พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
institution profile image

University of Wyoming

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

ด้วยรากฐานวัฒนธรรมดั้งเดิมแบบภาคตะวันตกของอเมริกาและทำเลที่ตั้งในเขตเทือกเขาร็อคกี้อันสวยงาม มหาวิทยาลัย Wyoming ได้ดำเนินการวิจัยและมอบการศึกษาระดับโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1886 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์ระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอดสำหรับผู้เรียนทุกคน

มหาวิทยาลัย Wyoming ตั้งอยู่ในชุมชนอันน่าอยู่อาศัยของเมือง Laramie ในรัฐ Wyoming นักศึกษาที่เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจะสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาได้อย่างไม่จำกัดตลอดทั้งสี่ฤดูกาล รวมถึงแวดวงศิลปะ, วัฒนธรรมและสังคมอันมีชีวิตชีวาในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยสามารถดึงดูดนักศึกษามากกว่า 14,000 คนจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและจาก 90 ประเทศทั่วโลกในแต่ละปี โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับบริจาคที่ดินจากรัฐ ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาแบบไม่แบ่งแยกผู้คนเพื่อความก้าวหน้าของรัฐ Wyoming และผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพระดับชั้นนำของโลก

นักศึกษาที่เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัย Wyoming สามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเยี่ยมในอัตราค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนการเรียนระดับนานาชาติที่มีความภาคภูมิใจในการต้อนรับผู้เรียนจากทุกพื้นเพ

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคมูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐจาก Farm Credit Services of America (FCSAmerica) โดยเงินบริจาคนี้จะนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาของศูนย์การจัดการฟาร์มปศุสัตว์และการเป็นผู้นำด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับโลกและตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติของมหาวิทยาลัย

ศูนย์แห่งนี้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการมอบการฝึกอบรม, การศึกษาและการพัฒนาทักษะให้กับผู้จัดการฟาร์มปศุสัตว์แห่งอนาคต, ผู้ประกอบอาชีพในภาคงานกิจรรมนันทนาการในพื้นที่ทางธรรมชาติและผู้นำแห่งอนาคตในภาคการเกษตร

เงินทุนที่ได้รับจาก FCSAmerica จะถูกจับคู่กับโครงการจับคู่ของรัฐ Wyoming ซึ่งจะทำให้เงินบริจาครวมมีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งนับตั้งแต่มีการก่อตั้งโครงการจับคู่นี้ขึ้นโดยสภานิติบัญญัติของรัฐ Wyoming ในปี 2001 ทางมหาวิทยาลัยมีความโชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการจับคู่ของรัฐบาลมากกว่า 222 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่เข้าเรียนที่ UW

อีกทั้งไม่นานมานี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับเงินทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐจากมูลนิธิ Ellis Family Foundation ซึ่งได้รับการจับคู่เพื่อเพิ่มยอดเงินเป็น 2 ล้านเหรียญสหรัฐในรูปแบบเงินทุนการศึกษา ซึ่งจะเป็นความช่วยเหลือที่มีความสำคัญสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีของ UW ที่เรียนในหลักสูตรสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษา V. Diane Ellis President's Endowed Scholarship จะช่วยให้นักศึกษาที่มีความสามารถได้มีโอกาสเรียนที่มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังช่วยขยายโอกาสการเรียนสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ด้วย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

มหาวิทยาลัย Wyoming มีหลักสูตรให้นักศึกษาเลือกเรียนมากกว่า 200 หลักสูตร โดยเป็นมหาวิทยาลัยการวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในความเป็นเลิศด้านการวิจัยและเป็นสถาบันวิจัยของอเมริกาที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง ชื่อเสียงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นได้จากโอกาสการวิจัยอันยอดเยี่ยมทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตสำหรับนักศึกษาของ UW พร้อมด้วยความช่วยเหลือจากคณาจารย์ที่เป็นผู้นำในสาขาวิชานั้นๆ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการวิจัยชั้นยอดและวัฒนธรรมด้านการเรียนและนวัตกรรม

