวดใดต่ำกว่า 20 (รหัส TOEFL ของ UFV คือ 9736)
 • BC English 12 – C+ หรือสูงกว่า

ในกรณีที่นักศึกษาผ่านการเรียนหลักสูตรหรือการสอบความรู้ภาษาอังกฤษนอก UFV นักศึกษาต้องส่งใบรับรองผลการเรียนหรือผลการสอบอย่างเป็นทางการ โดยศูนย์สอบต้องรายงานผลการสอบมายัง UFV โดยตรง ทางมหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาสำเนาผลการสอบหรือผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่มีอายุเกินกว่า 2 ปี

ดูรายละเอียดเงื่อนไขการรับเข้าเรียนเพิ่มเติมได้ที่นี่...

ตรวจสอบข้อกำหนดความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการเข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ, คุณวุฒิการศึกษา, หลักสูตรปูพื้นและ ESL

ภาษาอังกฤษศึกษา (ELS)

นักศึกษาที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพหรือการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย แผนกหลักสูตร ELS และการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนมหาวิทยาลัย (UUP) คือทางเลือกที่ได้รับการออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

สำหรับนักศึกษานานาชาติแบบเต็มเวลา ทาง UFV มีการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด ตั้งแต่ระดับปานกลางจนถึงระดับเตรียมมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยการได้เรียนวิชาเรียนระดับมหาวิทยาลัยที่ระดับสูงสุด

Show more +Show less -
บริการนักศึกษา

บริการนักศึกษา

UFV มีบริการมากมายที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและปรับตัวเข้ากับชีวิตในประเทศแคนาดา:

UFV International

แผนก UFV International มีบริการช่วยเหลือนักศึกษาและข้อมูลในหลายภาษาเกี่ยวกับหลักสูตร, ที่พัก, การแนะแนวด้านการเรียน, ใบอนุญาตเพื่อการเรียน, การประกันสุขภาพและอีกมากมาย

ปฐมนิเทศนักศึกษานานาชาติ

งานกิจกรรมพิเศษสำหรับนักศึกษานานาชาติใหม่ที่ซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการอยู่อาศัยในประเทศแคนาดาและวิธีการประสบความสำเร็จในการเรียน – รวมถึงได้ทำความรู้จักกับเพื่อนนักศึกษาใหม่ที่ UFV ด้วย

ศูนย์ความสำเร็จด้านการเรียน

เพื่อนนักศึกษากวดวิชาของศูนย์จะสามารถให้ความช่วยเหลือในด้านการเขียนและการเรียนในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนากลยุทธ์การเรียนของตนเอง นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการกวดวิชา, กิจกรรมเวิร์คช็อป, ทรัพยากรความรู้ทางออนไลน์และความช่วยเหลือด้านการเรียน

ศูนย์คณิตศาสตร์และสถิติ

นักศึกษาจะได้รับความช่วยเหลือในการไขปัญหาด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ หรือได้รับความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ไปสู่อีกขั้น

การแนะแนวด้านการเรียนนานาชาติ

หากนักศึกษาต้องการความช่วยเหลือด้านการวางแผนการเรียนในหลักสูตร เจ้าหน้าที่แนะแนวนักศึกษานานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญจะสามารถช่วยนักศึกษาวางแผนการเรียนได้

ศูนย์อาชีพ

นักศึกษาจะสามารถทำงาน, เรียนและมีรายได้ด้วยการเรียนแบบสหกิจศึกษาและหลักสูตรการเรียนที่รวมการทำงาน นักศึกษาจะสามารถสร้างประวัติส่วนตัวของตนเองด้วยความช่วยเหลือจากศูนย์อาชีพ

บริการให้คำปรึกษา

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาของ UFV จะสามารถช่วยให้นักศึกษาเรียนรู้วิธีการใหม่ๆในการจัดการกับปัญหาส่วนตัว, พัฒนาสุขภาพจิตและกาย, สำรวจทางเลือกอาชีพผ่านทางเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้และประเมินตนเอง รวมถึงเรียนอย่างชาญฉลาดด้วยกลยุทธ์การเรียนอันหลากหลาย

