พูดคุยกับเรา arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

Virginia Tech เป็นมหาวิทยาลัยในระดับชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรครอบคลุมทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท วิทยาเขตทั้งหกแห่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพลิดเพลินไปกับเนื้อหาวิชาที่ได้รับการถ่ายทอดโดยคณาจารย์ในระดับชั้นนำของโลก

Virginia Tech เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมากกว่า 110 สาขา ควบคู่ไปกับหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาอีกกว่า 170 สาขาวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเป็นเสมือนบ้านของนักศึกษากว่า 37,000 คน โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาที่เลือกเรียนในวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์มากกว่า 11,000 คนVirginia Tech มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ด้วยเหตุนี้เอง นักศึกษาจึงได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่พร้อมสำหรับการแก้ปัญหาในอนาคต

ชมรมและสมาคมมากกว่า 900 ชมรม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ชมรมสอนทำกาแฟ, ชมรม Social Media และ YouTube, ชมรมสื่อหนังสือพิมพ์ นักศึกษาในระดับปริญญาตรีกว่า 20% มีส่วนร่วมทั้งในชมรมนักศึกษาชายและชมรมนักศึกษาหญิง

นักศึกษาท้องถิ่นและนักศึกษาต่างชาติล้วนได้รับการดูแลทั้งในเรื่องของที่พัก การเงิน รวมไปถึงในเรื่องของวีซ่าและภาษา ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ใน Virginia Tech นักศึกษาทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆได้ตามต้องการ

Virginia Tech เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสามารถเตรียมความพร้อมผ่านการเรียนในหลักสูตร AdvantageVT ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญา นักศึกษาสามารถสำเร็จหลักสูตรนี้โดยใช้เวลาเพียง 1-3 เทอม และสามารถสมัครเข้าเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาได้ทันที หลักสูตรที่เปิดสอนประกอบไปด้วยสาขาธุรกิจ, สาขาวิศวกรรมศาสตร์, และสาขาวิทยาศาสตร์

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Virginia Tech เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นในการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เหมาะสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเหตุนี้เอง ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ริเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรู้ด้านนวัตกรรมแห่งใหม่ ซึ่งจะมีกำหนดเปิดใช้งานในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2024

ปีการศึกษา 2021/22 ถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 150 ปีของสถาบันในโอกาสนี้ นักศึกษาจะได้ซึมซับกับประวัติศาสตร์และเกียรติประวัติที่ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกับการนำเสนอแผนงานและเป้าหมายทางด้านการศึกษาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

Virginia Tech จะกลับมาเปิดทำการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในปีการศึกษาใหม่ที่กำลังจะมาถึง โดยมาตรการป้องกันโรคระบาดและระเบียบในการสวมหน้ากากอนามัยจะประกาศให้นักศึกษาทุกคนได้รับทราบทันทีที่ทุกคนมาถึง

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หลักสูตรที่เปิดสอนใน Virginia Tech ต่างมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เอง จึงไม่แปลกใจที่สาขาวิชาต่างๆล้วนได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับแถวหน้าของโลก

อันดับโลกของมหาวิทยาลัยมีดังนี้:

 • ตามการจัดอันดับของทั้ง Times Higher Education (THE) World University Rankings และ U.S. News and World Report Best Global Universities, Virginia Tech ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 250 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก
 • การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS: Virginia Tech อยู่ในระดับท็อป 10 เปอร์เซ็นต์จาก 3,500 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก.
 • ตามรายงานของ National Science Foundation (NSF) Virginia Tech ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่มีค่าใช้จ่ายในด้านการวิจัยและการพัฒนาที่คุ้มค่าที่สุดในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหลักสูตรที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก โดยคณะวิชาจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ของ Virginia Tech ก็ต่างได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 อันดับแรกของโลก เป็นจำนวนถึง 11 สาขา

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษาสามารถสมัครเรียนผ่าน Coalition Application หรือ Common Application และสามารถตรวจสอบขั้นตอนการสมัครได้จากหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย

นักศึกษาที่ไม่ได้มาจากประเทศซึ่งใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารจำเป็นต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถเลือกสอบได้ทั้ง TOEFL, IELTS, PTE หรือ Duolingo

นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถสมัครเรียนผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยรายละเอียดและคุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าอาจแตกต่างกันไปในแต่ละหลักสูตร นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก Graduate Catalogคุณสมบัติที่ใช้ในการสมัครประกอบไปด้วย:

 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง และต้องเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 • นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย(GPA)ขั้นต่ำที่ 3.0 และในบางหลักสูตรอาจกำหนด GPA ที่สูงกว่าคุณสมบัติทั่วไป

หากนักศึกษามีคุณสมบัติทุกอย่างผ่านเกณฑ์ ยกเว้นคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาจำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตร AdvantageVT (สำหรับระดับปริญญาตรี) หรือ AdvantageVT-Master's (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่นับรวมหน่วยกิต

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

วิทยาเขตทั้งหกแห่งประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์สำหรับการใช้ชีวิตของนักศึกษาในทุกๆด้าน

หอพักภายในวิทยาเขต: หอพักจำนวน 47 แห่ง สามารถรองรับนักศึกษาได้สูงถึง 9,300 คน

ร้านอาหาร: ร้านอาหารซึ่งตั้งอยู่ตามสถานที่ต่างๆกว่า 10 แห่ง และมีให้เลือกมากถึง 46 ร้าน ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ Virginia Tech ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาที่มีความโดดเด่นในด้านการบริการและอาหาร

