text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

อัปเดตข้อมูล COVID-19: สถาบันนี้มีคอร์สเรียนที่เริ่มเรียนแบบออนไลน์ได้และเข้าเรียนในห้องเรียนจริงภายหลัง

อัปเดต ข้อมูลใหม่ล่าสุด ด้านล่าง

video Bg

University of Wisconsin - Milwaukee

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Wisconsin-Milwaukee (UWM) ได้ให้บริการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพระดับโลกในราคาที่เหมาะสมมายาวนานกว่า 60 ปี UWM เป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยระดับท็อป 131 ของสหรัฐอเมริกาในการจัดอันดับโดย Carnegie Classification พร้อมด้วยนักศึกษามากกว่า 26,000 คนที่เรียนที่สถาบันการศึกษาในกลุ่ม ‘Research 1’ แห่งนี้

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 1,200 คนจาก 90 ประเทศ พร้อมหลักสูตรให้เลือกเรียนจำนวน 195 หลักสูตรในหลากหลายสาขาวิชา โดยมีหลักสูตรที่ได้รับความนิยมเช่น:

 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาสารสนเทศด้านการดูแลสุขภาพ
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปริญญาโทสถาปัตยกรรมศาสตร์ (M Arch)

หลักสูตรดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ใน 12 คณะวิชาและวิทยาลัย นักศึกษาจะได้ทำงานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาการวิจัยที่มีความสำคัญและนวัตกรมในศูนย์วิจัย, ห้องทดลองและสถาบันมากกว่า 100 แห่ง คณาจารย์จะดำเนินการสอนในชั้นเรียนที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน พร้อมด้วยอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 18:1 คณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักศึกษาเพื่ออาชีพการทำงานที่ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่า

นักศึกษาจะสามารถเรียนรู้นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและมีหลายหลักสูตรที่รวมโอกาสการฝึกงานด้านวิชาการไว้ด้วย นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการวิจัยและกับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกของมหาวิทยาลัยด้วย โดยมีสำนักงานใหญ่ระหว่างประเทศของบริษัทระดับ Fortune 500 จำนวน 7 บริษัทที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัย รวมถึงโรงงานของผู้ผลิตระดับชั้นนำมากมายด้วย

วิทยาเขตหลักของ UWM ตั้งอยู่ในย่านพักอาศัยที่ร่มรื่นและเป็นมิตรกับนักศึกษาของเมือง Milwaukee เมืองใหญ่ที่สุดของรัฐ Wisconsin ห่างจากจากตอนเหนือของเมือง Chicago ประมาณ 90 นาที และเป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำอีกด้วย นักศึกษาจะสามารถเดินเล่นไปตามแนวชายหาดของทะเลสาบมิชิแกน หนึ่งในห้าทะเลสาบใหญ่ของทวีปอเมริกาเหนือ

UWM มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณประโยชน์ระดับโลกและความหลากหลายทางคุณค่าในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นเป็นพลเมืองที่สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกที่มีการเชื่อมโยงถึงกัน UWM ได้ผลิตเครือข่ายศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 191,000 คนทั่วโลก อาทิเช่น Satya Nadella ประธานบริหารของ Microsoft

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์การประกอบธุรกิจ Lubar

ศูนย์การประกอบธุรกิจ Lubar เป็นโครงการใหม่ของ UWM ในปี 2019 ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความสามารถพัฒนาแนวคิดของตนเองและก้าวไปสู่การเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

คณาจารย์ที่มีนวัตกรรมพร้อมด้วยรูปแบบโครงการอันเป็นเอกลักษณ์จะช่วยสนับสนุนผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคม โดยทางศูนย์จะมีโอกาสสำหรับการทำงานร่วมกันและการประสานงาน รวมถึงพื้นที่อันมีนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาวิสาหกิจด้วย นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมในหลักสูตร, โครงการ, เวิร์คช็อปและกิจกรรมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ที่ซึ่งนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะต่างๆและเพิ่มโอกาสทางอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา

