พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

University of Westminster

United Kingdom
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Westminster มีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจที่ยาวนานถึง 180 ปีในด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ มหาวิทยาลัย Westminster มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการช่วยให้นักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ด้วยการเรียนภาคปฏิบัติและเนื้อหาหลักสูตรที่มีพื้นฐานข้อมูลจากพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม 183 ราย นักศึกษาจะมีโอกาสได้พัฒนาความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้ากับโลกของการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาได้อย่างราบรื่น

มหาวิทยาลัยมีความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริงด้วยจำนวนนักศึกษา 19,000 คนจาก 169 ประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในด้านความหลากหลายของนักศึกษานานาชาติในสหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดระดับท็อป 15 ของโลกในด้านจำนวนเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย Westminster ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติพร้อมด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกเพื่อสร้างชุมชนที่เปิดต้อนรับนักศึกษานานาชาติ

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีความร่วมมือระดับนานาชาติกับสถาบันต่างๆมากกว่า 190 แห่งในมากกว่า 56 ประเทศ ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียน, ทำงานและทำงานอาสาสมัครในต่างประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มเติมในด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

ด้วยความสัมพันธ์อันดีกับภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆมากกว่า 7,000 ราย แผนกอาชีพและโอกาสการทำงานมีบทบาทที่สำคัญในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับชีวิตการทำงาน โดยจะมอบโอกาสการฝึกงานและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนั้นๆ

ในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทางมหาวิทยาลัย Westminster มีอุปกรณ์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยการเรียนของนักศึกษา อาทิเช่นห้องสมุดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง, สตูดิโอภาพยนตร์และโทรทัศน์และห้องทดลองวิทยาศาสตร์อันทันสมัย

นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากทีมงานช่วยเหลือที่มีความเชี่ยวชาญ, กิจกรรมต้อนรับและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายที่จะช่วยในการพัฒนาตนเอง

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Westminster มีเป้าหมายในการเปิดสอนหลักสูตรที่มีความโดดเด่น, ท้าทายและสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับการออกแบบให้สามารถมอบทักษะและความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีศักยภาพในการได้งานสูง พร้อมด้วยมุมมองแนวคิดที่มีความเป็นสากล

ดูรายชื่อหลักสูตรหลากหลายสาขาวิชาและดูข้อมูลหลักสูตรใหม่อย่างเช่น หลักสูตรปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการประกอบธุรกิจ, นวัตกรรมและการพัฒนาวิสาหกิจ, ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาธุรกิจดิจิทัล, ปริญญาโทศิลปศาสตร์สาขาข้อมูล, วัฒนธรรมและสังคม และปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการเงินและวิเคราะห์วิทยาธุรกิจ

มหาวิทยาลัย Westminster มีการลงทุนอย่างมากและต่อเนื่องในการพัฒนาวิทยาเขตให้มีชีวิตชีวาและทันสมัยสำหรับนักศึกษา โดยมีการลงทุนในโครงการปรับปรุงพัฒนามากกว่า 60 ล้านปอนด์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรอันทันสมัยด้านการสอนและการวิจัยผ่านทางการใช้งานโปรแกรม Financial Markets Suite ที่ใช้แพลตฟอร์มของ Bloomberg ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่สถาบันการเงินชั้นนำต่างๆ

มหาวิทยาลัยได้มีการบูรณะซ่อมแซมโรงภาพยนตร์เก่าที่วิทยาเขต Regent Street ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นเวทีอันดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษาในการแสดงกิจกรรมของตนเองในด้านภาพยนตร์, โทรทัศน์, ภาพเคลื่อนไหวและการถ่ายภาพ

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 จากมหาวิทยาลัย Westminster, ลอนดอน

มหาวิทยาลัย Westminster ให้ความสำคัญสูงสุดกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของนักศึกษาและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย กรุณาดูรายละเอียดล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการรับมือของมหาวิทยาลัยกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาจากเว็บเพจนี้

