text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ตั้งอยู่ในเมืองวินนิเพ็ก รัฐแมนิโทบา ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของเมืองใหญ่ที่น่าพักอาศัยที่สุดของประเทศแคนาดา จากการจัดอันดับของนิตยสาร MoneySense จากการเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งมากว่า 53 ปี มหาวิทยาลัย Winnipeg มีชื่อเสียงในด้านความยอดเยี่ยมทางวิชาการ, ชั้นเรียนขนาดเล็ก, ความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายในมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Winnipeg จะได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนของนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่อยู่ในระดับที่ต่ำ, การลงมือปฏิบัติจริง และประสบการณ์ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย พร้อมด้วยจุดเด่นจากการเป็นสถาบันการศึกษาที่ค่าเล่าเรียนที่ต่ำที่สุดอันดับที่สามในประเทศแคนาดา

ด้วยนักศึกษากว่า 10,000 คน มีนักศึกษานานาชาติอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์จาก 75 ประเทศ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการสร้างประชาชนแห่งอนาคตของโลก มีที่ตั้งในเมืองที่มีการใช้ภาษาพูดกว่า 100 ภาษา นอกจากนี้นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Winnipeg ยังสามารถได้รับประโยชน์จากตลาดงานในท้องถิ่นได้อีกด้วย

มุ่งเน้นในการศึกษาที่เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัย Winnipeg นำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนคุณภาพสูงในระดับปริญญาตรีกว่า 400 หลักสูตรใน 50 สาขาวิชา ซึ่งหลายสาขาวิชาถือเป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งในเขตตะวันตกของแคนาดาที่ทำการสอน คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือ ''Lux et Veritas Florent'' ซึ่งแปลว่า ''ความรุ่งเรืองและความจริงที่สว่างไสว''

มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผสมผสานระหว่างความคลาสสิคและทันสมัย รวมไปถึงการตระหนักต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในแคนาดาที่ไม่อนุญาตให้ขายน้ำดื่มบรรจุขวด ส่วนของมหาวิทยาลัยยังมีอาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ Richardson ที่ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนมากกว่า 30 รายการ

ด้วยที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ชานเมืองที่มีความคึกคักพร้อมด้วยพื้นที่สีเขียวและทางเดินเท้า จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา พร้อมกับได้รับประโยชน์จากร้านค้า, ศิลปะ และวัฒนธรรมอันหลากหลายที่อยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการทำงานมากมายสำหรับบัณฑิต เนื่องจากมีอุตสาหกรรมสำคัญในเมืองมากมายทั้งด้านการเงิน, การบิน, การผลิตและเทคโนโลยีชีวภาพ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ลงทุนไปมากกว่า 217 ล้านเหรียญแคนาดา ในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่และปรับปรุงอาคารเดิม รวมไปถึงการลงทุนกว่า 66 ล้านเหรียญแคนาดาในการสร้างอาคารวิทยาลัยสิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ Richardson ที่ดึงดูดผู้คนกว่า 2,000 คนต่อวัน และมีห้องปฏิบัติการวิจัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในการสอนมากกว่า 30 รายการ

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย Winnipeg ยังลงทุนในหอพักนักศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของมหาวิทยาลัย อาคาร McFeetor's Hall เป็นบ้านของนักศึกษากว่า 177 คนที่มีตัวเลือกห้องพักแบบเดี่ยวหรือแบบ 2 ห้องนอน พร้อมบริการอาหาร, บริการซักรีด และการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของนักศึกษาในการพักกับครอบครัวท้องถิ่น ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ UWSA ที่ดำเนินการโดยองค์การนักศึกษา เป็นหนึ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใหญ่ที่สุดในเขตตัวเมืองที่สามารถรองรับเด็กก่อนวัยเรียน, เด็กเล็ก หรือทารกได้ถึง 96 คนจากชุมชนของมหาวิทยาลัย Winnipeg และชุมชนโดยรอบ

ศูนย์ Buhler ที่อยู่ตรงข้ามกับวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัย เป็นที่ตั้งของคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐ์ศาสตร์ เช่นเดียวกับห้องเรียนของโปรแกรมการศึกษาต่อเนื่อง, เชิงประยุกต์และเน้นความมืออาชีพ – PACE นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถาบันศิลปะร่วมสมัยและคาเฟ่ Stella

