พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg

UNSW Global Pty Ltd Foundation Year

Australia
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

UNSW Global เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติระดับชั้นนำของออสเตรเลียที่จะช่วยนักศึกษาบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

UNSW Global เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มหาวิทยาลัย New South Wales, Sydney เป็นเจ้าของ โดยมีการเปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยสนับสนุนเส้นทางการเรียนของนักศึกษาสู่ระดับมหาวิทยาลัย

UNSW เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ประจำปี 2020) และอันดับที่ 24 ของโลกในด้านชื่อเสียงที่มีกับผู้จ้างงาน (การจัดอันดับโอกาสการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาโดย QS ประจำปี 2020) ทาง UNSW ได้ผลิตผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพของออสเตรเลียจำนวนมากและเป็นผู้นำในด้านการสอนและการวิจัยอันมีนวัตกรรม

UNSW Global เป็นผู้นำในด้านหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ โดยเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรปูพื้นในประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรต่างๆที่มีการเปิดสอนที่ UNSW Global จะมอบทักษะด้านวิชาการและการเรียนที่จำเป็นสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัย พร้อมๆไปกับการพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา

ด้วยหลักสูตรปูพื้น 3 ประเภทให้เลือกเรียน นักศึกษาที่เข้าเรียนที่ UNSW Global จะได้รับประโยชน์จากการเรียนในเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เมือง Sydney เป็นเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก นักศึกษาที่เรียนที่ UNSW Global จะมีความสุขกับสภาพภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปี โดยเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีชีวิตชีวาพร้อมด้วยวันที่มีแสงแดดถึง 236 วันต่อปี

UNSW Sydney เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดอันดับที่ 22 ของโลก (Times Higher Education, 2019) และมี 23 สาขาวิชาที่อยู่ในระดับท็อป 50 ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกรายสาขาวิชาโดย QS, 2020) เมือง Sydney เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดอันดับ 5 ของโลกและมีบริษัทระดับโลกตั้งอยู่มากกว่าเมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทำให้เป็นเมืองที่เหมาะสำหรับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และช่วยให้นักศึกษามีความโดดเด่นในตลาดงานทั่วโลก

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

UNSW Sydney เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของโลกที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ดาวบวกโดย QS ในด้านการสอน, สิ่งอำนวยความสะดวก, การวิจัย, โอกาสการได้งานและนวัตกรรมจากผลการให้คะแนนดาวมหาวิทยาลัยโดย QS ประจำปี 2020

UNSW Sydney เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งในด้านการวิจัยของประเทศออสเตรเลีย และมีผลงานที่ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างสูงให้กับภาคอุตสาหกรรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆในด้านสังคม, เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Excellence in Research in Australia Report & National Engagement and Impact Assessment 2018/19)

ตลอดระยะเวลาของการเรียน นักศึกษาจะได้รับการดูแลโดยคณาจารย์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงซึ่งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีแนวคิดอันก้าวหน้า

การผสมผสานกันระหว่างความเชี่ยวชาญของสถาบันกับความทะเยอทะยานของนักศึกษาจะช่วยให้นักศึกษาสามารถสร้างเส้นทางอนาคตอันสดใสและสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้

Show more +Show less -
หลักสูตรอนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญา

หลักสูตรอนุปริญญาของ UNSW ในสาขาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

หลักสูตรได้รับการออกแบบเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษานานาชาติในการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาของ UNSW ได้โดยตรง การสำเร็จหลักสูตร 12 เดือนนี้จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าเรียนต่อในชั้นปีที่สองของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจ (พาณิชยศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์), วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่ UNSW Sydney

นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาของ UNSW Global จะสามารถ:

 • สำเร็จการศึกษาในช่วงเวลาเดียวกับนักศึกษาของ UNSW
 • ได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลด้วยชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและได้รับประโยชน์จากการกวดวิชาเพิ่มเติมและการให้คำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • มีสิทธิ์ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรต่างๆของ UNSW ได้เช่นเดียวกับนักศึกษาของ UNSW
 • ได้รับ 2 คุณวุฒิการศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษา อันได้แก่คุณวุฒิอนุปริญญาและปริญญาตรี

ทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 7,500 เหรียญออสเตรเลียสำหรับนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาที่มีผลการเรียนดี

หมายเหตุ: นักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาสาขาธุรกิจต้องได้คะแนนเฉลี่ย 60% ในทุกวิชาเรียนระดับอนุปริญญาเพื่อการได้รับประกันการเข้าเรียนในชั้นปีที่สองที่ UNSW นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ต้องได้คะแนนผ่านในทุกวิชาเรียนระดับอนุปริญญาพื่อการได้รับประกันการเข้าเรียนในชั้นปีที่สองที่ UNSW

Show more +Show less -
หลักสูตรปูพื้น

หลักสูตรปูพื้น

หลักสูตรปูพื้นของ UNSW เป็นหลักสูตรปูพื้นหลักสูตรแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะสามารถใช้เพื่อเป็นเส้นทางเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ UNSW

ระยะเวลาเรียนของหลักสูตรจะมีตั้งแต่ 4 ถึง 15 เดือนขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษและวิชาการของนักศึกษา ด้วยการเรียนหลักสูตรปูพื้น นักศึกษาจะสามารถเข้าเรียนต่อที่ UNSW ได้อย่างราบรื่นและมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาที่เลือกเรียน

หลักสูตรปูพื้นจะดำเนินการสอนให้กับนักศึกษานานาชาติโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลาย, มีส่วนร่วมและสนับสนุนการเรียน นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้รับความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาของการเรียนที่ UNSW Global ผ่านทางบริการช่วยเหลือด้านการเรียน, การให้คำปรึกษาพิเศษ, กลุ่มการเรียนและอีกมากมาย

มีนักศึกษามากกว่า 30,000 คนที่ได้สำเร็จหลักสูตรนี้และสามารถเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและได้งานทำ

Show more +Show less -
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ UNSW Global ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยนักศึกษานานาชาติในการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองและมีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนของ UNSW อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมเพื่อความสำเร็จสำหรับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยและในอาชีพการทำงาน

หลักสูตรเหล่านี้ดำเนินการสอนโดยศูนย์ภาษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ในแต่ละปีมีนักศึกษามากกว่า 4,000 คนที่สามารถเรียนต่อผ่านทางหลักสูตรภาษาอังกฤษเหล่านี้

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษจะดำเนินการสอนที่วิทยาเขตของ UNSW ซึ่งทำให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงกิจกรรมทางสังคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของมหาวิทยาลัย

นักศึกษานานาชาติที่มีคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถเลือกเรียนหลักสูตร อย่างเช่นหลักสูตร Essential Academic English (EAE), Foundation English Entry Courses (FEEC), Essential English (EE), Career English (CE) และ University English Entry Courses (UEEC)

Show more +Show less -
การรับเข้าเรียน

การรับเข้าเรียน

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1

นักศึกษาต้องเลือกหลักสูตรระดับปริญญาของ UNSW Sydney

ขั้นตอนท 2

นักศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

ขั้นตอนท 3

นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษาตามที่กำหนด หลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำเนาหนังสือเดินทาง, วีซ่าหรือสูติบัตร

ขั้นตอนท 4

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนทางอีเมล์หรือทางออนไลน์

ขั้นตอนท 5

หลังจากที่ใบสมัครผ่านการพิจารณาแล้ว นักศึกษาจะได้รับจดหมายรับเข้าเรียน จากนั้นนักศึกษาต้องตอบรับเข้าเรียนและชำระค่ามัดจำและค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียน

ขั้นตอนท 6

นักศึกษาจะได้รับเอกสารยืนยันการลงทะเบียนเรียน Confirmation of Enrolment (CoE) ทางระบบอิเล็คทรอนิคส์จากทีมงานรับเข้าเรียนของ UNSW

ทุนการศึกษา

 • ทุนการศึกษา UNSW Pathway
  UNSW Global มีทุนค่าเล่าเรียนหลักสูตรอนุปริญญาหรือปูพื้นมูลค่าสูงสุด 7,500 เหรียญออสเตรเลียมอบให้กับนักศึกษานานาชาติที่มีผลการเรียนดี
 • ทุนการศึกษา UNSW Global Academic Award
  นักศึกษาที่สำเร็จการเรียนหลักสูตรปูพื้นของ UNSW มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 10,000 เหรียญออสเตรเลียเพื่อช่วยในการเรียนต่อหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ UNSW