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Westminster จะมอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงและผลสำเร็จสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ตรงตามข้อกำหนดระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักร นักศึกษาของ Westminster มีการพัฒนาวิธีการวิจัยใหม่ๆอันมีนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของผู้คนทั่วโลก

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับปัจจัยหลักที่สำคัญต่อไปนี้:

 • วัฒนธรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสอนที่มีความเป็นเลิศ
 • การพัฒนาโอกาสการได้งานและการประกอบธุรกิจ
 • การให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการกวดวิชาส่วนตัว

นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การเรียนอันแตกต่างที่มหาวิทยาลัย อาทิเช่น:

 • การได้เรียนกับคณาจารย์ที่เป็นผู้นำความรู้ในสาขาวิชาของตนเอง
 • สตูดิโอ, ห้องเวิร์คช็อปและห้องทดลองที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
 • ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับผู้จ้างงานและพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดยองค์กรวิชาชีพระดับประเทศและนานาชาติ
 • การวิจัยที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Westminster เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีอันหลากหลายผ่านทาง 3 วิทยาลัยที่ประกอบด้วย 4 คณะวิชาในแต่ละวิทยาลัย ด้วยสถานที่เรียน 4 แห่งในกรุงลอนดอน นักศึกษาจะได้เรียนที่วิทยาเขต Cavendish, Regent, Marylebone หรือ Harrow ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เลือกเรียน

วิทยาลัยการออกแบบ, อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และดิจิทัล

วิทยาลัยนี้มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสำหรับอนาคตอันน่าตื่นเต้นในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์และถ่ายทอดทักษะต่างๆเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาและบริหารจัดการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีล่าสุด วิทยาลัยนี้ประกอบด้วยคณะวิชาที่ได้รับรางวัลอย่างคณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครือข่ายและสื่อดิจิทัล ส่วนคณะวิชาศิลปศาสตร์ Westminster มีการเปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในสาขาภาพยนตร์, ศิลปะและการออกแบบ แผนกวิชาแฟชั่นของมหาวิทยาลัยเป็นคณะวิชาแฟชั่นอันดับท็อป 10 ของโลกจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร Fashionista ในปี 2018

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยนี้เปิดสอนหลักสูตรในสาขามนุษยศาสตร์ ซึ่งรวมถึงวิชาเรียนภาษาอังกฤษและภาษาสมัยใหม่อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนหลักสูตรในสาขาอาชญวิทยา, การเมือง, จิตวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นักศึกษาจะสามารถเรียนหลักสูตรสาขาชีวเวชศาสตร์ในห้องทดลองอันทันสมัย อีกทั้งวิทยาลัยนี้ยังเป็นที่ตั้งของคณะวิชากฎหมาย Westminster ซึ่งมีรูปแบบการสอนภาคปฏิบัติทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมทำงานในคดีจริงของลูกค้าที่คลินิกกฎหมายนักศึกษา

คณะวิชาธุรกิจ Westminster

คณะวิชานี้ตั้งอยู่ในวิทยาเขต Marylebone ของมหาวิทยาลัยในใจกลางกรุงลอนดอน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมของคณะวิชากับภาคอุตสาหกรรมผ่านทางโอกาสการทำงานและการฝึกงานต่างๆ ทางวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับยอมรับอย่างสูงและได้รับการรับรองวิทยฐานะจากองค์กรวิชาชีพทั้งระดับประเทศและนานาชาติ อาทิเช่นหลักสูตรสาขาการบัญชีและการเงิน, การจัดการธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การสื่อสารการตลาดนานาชาติและการจัดการการก่อสร้าง

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติทางภาษา

นักศึกษานานาชาติที่ภาษาแรกไม่ใช่ภาษาอังกฤษต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของผลคะแนนสอบ IELTS, Pearson, Cambridge English Language Examination หรือผลทดสอบ Password English Skills

นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจะต้องได้คะแนนรวม IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า พร้อมด้วยคะแนนขั้นต่ำ 5.5 ในแต่ละหมวดการสอบ (หรือเทียบเท่า) นักศึกษาที่สมัครเรียนหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยต้องได้คะแนนรวม IELTS 6.5 พร้อมด้วยคะแนนขั้นต่ำ 6.0 ในแต่ละหมวดการสอบ (หรือเทียบเท่า) คะแนนเกรดขั้นต่ำที่กำหนดจะแตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