อาคาร Axworthy Health and RecPlex ซึ่งเป็นพื้นที่ด้านการกีฬาอเนกประสงค์ที่มีสนามหญ้าเทียมขนาดใหญ่ที่สามารถแปลงเป็นสนามย่อยได้ถึงสามสนาม สำหรับใช้ในกีฬาฟุตบอล, อเมริกันฟุตบอลหรือกีฬาอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีลู่วิ่งขนาดสี่ช่อง, โรงยิม, สตูดิโอสำหรับฟิตเนต และพื้นที่ต้อนรับสำหรับนักเรียนและแขกผู้มาเยือน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Winnipeg นำเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมากมายใน 4 คณะวิชา โดยคณะศิลปะศาสตร์มีชื่อเสียงในสาขาจิตวิทยา, สิทธิมนุษยชน, กระบวนการยุติธรรม และ ภาพยนตร์ คณะวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์นำเสนอหลักสูตร BBA ที่มุ่งเน้นให้ความสนใจในสาขาวิชาด้านบัญชีหรือการตลาด คณะวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวนำเสนอหลักสูตร general stream หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตในด้านการบำบัดด้านกีฬา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์มีสาขาวิชาหลักในด้านเคมีชีวภาพ, ฟิสิกส์, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, ประสาทวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ

มหาวิทยาลัย Winnipeg จัดให้มีขนาดของชั้นเรียนอยู่ที่ระดับ 30 และ 60 คน พร้อมด้วยค่าเฉลี่ยของจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนชั้นปีที่ 1 และ 2 จะมีนักศึกษาอยู่ที่ 36 คน โดยมีอัตราส่วนของนักศึกษาต่อคณาจารย์ในคณะที่เปิดสอนอยู่ที่ 25:1 ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Winnipeg มีโอกาสในการพบเจอกับอาจารย์และเชื่อมโยงกับนักศึกษาคนอื่นๆตั้งแต่เริ่มต้นชั้นเรียน

ขนาดชั้นเรียนขนาดเล็กยังเปิดโอกาสให้มีเวลาในการดูแลแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และยังมีโอกาสในการพบคนและวัฒนธรรมใหม่ ที่ซึ่งสร้างสิ่งแวดล้อมอันยอดเยี่ยมในการเรียนรู้ จากการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ที่มีความพึงพอใจในการศึกษาที่ได้รับ จากการที่มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูงในด้านการศึกษานั่นหมายถึงว่านักศึกษาจะได้รับโอกาสอันยอดเยี่ยมในการเรียนรู้และเติบโตในชีวิต

บัณฑิตที่จากศึกษาที่ มหาวิทยาลัย Winnipeg ให้เป็นหนึ่งในสิบด้านของความพึงพอใจที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยของแคนาดา ตัวคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอนและการวิจัยระดับยอดเยี่ยม

Show more +Show less -
หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร PACE

หลักสูตรภาษาอังกฤษและหลักสูตร PACE

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (ELP)

หลักสูตรนี้เน้นการสนับสนุนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ตัวหลักสูตร ELP นำเสนอหลักสูตรปรับพื้นฐานระยะสั้นแบบเต็มเวลาในระยะเวลา 14 สัปดาห์, โปรแกรมการฝึกงานในประเทศแคนาดา, หลักสูตรวุฒิบัตรครู EAL หรือหลักสูตรเฉพาะทางและการสอนพิเศษเฉพาะตัว

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง, เชิงประยุกต์และเน้นความมืออาชีพ (PACE)

หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง, เชิงประยุกต์และเน้นความมืออาชีพ – Professional, Applied and Continuing Education (PACE) ได้รับการออกแบบให้นักศึกษามีแนวคิดที่ประสบความสำเร็จ นำเสนอหลักสูตรอนุปริญญาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเปิดโอกาสในนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในด้านเฉพาะทางในสาขาการทำงานที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

นักศึกษาหลักสูตร PACE สามารถได้รับประโยชน์จากคุณภาพการศึกษาในระดับสูง พร้อมกับครูผู้สอนที่มีทักษะสูง รวมไปถึงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม โดยระยะเวลาของหลักสูตรอยู่ที่ 12-24 เดือน

หลักสูตรเหล่านี้ช่วยให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะ, ความรู้ และพันธมิตรระดับมืออาชีพเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาต่างๆ ด้วยพันธมิตรของการฝึกงานกว่า 450 รายในเมือง ทำให้นักศึกษามีโอกาสในการฝึกงานระยะเวลา 4 สัปดาห์* เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

*นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดเพื่อให้ผ่านการคัดเลือก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทางการศึกษาเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ที่แสดงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษานานาชาติจะต้องมีคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ ในกรณีที่มาจากประเทศที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรก หรือนักศึกษาไม่ได้มาจากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ จะต้องแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนด ในกระบวนการการสมัคร:

ระดับปริญญาตรี

 • TOEFL- การทดสอบทางอินเตอร์เน็ต ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำที่ 86 คะแนน โดยในแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
 • CanTest- คะแนนเฉลี่ยต้องอยู่ที่ 4.5 ในด้านการฟังและการอ่าน และคะแนนที่ 4.0 ในด้านการเขียน
 • IELTS- คะแนนขั้นต่ำอยู่ที่ 6.5 ในแต่ละโมดูล
 • โปรแกรมภาษาอังกฤษที่ UWinnipeg: สำเร็จการศึกษาในระดับ Academic Level 5
 • CAE- เกรดขั้นต่ำ C
 • CPE- คะแนนขั้นต่ำระดับ C

ในส่วนของข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษอื่นๆให้เข้าชมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

PACE

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำตามเงื่อนไขของระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยเกรดเฉลี่ยหรือเปอร์เซ็นต์ผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินในการสมัครเข้าศึกษา

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรการจัดการการเงิน จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาที่ต้องการเข้าศึกษาในหลักสูตรด้านความปลอดภัยเครือข่ายหรือการพัฒนาเว็บไซต์จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การออกแบบ IT หรือวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

ในกรณีที่นักศึกษาจบการศึกษานอกประเทศแคนาดา หรือในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน นักศึกษาจะต้องส่งเอกสารคะแนนประเมินทางภาษาอังกฤษดังนี้:

IELTS – คะแนนขั้นต่ำในกลุ่ม academic band score ที่ 6.5 และคะแนนขั้นต่ำในด้านการอ่านและการเขียนอยู่ที่ 6.0

TOEFL (internet based) – คะแนนขั้นต่ำอยู่ที่ 86 คะแนน โดยไม่มีส่วนใดได้คะแนนต่ำกว่า 19 คะแนน (การสอบ internet based)

สำหรับข้อกำหนดคุณสมบัติทางภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าหลักสูตร PACE ได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัย Winnipeg นำเสนอนักศึกษาในด้านทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนมากมาย ตั้งแต่ช่วงก่อนการสมัครเข้าศึกษาไปจนถึงในระหว่างการศึกษาหลังจากชั้นปีที่ 1 นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสในการทำงานรายชั่วโมงในระหว่างการศึกษา หรือเข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาแบบทำงานพร้อมกับการศึกษา หรือแบบสหกิจศึกษา

มหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาหลัก 5 ทุนที่มอบในกับนักศึกษานานาชาติ ดังนี้:

ทุนการศึกษา President's Scholarship for World Leaders

เป็นทุนการศึกษามูลค่า 3,500-5,000 ดอลลาร์แคนาดา ที่มอบให้กับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Winnipeg ที่มีคะแนนเฉลี่ยในการสมัครมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์หรือเทียบเท่า พร้อมกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงให้เห็นในด้านความเป็นผู้นำ

ทุนการศึกษา Special Entrance

เป็นทุนการศึกษามูลค่า 1,100- 2,250 ดอลลาร์แคนาดาที่มอบให้กับนักศึกษาที่ศึกษาในประเทศแคนาดา หรือหลักสูตรนานาชาติแบบแคนาดา โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสุดท้ายในระดับ grade 12 อยู่ที่ 85 เปอร์เซ็นต์หรือสูงกว่า พร้อมกับต้องดำเนินการสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 1 มีนาคม

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ

เป็นทุนการศึกษามูลค่า 2,250 ดอลลาร์แคนาดา ที่มอบให้กับนักศึกษานานาชาติระดับวุฒิบัตรบัณฑิต ที่มีเกรดรวมอยู่ที่ 30 พร้อมด้วยการนำเสนอบทความทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ในหลักสูตร และต้องไม่มีเกรดใดต่ำกว่าสี่จากสามของระดับสูงสุด รวมถึงข้อสอบรองระดับสาม

ทุนการศึกษา Advanced Placement Program Entrance

เป็นทุนการศึกษามูลค่า 2,250 ดอลลาร์แคนาดาที่มอบให้กับนักศึกษาที่สมัครเข้ามหาวิทยาลัย Winnipeg ในโครงการทุน Advanced Placement ระดับชาติ โดยผู้สมัครจะต้องเข้าการสอบรอบสุดท้ายของโปรแกรม Advanced Placement และต้องมีค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 4.0 ในการทดสอบ