ศูนย์บริการผู้พิการ

ศูนย์บริการผู้พิการเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านที่จะคอยให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ โดยจะทำหน้าที่ส่งเสริมความหลากหลาย, สนับสนุนหลักการความเท่าเทียมและส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและความมุ่งมั่นในการเข้าถึงการศึกษาและบรรลุเป้าหมายความสำเร็จ

ศูนย์ทรัพยากรนักศึกษาและความเป็นผู้นำ

ผู้นำกลุ่มเพื่อนนักศึกษาของ UFV จะช่วยนักศึกษาค้นหาข้อมูลโดยการให้บริการด้านทรัพยากรต่างๆภายในพื้นที่อันปลอดภัยและไม่แบ่งแยก รวมถึงมีโครงการพี่เลี้ยงและความช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อนด้วย

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และปลอดภัย

ทางสหประชาชาติได้จัดอันดับให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก โดยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งและปลอดภัยพร้อมด้วยสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชีวิตชีวา

ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย

ทีมงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตของ UFV มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียน, การอยู่อาศัยและการทำงานที่ทุกวิทยาเขต ทีมงานด้านความปลอดภัยในวิทยาเขตประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพร้อมใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติบริการด้านความปลอดภัย โดยมีบริการอันหลากหลาย อาทิเช่นการปฐมพยาบาล

ความปลอดภัยในวิทยาเขตของ UFV

แผนกความปลอดภัยในวิทยาเขตของ UFV จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับการเรียน, การอยู่อาศัยและการทำงานสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่และผู้มาเยือนมหาวิทยาลัย Fraser Valley โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมบริหารงานด้านความปลอดภัยและบริษัทที่ให้บริการด้านความปลอดภัยอย่าง Securiguard รวมถึงมีความร่วมมือกับชุมชนและศูนย์ปฏิบัติการที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ทีมงานประกอบด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญพร้อมใบอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติบริการด้านความปลอดภัย โดยมีบริการอันหลากหลาย อาทิเช่นการปฐมพยาบาล รวมถึงทำหน้าที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในทุกวิทยาเขตของ UFV อาทิเช่นในหอพักและอาคารสมาพันธ์นักศึกษาที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Abbotsford

บริการรักษาความปลอดภัย

แผนกบริการด้านความปลอดภัยของ UFV มีบริการมากมายสำหรับชุมชนในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น:

 • การจัดการและแก้ไขเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • การจัดการงานกิจกรรมพิเศษ – โดยทำหน้าที่ประสานงานเพิ่มเติมสำหรับการจัดงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 • บริการด้านการปฐมพยาบาล
 • โครงการ Lost & Found
 • โครงการแผนความปลอดภัยส่วนบุคคล
 • โครงการ SafeWalk
 • การลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย
 • การลาดตระเวนด้วยยานพาหนะและจักรยาน

โครงการ SafeWalk

ทีมงานด้านความปลอดภัยของ UFV มีบริการเดินเป็นเพื่อนไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขตสำหรับสมาชิกทุกคนในชุมชนของ UFV ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดและเวลาใดก็ตาม โครงการนี้มีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทั้งแบบนัดหมายล่วงหน้าหรือในเวลานั้นเลย

Show more +Show less -
1708
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at University of the Fraser Valley
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
At UFV
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.2
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.5
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.2
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Sanchit
University of the Fraser Valley
Altough there are not many parties but overall its all good. Everyone is nice and humble
แสดงทั้งหมด +
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
3.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Altough there are not many parties but overall its all good. Everyone is nice and humble Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
5.0/ 5 stars

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
3.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2020-01-08
1.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Altough there are not many parties but overall its all good. Everyone is nice and humble Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
4.0/ 5 stars
University of the Fraser Valley University of the Fraser Valley
Rated3/5based on4 student reviews
Customer reviews:
University of the Fraser Valley - by, 2019-12-20
5.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์