สถาบัน Connected Systems

สถาบัน Connected Systems เป็นอีกหนึ่งโครงการล่าสุดของมหาวิทยาลัยเพื่อการทำงานวิจัยที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม โดยมีการดำเนินงานวิจัยในด้านการผลิตระบบดิจิทัลและแรงงานที่มีทักษะร่วมกับพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันทันสมัย ทางสถาบันสามารถยกระดับกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัยจนมีเอกลักษณ์แตกต่างจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คณาจารย์

นักศึกษานานาชาติจะได้ทำงานร่วมกับคณาจารย์อย่างใกล้ชิด UWM มีอัตราส่วนนักศึกษาต่อคณาจารย์ที่ 18:1 ซึ่งจะช่วยให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้การเอาใจใส่นักศึกษาได้อย่างทั่วถึง คณาจารย์ทุกท่านเป็นบุคลากรระดับชั้นนำและได้รับการยกย่องในผลงานอันโดดเด่นของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

การวิจัย

UWM มีเป้าหมายในการสร้างการค้นพบและผลสำเร็จด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนการวิจัยระดับโลกและสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้กับเมือง Milwaukee, รัฐ Wisconsin และนอกเหนือจากนั้น การวิจัยที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยจะช่วยแก้ไขปัญหาบางเรื่องที่สำคัญที่สุดของโลก โดยมีโครงการริเริ่มอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าด้านพลังงานทดแทนจนถึงการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีโอกาสทำงานร่วมกับคณาจารย์ในโครงการวิจัย ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันมีค่าที่หลายๆมหาวิทยาลัยจะมีให้กับเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตเท่านั้น

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มีหลักสูตรการเรียนอันหลากหลาย 195 หลักสูตรให้เลือกเรียนที่ UWM ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกคนจะสามารถค้นพบหลักสูตรที่เหมาะกับตนเองเพื่อเริ่มต้นอาชีพการทำงานที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรจะดำเนินการสอนในคณะวิชาและวิทยาลัยต่อไปนี้:

 • คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการวางผังเมือง
 • คณะวิชาศิลปศาสตร์ Peck
 • คณะวิชาธุรกิจ Lubar
 • คณะวิชาครุศาสตร์
 • คณะวิชาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะวิชาวิทยาศาสตร์น้ำจืด
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • คณะวิชาสารสนเทศศึกษา
 • วิทยาลัยอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 • วิทยาลัยการพยาบาล
 • คณะวิชาสาธารณสุข Joseph J. Zilbar
 • คณะวิชาสวัสดิการสังคม Helen Bader

คณะวิชาวิทยาศาสตร์น้ำจืด UWM เป็นบัณฑิตวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวของประเทศที่ทำการศึกษาด้านน้ำจืดเป็นการเฉพาะ ขณะที่เมือง Milwaukee ก็เป็นที่รู้จักกันในฐานะ ”เมืองที่มีน้ำเป็นศูนย์กลาง” คณะวิชานี้จะช่วยพัฒนานักวิทยาศาสตร์, นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายแห่งอนาคตให้มีความพร้อมด้วยทักษะและความชำนาญแบบสหวิทยาการที่จำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่สำคัญต่อทรัพยากรน้ำจืด รวมถึงปกป้องและอนุรักษ์หนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญที่สุดของโลกด้วย

พันธมิตรของ UWM ในโครงการด้านสุขภาพประกอบด้วยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ, วิทยาลัยการพยาบาล, คณะวิชาสาธารณสุข Joseph J. Zilber และคณะวิชาสวัสดิการสังคม Helen Bader โครงการริเริ่มนี้จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมผ่านทางการศึกษาแบบสหวิชาชีพที่จำลองสภาพแวดล้อมการดูแลสุขภาพจริงและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสดำเนินงานวิจัยอันมีนวัตกรรมที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต

คณะวิชาศิลปศาสตร์ Peck ของมหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรภาพยนตร์ระดับชั้นนำของโลก