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย Wyoming เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่สำคัญในการมอบการศึกษาอันดีเยี่ยม รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้าด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับหลักการพื้นฐานหลายประการและส่งเสริมให้คณาจารย์นำไปใช้ปฏิบัติในทุกชั้นเรียน, กิจกรรมเวิร์คช็อปหรือการพูดคุยปรึกษาแบบตัวต่อตัว ทั้งในแง่ธรรมเนียมปฏิบัติ, ความภาคภูมิใจ, ความเป็นผู้นำหรือความเป็นเลิศ

นอกจากนี้นักศึกษาที่เรียนที่ UW จะได้รับประโยชน์จากอัตราส่วนนักศึกษาจำนวนน้อยต่อคณาจารย์ ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับความเอาใจใส่และความช่วยเหลือที่ต้องการ รวมถึงมีโอกาสร่วมทำงานในโครงการวิจัยและนวัตกรรมจริง มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนที่เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและมีการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนทางไกลมากมายควบคู่กับการเรียนในห้องเรียนแบบปกติด้วย

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 80 หลักสูตรและหลักสูตรระดับบัณฑิต 90 หลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่สนใจหรือที่กลับมาเรียนต่อ หลักสูตรต่างๆมีการเปิดสอนใน 7 วิทยาลัย รวมถึงในคณะวิชาหรือสถาบันแบบสหวิทยาการมากมายของมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอนแบ่งออกเป็น 6 สาขาหลักดังนี้:

 • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต
 • สาขาวิชาชีพที่มีความสำคัญต่อรัฐและภูมิภาค

การเรียนหลักสูตรของ UW สามารถนำไปสู่การสำเร็จคุณวุฒิการศึกษาอันหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับเป้าหมาย, รูปแบบการใช้ชีวิตและคุณวุฒิการศึกษาที่ผ่านมาของผู้เรียน โดยมีทั้งคุณวุฒิปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก รวมถึงคุณวุฒิประกาศนียบัตรและใบรับรองอื่นๆอันหลากหลาย มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนหลักสูตรต่างๆที่ วิทยาเขตหลัก 2 แห่งที่ Laramie และ Casper รวมถึงมีการเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์และรูปแบบการเรียนจากทางไกลสำหรับผู้เรียนทั่วโลก

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนหลักสูตรของ UW ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมที่ไม่สามารถขอคืนได้จำนวน 40 เหรียญสหรัฐก่อนที่จะส่งใบสมัครเรียน ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอยกเว้นและควรทำการชำระมายังแผนกรับเข้าเรียนของ UW

ผู้สมัครที่กำลังเรียนหรือเพิ่งสำเร็จการเรียนระดับไฮสคูล หรือมีหน่วยกิตการเรียนระดับวิทยาลัยที่โอนย้ายได้น้อยกว่า 30 หน่วยกิตต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้:

 • เกรดเฉลี่ยสะสมระดับไฮสคูล 3.0 (ระบบเกรด 4.0)
 • คะแนนรวม ACT ขั้นต่ำ 21 หรือคะแนน SAT* 1060
 • ใบรับรองการสำเร็จการเรียนหลักสูตรระดับไฮสคูล

หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเรียนที่ UW ต้องส่งมาพร้อมกับใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนของผู้สมัคร เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดต้องเป็นฉบับจริงหรือสำเนาที่ผ่านการรับรองซึ่งออกให้โดยสถาบันการศึกษาที่มอบคุณวุฒิการศึกษานั้นๆ เอกสารทั้งหมดที่ส่งมาในภาษาเดิมต้องแนบมาพร้อมกับฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้สมัครนานาชาติ นักศึกษาต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้:

 • คะแนนขั้นต่ำ 71 สำหรับ iBT/ 6.0 IELTS / 51 Duolingo
 • นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ คะแนนขั้นต่ำ 80 สำหรับ iBT/ 6.5 สำหรับ IELTS
 • นักศึกษาสาขาการพยาบาล คะแนนขั้นต่ำ 90 สำหรับ iBT พร้อมคะแนนทักษะขั้นต่ำหมวดการอ่าน 21, การฟัง 21, การพูด 25, การเขียน 23

ผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษหรือผลทดสอบความสามารถทุกประเภทที่ส่งมาควรเป็นฉบับที่เป็นทางการและส่งจากหน่วยงานสอบมายังแผนกรับเข้าเรียนของ UW โดยตรง

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนโดยตรงในหลักสูตรของ UW สามารถสมัครเรียนหลักสูตร Intensive ESL ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย Wyoming จะสามารถเลือกใช้บริการที่พักที่มีอยู่หลากหลายประเภทในระหว่างการเรียนของตนเอง ทางมหาวิทยาลัยมีหอพักนักศึกษา 6 อาคารในวิทยาเขต รวมถึงที่พักแบบอพาร์ตเม้นต์ 4 อาคาร ที่พักทุกประเภทมีห้องพักหลากหลายแบบและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะกับทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ไม่ว่านักศึกษาจะต้องการทำความรู้จักเพื่อนใหม่หรือเรียนรู้วัฒนธรรมอื่นๆ

มหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการกีฬา, ฟิตเนสและกรีฑาชั้นยอดมากมาย โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญที่สุดในมหาวิทยาลัยคือศูนย์กีฬา UniWyo Federal Credit Union Sports Complex ซึ่งสามารถรองรับผู้ชมได้มากกว่า 1,000 คนและมีการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลและมวยปล้ำให้นักศึกษาได้เข้าชมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งในร่มและกลางแจ้งอื่นๆมากมายสำหรับการกีฬาและกิจกรรมต่างๆอันหลากหลายทำให้มหาวิทยาลัย Wyoming เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้เรียนที่รักสุขภาพ

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในใจกลางเขตพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์อันสวยงามของรัฐ Wyoming พร้อมด้วยกิจกรรมกีฬาฤดูหนาว, การเดินเขา, การขี่จักรยานและกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆมากมายให้ทำตลอดทั้งปี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Wyoming มีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนและการอยู่อาศัยที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือน โดยมีบริการหลักที่จะทำให้นักศึกษารู้สึกปลอดภัยทั้งในและนอกวิทยาเขตคือแผนกเจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาวิทยาลัย Wyoming

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายและให้บริการด้านความปลอดภัยสำหรับชุมชนในมหาวิทยาลัย ภาระกิจของแผนกคือการปกป้องชีวิต, ความเป็นอยู่ที่ดีและทรัพย์สิน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในวิทยาเขต อันประกอบด้วยการป้องกันเหตุอาชญากรรมและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการรักษากฎระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัย แผนกเจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เคารพสิทธิของทุกคนในมหาวิทยาลัยและตอบสนองต่อความต้องการและความคิดเห็นของชุมชนในมหาวิทยาลัย

ทางแผนกมีการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี และมีบริการอันหลากหลาย อย่างเช่นการรักษาความปลอดภัยในอาคาร, การควบคุมดูแลการจราจร, บริการเดินเป็นเพื่อนไปยังจุดต่างๆและการดำเนินการมาตรการความปลอดภัยสาธารณะต่างๆ นอกจากนี้ทางแผนกยังมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการเหตุฉุกเฉินอื่นๆและคณาจารย์เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านความปลอดภัยได้อย่างประสบผลสำเร็จ

Show more +Show less -
581
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
801st  / 1250
Our Numbers Matter -- University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
Rankings
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
International students speak
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
At the University of Wyoming
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1767

 • $816
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
event image 0 IELTS EXPO 2023

งานใหญ่แห่งปี ครบจบทุกเรื่องที่เดียว IDP IELTS ทั้งที่ติว ที่สอบ โปรโมชั่น ขนมาเต็มๆ ที่ IDP IELTS EXPO 2023

 

งานนี้ฟรีตลอดงาน

 

🗓 วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566

เวลา 12.30-18.00 น.

🏢 สถานที่ ชั้น 5 สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  MRT สามย่า

 

Flag_AU icon AU Flag_GB icon GB Flag_NZ icon NZ Flag_US icon US Bangkok, Thailand 1st เม.ย. 2023 12:30 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง ข้อมูลเพิ่มเติม

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?