พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตใหม่และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ด้วยการเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Windsor ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตชีวา, ปลอดภัยและเปิดกว้างต้อนรับในเมืองที่มีความหลากหลายที่สุดอันดับ 4 ของประเทศแคนาดา อีกทั้งยังเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศที่อบอุ่นสบาย

นักศึกษานานาชาติจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ต้องการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงจะพบว่ามหาวิทยาลัย Windsor คือคำตอบ มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในด้านการสอนที่ดีเยี่ยม โดยมีหลักสูตรมากกว่า 200 หลักสูตรให้นักศึกษาเลือกเรียน พร้อมด้วยหลักสูตรมากมายที่รวมการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงาน

ชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยจะช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็เป็นผู้นำระดับประเทศในด้านการมอบโอกาสการทำงานวิจัยสำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมีบริการด้านการอพยพย้ายเข้าประเทศแคนาดาที่ดีเยี่ยม โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาหลายพันคนที่ได้งานทำในภูมิภาคนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาของตนเอง แม้ว่าความรู้ภาษาอังกฤษจะเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์อาจได้รับเข้าเรียนผ่านทางหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติจะได้รับประโยชน์จากการรับประกันอัตราค่าเล่าเรียน ซึ่งจะเป็นกำหนดค่าเล่าเรียนคงที่ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรการเรียน นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษามากมายสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี รวมถึงบริการช่วยเหลือที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถหางานทำที่เหมาะสมกับการเรียนทั้งในและนอกวิทยาเขต

ศูนย์นักศึกษานานาชาติมีบริการช่วยเหลืออันหลากหลายสำหรับนักศึกษานานาชาติและครอบครัวมากกว่า 4,000 คน โดยมีตัวแทนประจำภูมิภาคที่จะคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษาจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่ง Jessica Pham จะหน้าที่ช่วยนักศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการเลือกหลักสูตรและสมัครเรียน

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Windsor เปิดให้บริการทัวร์ชมมหาวิทยาลัยแบบเสมือนจริงใหม่ที่จะช่วยให้นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนสามารถเยี่ยมชมวิทยาเขตและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆได้จากที่บ้านของตนเอง ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมสำหรับนักศึกษานานาชาติในการทำความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย การทัวร์นี้จะเป็นการชมวิทยาเขตหลักและจุดเด่นที่สำคัญต่างๆโดยละเอียด พร้อมด้วยวิดีโอที่จะแสดงให้เห็นถึงที่ตั้งของห้องเรียนและห้องทดลองต่างๆ ซึ่งสำหรับนักศึกษานานาชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาล่วงหน้าก่อนลงทะเบียนเรียน บริการทัวร์แบบเสมือนจริงใหม่นี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัยได้ก่อนที่จะเดินทางมาถึง

มหาวิทยาลัย Windsor มีความภาคภูมิใจที่จะเปิดให้บริการศูนย์ Toldo Lancer Centre ในช่วงฤดูร้อนปี 2022 ศูนย์ Toldo Lancer Centre มูลค่า 73 ล้านเหรียญแห่งนี้ไม่เพียงจะเป็นศูนย์กลางของบริการด้านสันทนาการและกิจกรรมกีฬาระหว่างมหาวิทยาลัยและทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่อันทันสมัยแห่งใหม่สำหรับการเชื่อมความสัมพันธ์, การพบปะสังสรรค์และการจัดกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย รวมถึงงานกิจกรรมพิเศษและงานต้อนรับต่างๆ ศูนย์แห่งนี้จะมอบโอกาสการทำงานวิจัย, โอกาสงานสำหรับนักศึกษา, การขยายความร่วมมือกับชุมชน, การให้ความช่วยเหลือองค์กรต่างๆในเขตพื้นที่, กิจกรรมค่ายฤดูร้อนของ Lancer และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬา - นี่คือสถานที่สำหรับทุกกิจกรรม

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Windsor เป็นนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนักศึกษา อัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ต่ำทำให้นักศึกษาได้รับการเอาใจใส่และมีโอกาสการทำงานวิจัยที่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของตนเอง สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่ผสมผสานกับหลักสูตรที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างทักษะพื้นฐานและพัฒนาความรู้ในภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ทางมหาวิทยาลัยมีแผนกประกันคุณภาพที่จะทำหน้าที่ดูแลคุณภาพของการสอนที่มหาวิทยาลัย โดยทางแผนกจะมีการตรวจสอบและค้นหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆร่วมกับอาจารย์ผู้สอนก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนเรียน

แม้ว่าทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพการสอนที่ดีเยี่ยม คณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกของมหาวิทยาลัย Windsor มีการทำงานวิจัยอันล้ำสมัยในห้องทดลองอันทันสมัยเพื่อผลิตผลงานค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์อันมีนวัตกรรม

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Windsor ประกอบด้วย 8 คณะหลัก ได้แก่:

 • คณะศิลปศาสตร์, มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ – คณะที่ใหญ่ที่สุดในวิทยาเขตด้วยนักศึกษาเต็มเวลาและนอกเวลาประมาณ 5,000 คน คณะนี้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญามากกว่า 50 หลักสูตรและหลักสูตรประกาศนียบัตรและวิชารองระดับปริญญาตรีอันหลากหลายในสาขาวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง, มนุษยศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงสาขาสังคมศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์ – คณะนิติศาสตร์ของ Windsor ได้สร้างชื่อเสียงอันโดดเด่นในบรรดาคณะวิชากฎหมายด้วยการมุ่งเน้นการเรียนการสอนในด้านกระบวนการยุติธรรม, บริการชุมชน, การเรียนรู้ภาคปฏิบัติและจากประสบการณ์การทำงาน และการได้รับประโยชน์จากกฎหมายข้ามชาติด้านตำแหน่งเขตแดน
 • คณะครุศาสตร์ - คณะนี้ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์ผู้สอนในทุกระดับเพื่อการเป็นนักการศึกษาที่พินิจพิเคราะห์, เอาใจใส่ดูแล, มีความสามารถและนวัตกรรม
 • คณะพยาบาลศาสตร์ – ศูนย์กลางการศึกษาด้านการพยาบาลระดับชั้นนำที่ได้รับการยกย่องในด้านการพัฒนาความก้าวหน้าในสาขานี้ผ่านทางกิจกรรมการวิจัยและวิชาการที่ประสบความสำเร็จ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ - คณะนี้มีการผลิตผลงานวิจัยที่มีนวัตกรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา
 • คณะวิชาธุรกิจ Odette - คณะวิชาธุรกิจ Odette (OSB) ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย AACSB International, CPA Ontario และ Supply Chain Management Association Ontario (SCMAO) OSB เป็นหนึ่งในคณะวิชาเพียง 8 แห่งของประเทศแคนาดาที่ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกที่มีสิทธิ์โหวตออกเสียงใน Graduate Management Admission Council (GMAC)
 • คณะจลนศาสตร์มนุษย์ – นักศึกษาของคณะนี้จะมีเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ไม่มีขีดจำกัด นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตจำนวนมากของมหาวิทยาลัยได้เสริมการเรียนของตนเองด้วยการฝึกงาน, การเรียนแบบสหกิจศึกษาและโอกาสการเรียนที่รวมการทำงาน
 • คณะวิทยาศาสตร์ – คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Windsor เป็นผู้นำด้านการวิจัยในสาขานี้ ผลงานวิจัยของคณะขับเคลื่อนโดยคณาจารย์ที่ดำเนินการสอนหลักสูตรอันมีประสิทธิผลและพลังสร้างสรรค์ที่ได้ผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตและปริญญาตรีที่มีชื่อเสียงมากมาย

Show more +Show less -
เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

เงื่อนไขการรับสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย Windsor จะแตกต่างกันตามสาขาวิชาที่เลือกเรียนและประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับนักศึกษานานาชาติ และเนื่องจากทุกหลักสูตรดำเนินการสอนและสอบวัดผลด้วยภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะต้องสามารถแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง แม้ว่าจะมีผลการทดสอบหลากหลายประเภทที่มหาวิทยาลัยยอมรับ ทางแผนกหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษ (ELIP – English Language Improvement Program) ของมหาวิทยาลัย Windsor มีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติด้านการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนดแล้วจนมีระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิต

รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครและผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

มหาวิทยาลัย Windsor มีการลงทุนอย่างมากในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่างดีที่สุด โดยนักศึกษาจะสามารถมั่นใจได้ว่าหากเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Windsor นักศึกษาจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดมากมาย ไม่เพียงแต่ในด้านการเรียนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้ชีวิตนักศึกษาทั่วไปและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

มหาวิทยาลัยจะมอบรูปแบบการใช้ชีวิตที่มีค่าใช้จ่ายเหมาะสมสำหรับนักศึกษานานาชาติด้วยที่พักที่มีราคาอันสมเหตุสมผล นักศึกษานานาชาติจะได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในการหาที่พักที่เหมาะสมเมื่อทำการสมัครเรียนเพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนเมื่อเดินทางมาถึงที่มหาวิทยาลัย