ทุนการศึกษาในหลักสูตร

หลังจากจบการศึกษาในชั้นปีที่หนึ่งแบบเต็มเวลา นักศึกษานานาชาติสามารถสมัครรับทุนการศึกษามากมายเพื่อการศึกษาที่ต่อเนื่อง

Show more +Show less -
ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

ศักยภาพของผู้สำเร็จการศึกษา

จากอัตราการจ้างงานบัณฑิตในระยะเวลา 2 ปีหลังจบการศึกษาที่สูงถึง 95.9 เปอร์เซ็นต์ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย Winnipeg จะได้รับโอกาสในการทำงานมากมาย พร้อมด้วยการสมัครงานและกระบวนขออนุญาตของบัณฑิตที่ง่ายดาย นักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพำนักในประเทศแคนาดาและสมัครใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการทำงานได้ทั่วโลก

จากการได้รับการจัดอันดับจาก Times Higher Education เป็นมหาวิทยาลัยของแคนาดาอันดับหนึ่งด้านความสามารถในการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้เพิ่มโอกาสในการหางานของนักศึกษาด้วยเครือข่ายพันธมิตรกับบริษัทนายจ้างกว่า 450 แห่งและทีมสนับสนุนด้านอาชีพที่ช่วยเหลือนักศึกษาในระหว่างการศึกษา และหลังจากจบการศึกษา มหาวิทยาลัย Winnipeg พยายามให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการสมัครงานหลังจบการศึกษา

นอกจากบริการเหล่านี้แล้ว นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่สามารถเข้าร่วมโครงการทำงานระหว่างศึกษา ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำงานรายชั่วโมงระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานที่จำเป็นสำหรับโลกการทำงานจริงหลังจบการศึกษา พร้อมด้วยการสนับสนุนจากทีมสนับสนุนด้านอาชีพของมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะสามารถมั่นใจได้ว่าประสบการณ์ทำงานที่ตนเองได้รับจะเชื่อมโยงกับสาขาวิชาที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่

Show more +Show less -
600
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Canada

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Join us at The University of Winnipeg
Join us at The University of Winnipeg
Join us at The University of Winnipeg
Join us at The University of Winnipeg
Winnipeg Manitoba 515 Portage Avenue
Winnipeg Manitoba 460 Portage Avenue
The University of Winnipeg received its charter in 1967 but its roots date back more than 145 years. The founding colleges were Manitoba College (1871), and Wesley College (1888), which merged to form United College in 1938. The University is a dynamic campus and a downtown hub that connects people from diverse cultures and nurtures global citizens. It offers high-quality undergraduate and graduate programs including several that are unique in Western Canada, for example, a Bachelor of Arts in Human Rights, and a Master?s degree in Development Practice with a focus on Indigenous Development.

There are five faculties, Arts, Business, Education, Kinesiology, Science, offering 3-Year, 4-Year, and Honours Bachelor Degrees. Students can also enrol in applied and joint programs as well as unique pre-professional streams that provide students with the preparatory courses needed to fulfil the admission requirements for such areas as Medicine, Law, Dentistry, Pharmacy, Optometry, and Journalism. The Faculty of Graduate Studies includes Master?s Degrees in Arts, Science and Development Practice. PACE offers a variety of full-time and part-time diploma and non-degree programs, designed to help students achieve their personal and professional goals.

UWinnipeg offers a rich array of arts plus cultural activity that makes UWinnipeg a dynamic place to learn. It?s academic departments, galleries, performance groups and student organizations across its campus foster engagement in the arts and are committed to raising the profile of the University?s arts scene. UWinnipeg proudly partners with other arts initiatives and organizations to contribute and enhance the creative and cultural vibrancy of its urban campus and the city.

At the University of Winnipeg, intramural sports will enhance the university experience for all students, faculty, and staff by organizing fun and safe recreational activities. Intramurals will provide participants with the opportunity to develop skills that will help them reach their academic goals, such as team-work, leadership, respect and professionalism.

The department of Recreation Services hosts a variety of recreational clubs and leagues available for all skill levels. Whether students are looking to have fun by playing an organized sport, get physically active or meet new people, they are sure to find something that will help reach their goals.

Winnipeg is the capital city of Manitoba and located in the centre of Canada, which is consistently ranked one of the world?s safest countries and one of the world?s top travel destinations. The university?s central downtown campus is only steps away from exciting nightlife, galleries, museums and shopping, and close to green spaces, parks and walkways.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244134_320px.jpg University of Winnipeg https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-winnipeg/iid-ca-00641/

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1973

 • $798
  บ้านพัก
 • $803
  อาหาร
 • $117
  ชีวิตประจำวัน
 • $255
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์