นักศึกษาอาจเลือกเรียนหลักสูตรทางออนไลน์ของ UWM ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในรัฐ Wisconsin โดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรและปริญญาทางออนไลน์มากมายในหลากหลายสาขา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยต้องแสดงหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • ผลคะแนนสอบในระดับที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนแบบปกติหรือแบบมีเงื่อนไข หรือ
 • การเรียนระดับมหาวิทยาลัย: การผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาการเต็มเวลาแบบมีหน่วยกิตอย่างน้อย 18 เดือน (ประมาณ 3 ภาคเรียน) จากสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการรับรองวิทยฐานะที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนที่ UWM หรือ
 • การเรียนระดับมัธยมศึกษา/ไฮสคูล: ใบรับรองผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา/ไฮสคูล 2 ปีสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการสอนด้วยภาษาอังกฤษก่อนที่จะลงทะเบียนเรียนที่ UWM

นักศึกษาที่มีผลคะแนนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนแบบปกติจะได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขในด้าน ‘คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ’ ซึ่งหมายความว่านักศึกษาต้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนเชิงวิชาการควบคู่กับการเรียนหลักสูตรปริญญาของตนเอง

นักศึกษาที่ได้รับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขอันเป็นผลจากระดับความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองจะต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดที่สถาบันสอนภาษาอังกฤษของ UWM และได้คะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามที่กำหนดก่อนที่จะเริ่มต้นเรียนหลักสูตรวิชาการ

นักศึกษาควรตรวจสอบเงื่อนไขการรับสมัครที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเองและสาขา/ระดับการเรียนที่เลือกสมัคร

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตได้รับการออกแบบเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย, ได้ทำความรู้จักเพื่อนใหม่มากมาย, พัฒนาตนเองและมีช่วงเวลาที่น่าจดจำ

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเรียนระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมมากมายภายในอาคารเรียนในวิทยาเขตมากกว่า 30 อาคาร รวมถึงห้องสมุดหลายแห่งพร้อมด้วยสื่อความรู้มากกว่า 5.2 ล้านรายการ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสังคมและส่วนบุคคลมากมาย อย่างเช่น:

 • หอพักนักศึกษาแบบห้องชุดในวิทยาเขต พร้อมอัตราค่าเช่าที่รวมบริการมื้ออาหารไว้ด้วย
 • 15 ทีมกีฬาระดับ NCAA Division
 • ศูนย์ Klotsche (ซึ่งมีบริการโรงยิมและสระว่ายน้ำในร่ม, ชั้นเรียนออกกำลังกาย, การแข่งขันกีฬาภายในและระดับสโมสร และทริปกิจกรรมผจญภัยต่างๆ)
 • องค์กรนักศึกษามากกว่า 300 องค์กรที่ตรงกับความสนใจอันหลากหลายของนักศึกษา

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและดนตรีมากมายตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงผลงานและการแสดงทัวร์ของนักศึกษาด้วย

วิทยาเขตหลักอันสวยงามและขนาดกะทัดรัดของ UWM อยู่ห่างจากใจกลางเมือง Milwaukee เพียงการเดินทางด้วยรถประจำทางระยะทางสั้นๆ นักศึกษานานาชาติจะสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองอันมีชีวิตชีวา นักศึกษาทุกคนจะได้รับบัตรรถประจำทางเพื่อใช้บริการได้ฟรี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

นักศึกษานานาชาติสามารถมั่นใจได้ว่า UWM จะทำทุกอย่างเพื่อให้ชุมชนมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย นักศึกษาจะได้รับทราบถึงข้อมูลสำคัญล่าสุดและการแจ้งเตือนต่างๆ และสามารถใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆในวิทยาเขตดังต่อไปนี้:

 • S.A.F.E. Walkers – บริการที่นักศึกษาจะสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเป็นมิตรและผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดีเดินเป็นเพื่อนไปยังสถานที่ต่างๆในวิทยาเขตในเวลากลางคืนเพื่อความปลอดภัย
 • ระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉิน S.A.F.E. – บริการอาสาสมัครที่นักศึกษา, คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จะได้รับการแจ้งเตือนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในวิทยาเขต
 • บริการรถตู้แท็กซี่ B.O.S.S. (Be On the Safe Side) – บริการการเดินทางที่ปลอดภัยเพื่อให้นักศึกษารู้สึกสบายใจเมื่อต้องเดินทางในเวลากลางคืน
 • UWM-PD – แผนกตำรวจของมหาวิทยาลัยเป็นทีมงานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีประสบการณ์มากกว่า 35 นาย
 • แอพพลิเคชั่น RAVE Guardian – แอพพลิเคชั่นระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ ซึ่งจะช่วยให้แผนก UWM-PD สามารถสื่อสารกับชุมชนในวิทยาเขตได้
 • แผนกสุขภาพและความปลอดภัยในวิทยาเขต – นักศึกษาจะพบว่ามีข้อมูลและคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการมีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยในวิทยาเขต

Show more +Show less -
1951
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
501st  / 1250
UW-Milwaukee A Top-Tier Research University
Aerial view
Lab
UW-Milwaukee An International Campus Community
Lakefront with art museum
Graduation
Bridge to Kenwood
Hydrology
School of business
3d Printing

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3212

 • $2258
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $100
  ชีวิตประจำวัน
 • $177
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Milwaukee Wisconsin Milwaukee
The University of Wisconsin-Milwaukee provides an affordable, world-class education to 27,000 students from 92 countries. Its 15 schools and colleges include Wisconsin?s only schools of architecture, freshwater sciences and public health. As one of the nation?s top research universities, UWM partners with leading companies in Wisconsin and beyond to advance knowledge, bring new discoveries to market and prepare students for work in a global economy. Eighty percent of the 187,000 alumni live and work in Wisconsin, further contributing to the state?s health, vibrancy and economic growth.

UWM offers 195 degree programs with classes taught by faculty members recognized worldwide as experts in their fields. It?s also home to Wisconsin?s largest online education program, with more than 850 classes and 30 fully online certificate and degree programs. The university is home to the state?s largest collaboration of health sciences, nursing and public health programs through its Partners for Health initiative. It also boasts one of the world?s top film programs, the state?s largest school of education and Wisconsin?s only program in American Sign Language. Other major programs include business, engineering and information studies. We pride ourselves on having programs as diverse as our students? interests.

One of the key advantages UW-Milwaukee students have is the city and the strong career network it provides. In fact, 1,766 companies actively recruit interns and employees from UWM each year. Many of those internships turn into full-time jobs for students after they?ve graduated.

As one of only two top-tier research universities recognized in Wisconsin by the Carnegie Classification of Institutions of Higher Education, UWM plays a critical role in fueling the state?s economy through discovery and innovation. UWM research focuses on addressing the big problems that the world is facing today. From sustainable energy advancements to health care initiatives and keeping the Great Lakes clean, the faculty at the university, work for the common good. Undergraduate students benefit from unique opportunities to work with faculty members on research projects in a wide range of disciplines, giving them practical experience that many other universities only offer at the graduate level. At the same time, graduate students from around the globe come here to study with internationally-recognized leaders in their field.

UW-Milwaukee is nestled in the heart of the city?s Upper East Side, a residential, tree-lined community just five minutes from Bradford Beach. Notable landmarks include the Kenwood Interdisciplinary Research complex, which opened in 2015 and houses the Milwaukee Institute for Drug Discovery and many researchers in chemistry, physics and public health. The 25,000-square-foot Innovation Accelerator building opened at the campus in Wauwatosa in 2014. The facility brings academic researchers together with medical and business organizations to advance science for application and commercial uses.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244155_320px.jpg University of Wisconsin - Milwaukee https://www.idp.com/thailand/universities/university-of-wisconsin-milwaukee/iid-us-00129/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
IELTS Webinar by I-Genius Chiang Mai

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS Top 10 Secrets for IELTS Success โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ I-Genius

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 5th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 02:00 หลังเที่ยง
UK Interview & Application Day

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์