ด้วย 4 สิ่งอำนวยความสะดวกหลักที่ประกอบด้วยห้องสมุดหลัก Leddy ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้ใช้บริการหนังสือจำนวนมาก, ทรัพยากรความรู้ทางอิเล็คทรอนิคส์และอีกมากมาย รวมถึงพื้นที่อ่านหนังสือและบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสามารถใช้เพื่อทำงานเดี่ยวและงานโครงการ ห้องสมุด Leddy เปิดให้บริการตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงคืนเกือบทุกวันและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงของการสอบด้วย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬาที่ดีเยี่ยม โดยมีอาคารหลักคือศูนย์ Toldo Lancer Centre แห่งใหม่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬามากมายสำหรับนักศึกษาทุกคน อย่างเช่นโรงยิม 3 โรงพร้อมด้วยสนามบาสเก็ตบอล, ศูนย์ฟิตเนสอันทันสมัย, สระว่ายน้ำ 8 เลนและสนามหญ้าจริงสำหรับกีฬาหลากหลายประเภท

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Windsor ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษา แม้ว่าวิทยาเขตและเขตพื้นที่นี้จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดเหตุอาชญากรรมที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามนักศึกษานานาชาติจะพบว่ามหาวิทยาลัย Windsor เป็นสถานที่เรียนที่มีความเป็นมิตรและเปิดกว้างต้อนรับ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายที่สุดอันดับ 4 ของประเทศแคนาดาด้วย

ทางมหาวิทยาลัยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิดความประมาทโดยการสร้างความมั่นใจว่านักศึกษาจะสามารถเข้าถึงบริการอันหลากหลายเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความปลอดภัยตลอดเวลาที่เรียนในหลักสูตรและทำกิจกรรมทางสังคมที่มหาวิทยาลัย

วิทยาเขตมีแผนกตำรวจของตนเองที่จะทำหน้าที่ให้บริการที่จำเป็นต่างๆ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางโทรศัพท์ หรือติดต่อโดยการใช้ตู้โทรศัพท์ฉุกเฉิน 270 เครื่องที่มีอยู่ทั่ววิทยาเขต นักศึกษาเพียงกดปุ่มเพื่อติดต่อโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนวิทยาเขต (CCP – Campus Community Police) ซึ่งจะคอยรับสายตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีบริการ WALKSAFE ที่เป็นการให้อาสาสมัครเดินเป็นเพื่อนนักศึกษาที่จำเป็นต้องเดินไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขตในเวลากลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการกลับไปยังหอพักหรือไปที่รถยนต์ของตนเอง โดยนักศึกษาสามารถโทรศัพท์เพื่อขออาสาสมัคร WALKSAFE หรือมองหาอาสาสมัครที่ประจำหน้าที่อยู่เพื่อขอใช้บริการ

นอกเหนือจากการดูแลความปลอดภัยให้กับนักศึกษาแล้ว ทางมหาวิทยาลัยยังมีโครงการ Bystander Initiative ที่จะทำการสอนนักศึกษาถึงวิธีการประเมินสถานการณ์ที่มีความไม่ปลอดภัยเพื่อที่นักศึกษาจะสามารถยื่นมือเข้าช่วยเหลือ (อย่างปลอดภัย) อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับชุมชนได้ด้วยตนเอง

Show more +Show less -
3753
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
601st  / 1250
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
At University of Windsor
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2004

 • $815
  บ้านพัก
 • $815
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $257
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(4.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
4.1
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.6
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
4.5
คุณภาพการสอน
4.1
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.8
Harjot Kaur
University of Windsor
Well managed and friendly staff.....It was a great experience... at University of windsor
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
2.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Well managed and friendly staff.....It was a great experience... at University of windsor Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-11
3.0/ 5 stars
event image 0 ฟรี สัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada

ใครอยากไปเรียนแคนาดา ห้ามพลาดงานสัมมนาออนไลน์ Study and Work in Canada เรียนภาษาและวิชาชีพพร้อมฝึกงาน (Co-Op) ที่แคนาดา

Flag_CA icon CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 8th เม.ย. 2023 02:00 หลังเที่ยง - 04:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
3.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
2.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2019-12-17
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Well managed and friendly staff.....It was a great experience... at University of windsor Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
4.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-08
5.0/ 5 stars
University of Windsor University of Windsor
Rated4/5based on14 student reviews
Customer reviews:
University of Windsor - by, 2020-01-11
3.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?

ไม่พบกิจกรรม