ศูนย์ศิลปะ: The Moss Arts Center ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 147,000 ตารางฟุต ภายในประกอบไปด้วยโรงละครขนาด1,260 ที่นั่ง, หอศิลปะที่จัดแสดงผลงานในรูปแบบทัศนศิลป์, โรงละครในรูปแบบครึ่งวงกลม, อาคารรูปทรงลูกบาศก์จำนวนสี่ชั้น, และห้องสตูดิโอ

ศูนย์กลางนักศึกษา (Squires Student Center): ภายในประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนกลางสำหรับการพักผ่อน, ห้องเอนกประสงค์จำนวนสองห้อง, ร้านอาหาร, ห้องกิจกรรม, หอศิลป์, และโรงละครขนาด 510 ที่นั่ง

สันทนาการและสุขภาพ: โรงยิมและศูนย์สุขภาพ (Recreational Sports) ประจำมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในอาคาร McComas Hall ซึ่งมีขนาดพื้นที่กว่า 100,000 ตารางฟุต

ห้องสมุด: ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยห้องสมุดหลักจำนวนสองแห่ง ได้แก่ ห้องสมุด Newman Library, และห้องสมุด Northern Virginia Center นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาชีววิทยา, สาขาสัตวศาสตร์, สาขาศิลปะศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จากห้องสมุด Newman Library แต่หากนักศึกษาเป็นผู้ที่หลงใหลในการค้นคว้าวิจัย ก็สามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้จากห้องสมุด Northern Virginia Center – ห้องสมุดแห่งนี้เป็นห้องสมุดเก่าแก่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1995 และตั้งอยู่ใกล้กับ Blacksburg's Huckleberry Trail ภายในประกอบไปด้วยหนังสือมากกว่า 1.9 ล้านเล่ม, วารสารกว่า 17,000 ฉบับ, วัสดุย่อส่วน (microforms) จำนวน 5 ล้านชิ้น, หนังสือเสียงกว่า 130,000 ไฟล์, และแผนที่อีกกว่า 120,000 ฉบับ

Show more +Show less -
หลักสูตร AdvantageVT

หลักสูตร AdvantageVT

หลักสูตร AdvantageVT ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญา

รูปแบบการเรียนในหลักสูตร AdvantageVT จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการเรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้แบบมีหน่วยกิต (coursework) นักศึกษามีโอกาสอย่างเปิดกว้างในการเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ โดยไม่ต้องยื่นคะแนน SAT มากไปกว่านั้นนักศึกษายังสามารถสำเร็จหลักสูตรนี้ได้โดยไม่ต้องสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาในการเรียนหลักสูตร AdvantageVT จะขึ้นอยู่กับระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งอาจจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 1-3 เทอม และภายหลังสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับหน่วยกิตเป็นจำนวน 15-18 หน่วย

ในแต่ละปี หลักสูตร AdvantageVT จะเปิดรับสมัครครอบคลุมสามภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคฤดูใบไม้ผลิ, ภาคฤดูร้อน, และภาคใบไม้ร่วง นักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรจะได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยอัตโนมัติ

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สำเร็จหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจากประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน จำเป็นต้องสมัครเรียนในหลักสูตร AdvantageVT-Master's (สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา) เป็นการทดแทน นักศึกษาที่สมัครเรียนยังสามารถเลือกสาขาวิชาที่ตนเองสนใจได้ตามปกติ รวมไปถึงยังได้รับหน่วยกิตภายหลังสำเร็จหลักสูตรได้เช่นเดิม สาขาวิชาที่เปิดสอนประกอบไปด้วย: สาขาวิศวกรรมศาสตร์, สาขาธุรกิจ, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร AdvantageVTจำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองด้วยเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ B+ (88%) เช่นเดียวกับต้องเคยผ่านการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์เป็นจำนวนอย่างน้อยสามหน่วยกิต, รายวิชาวิทยาศาสตร์อีกจำนวนอย่างน้อยสองหน่วยกิต และรายวิชาภาษาต่างประเทศในบางสาขาวิชาอาจกำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติม นักศึกษาจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร

คุณสมบัติที่ใช้ในการรับเข้าเรียนในหลักสูตร AdvantageVT-Master's ยังครอบคลุมถึงนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองด้วยเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 ขึ้นไป รวมไปถึงต้องสำเร็จหลักสูตรในสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่ตนเองสนใจสมัครเรียนในหลักสูตร AdvantageVT-Master's

นักศึกษาจำเป็นต้องมีคุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด โดยต้องมีคะแนนสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 หรือ TOEFL iBT 60 ขึ้นไป

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

Virginia Tech ให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักศึกษา

เจ้าหน้าที่ตำรวจของมหาวิทยาลัยล้วนผ่านการรับรองมาตรฐานในระดับมืออาชีพเจ้าหน้าที่ทุกคนทำงานอย่างทุ่มเทตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยให้แก่นักศึกษา ควบคู่กับการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆร่วมกับทีม Housing and Residence Life, the Counselling Center, Health Center and Dean of Students

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นLiveSafe เพื่อใช้สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ:

 • คำอธิบายการปฏิบัติตัวในเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 • การนำทางไปยังพื้นที่ต่างๆในวิทยาเขต Blacksburg
 • ระบบติดตามผู้ร่วมเดินทางเสมือนจริง
 • การรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่างๆ

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังมีระบบแจ้งเตือน''VT Alerts''ที่จะส่งข้อความให้แก่นักศึกษาทันทีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

Show more +Show less -
4227
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
At Virginia Tech
Take a campus tour
At Virginia Tech
At Virginia Tech
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$1762

 • $811
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $98
  ชีวิตประจำวัน
 • $176
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์