Show more +Show less -
สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง

Sydney เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดอันดับสามของโลก (ดัชนีความน่าอยู่อาศัยทั่วโลกของ Economist Intelligence Unit ประจำปี 2019) และเป็นเมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดอันดับที่ 9 ของโลก (เมืองนักศึกษาที่ดีที่สุดโดย QS ประจำปี 2019)

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปี, ชายหาดมากกว่า 100 หาด, สถานที่ท่องเที่ยวอย่าง Sydney Opera House และท่าเรืออันสวยงาม ไม่น่าแปลกใจเลยที่เหตุใดผู้คนมากมายจึงหลงรักเมือง Sydney

นอกจากนี้เมืองระดับโลกแห่งนี้ยังเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจและการเงิน ด้วยการมีบริษัทระดับโลกตั้งอยู่มากกว่าเมืองอื่นๆของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาจะพบว่ามีโอกาสทางอาชีพและธุรกิจมากมาย รวมถึงโอกาสในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันมีค่าและช่วยให้นักศึกษามีความโดดเด่นในตลาดงานทั่วโลก

Sydney เป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสำหรับการอยู่อาศัยของนักศึกษานานาชาติมากมายจากทั่วโลก ซึ่งในเมือง Sydney มีภาษาพูดที่ใช้กันมากกว่า 250 ภาษา

นักศึกษานานาชาติจะมีกิจกรรมให้ทำในเมือง Sydney อยู่เสมอ อีกทั้ง UNSW ยังตั้งอยู่ในทำเลที่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง ใกล้กับชายหาดต่างๆ, ย่านธุรกิจใจกลางเมืองและสามารถใช้บริการขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวกง่ายดาย

Show more +Show less -

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
At UNSW Global
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
ฟรี สัมมนาออนไลน์แนะนำ 4 โปรแกรมเฉพาะทางน่าเรียนต่อ สำหรับระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย

แนะนำ 4 โปรแกรมเฉพาะทางน่าเรียนต่อ สำหรับระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่ โรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย สำหรับคุณพ่อคุณแม่ หรือ ผู้ปกครองที่กำลังวางแผนพาบุตรหลานไปศึกษาต่อระดับประถมและมัธยมในประเทศออสเตรเลีย ห้ามพลาด! Queensland Government School องค์กรการศึกษานานาชาติแห่งรัฐควีนส์แลนด์ พร้อมแชร์ข้อมูลโปรแกรมโดดเด่นที่น่าสนใจของโรงเรียนรัฐบาลรัฐควีนส์แลนด์

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 21st พ.ค. 2022 02:00 หลังเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง
ฟรี สัมมนาออนไลน์ เรียนต่อออสเตรเลีย อัปสกิลสาย Digital Communication พร้อมต่อยอดอาชีพในอนาคต จบไม่ตรงสายก็เรียนได้

สัมมนาข้อมูลสาขามาแรงแห่งปี Digital Communication จาก Queensland University of Technology (QUT) มหาวิทยาลัย Top Australian University under 50 years หลักสูตรการเรียนสาย Digital Communication สามารถช่วยให้น้อง ๆ ต่อยอดเส้นทางอาชีพหลังเรียนจบได้หลากหลาย อีกทั้งเป็นหนึ่งในสกิลที่ทุกตลาดต้องการตัว เจาะลึกทุกข้อมูลสำคัญ เรียนอะไรบ้าง สอบยากไหม สมัครเรียนอย่างไร มีให้ทุกคำตอบ ตอกย้ำด้วย session ส่งท้าย กับการแชร์ประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในสายงานที่เกี่ยวข้อง และ ศิษย์ปัจจุบันที่กำลังศึกษาจริงที่ QUT เท่านั้นยังไม่พอ เรายังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ พูดคุยสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบกับตัวแทนมหาวิทยาลัยโดยตรงอีกด้วย

AU Bangkok, Chiang Mai, Thailand 4th มิ.ย. 2022 01:30 หลังเที่ยง - 03:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์