ด้วยความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรอย่าง Kaplan International Pathways มหาวิทยาลัย Westminster มีทางเลือกการเรียนมากมายสำหรับนักศึกษา อาทิเช่นหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อต่างๆจะดำเนินการสอนที่วิทยาลัยนานาชาติ Kaplan ซึ่งหลังจากสำเร็จการเรียน นักศึกษาจะได้รับการประกันการได้เรียนต่อในหลักสูตรระดับปริญญาที่เลือกเรียน

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Westminster จะมีทรัพยากรที่แตกต่างและเฉพาะทางให้ใช้งานมากมาย อาทิเช่น:

 • สตูดิโอการออกแบบศิลปะ, การถ่ายภาพ, ภาพยนตร์และโทรทัศน์
 • สตูดิโอบันทึกเสียงระดับโลก
 • ห้องทดลองวิทยาศาสตร์อันทันสมัย
 • สตูดิโอสถาปัตยกรรมเฉพาะด้าน
 • ห้องเวิร์คช็อปเฉพาะทางสำหรับหลากหลายสื่อ

มหาวิทยาลัย Westminster เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในสหราชอาณาจักรที่มีการใช้งานโปรแกรม Bloomberg Financial Markets Suites และมีห้องทดลองประดิษฐกรรมดิจิทัลอันล้ำสมัยที่มีเครื่องพิมพ์ 3 มิติและเครื่องตัดเลเซอร์ให้ใช้งาน

บริการห้องสมุด

นักศึกษาจะสามารถใช้งาน 4 ห้องสมุดขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตทั้ง 4 แห่ง ซึ่งเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเกือบตลอดทั้งปี ห้องสมุดแต่ละแห่งมีบริการหนังสืออันหลากหลาย, วารสาร, ดีวีดีและสื่อความรู้เฉพาะทางอื่นๆมากมาย ส่วนบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ก็มีบริการหนังสือ, วารสารและสื่อความรู้อื่นๆทางออนไลน์ นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้งานพื้นที่อ่านหนังสือในห้องสมุดได้อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา

นักศึกษาจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาอันดีเยี่ยมและบริการต่างๆของโรงยิมมหาวิทยาลัยในใจกลางกรุงลอนดอนและเมือง Harrow อาทิเช่นบริการประเมินสมรรถภาพทางกาย, การฝึกสอนส่วนบุคคลและกิจกรรมการออกกำลังกายต่างๆ

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Westminster เป็นชุมชนอันเจริญก้าวหน้าและทันสมัยในกรุงลอนดอน ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับสภาเทศบาลเมือง โดยมีบริการมากมายเพื่อให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลา

ผู้ตรวจการณ์เมืองจะทำหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม, การประกอบธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบและการระงับข้อพิพาทด้านใบอนุญาตต่างๆ ทางสมาคม City of Westminster Neighbourhood Watch Association มีการทำงานเพื่อปกป้องชุมชนและผู้มาเยือนจากอาชญากรรมและพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม

Show more +Show less -
5000
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United Kingdom

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
1001st  / 1250
Join us at Westminster
At Westminster
Join us at Westminster
At Westminster
Join us at Westminster
At Westminster
Join us at Westminster
At Westminster
We are Westminster
At Westminster
At Westminster
Join us at Westminster
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ£1355

 • £474
  บ้านพัก
 • £559
  อาหาร
 • £88
  ชีวิตประจำวัน
 • £234
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 UK Master’s Degree Day In-House

ที่สุดของงานสัมมนาของคนอยากเรียนต่อป.โทอังกฤษ IDP กรุงเทพฯ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ เข้าฟังสัมมนาเพื่อฟังข้อมูลเตรียมพร้อมเรียนอังกฤษแบบจัดเต็มกับพี่ ๆ แนะแนว IDP

Flag_GB icon GB Bangkok, Thailand 25th มี.ค. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 05:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม
event image 1 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?