text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai
video Bg

Western New England University

United States
เกี่ยวกับสถาบัน

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัยWestern New England (WNE)ถือกำเนิดขึ้นในปีค.ศ. 1919 ในฐานะวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยNortheastern และนับตั้งแต่ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปีค.ศ. 1951 ก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติและเป็นหนึ่งใน‘มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าเงินที่สุด'ระดับท็อป 50 ของสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับโดยนิตยสาร The Economist ในปี 2015

วิทยาเขตของ WNE ตั้งอยู่ในเมือง Springfield รัฐ Massachusetts บนพื้นที่ 215 เอเคอร์และได้รับการโหวตให้เป็นวิทยาลัยที่สวยที่สุดอันดับที่ 11 ในรายชื่อ 30 วิทยาเขตที่น่าเยี่ยมชมในฤดูใบไม้ร่วง

นักศึกษาจะได้ใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่มีอยู่ทั่ววิทยาเขต โดยทางมหาวิทยาลัยได้มีการลงทุนเป็นเงิน 40 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯในศูนย์วิทยาศาสตร์และเภสัชกรรมซึ่งมีร้านขายยาจำลองและห้องทดลองวิทยาศาสตร์และห้องเรียนอันมีนวัตกรรม ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งของวิทยาเขตคือที่ตั้งของวิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ซึ่งมีห้องแล็บมัลติมีเดียและห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

ด้วยจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนไม่มากและคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทำให้นักศึกษาจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลเพื่อความสำเร็จในการเรียนที่มหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยให้นักศึกษามีความมั่นใจในการปรับตัวเข้ากับชุมชนของ WNE - ซึ่งมีสโมสรและองค์กรนักศึกษามากกว่า 70 ประเภทให้เข้าร่วมกิจกรรม

เกือบ 98% ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน สำหรับนักศึกษาต่างชาติมักจะได้รับการสนับสนุนผ่านโปรแกรม WNE's Merit Scholarship

WNE มีการดำเนินการทุกอย่างที่จะช่วยให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายด้านอาชีพของตนเอง และมีตำแหน่งฝึกงานมากกว่า 1,000 ตำแหน่งผ่านทางความสัมพันธ์ที่ดีกับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

Covid-19 Update

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัย Western New England ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ผ่านมาตรการด้านความปลอดภัยในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การติดตามอาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ควบคู่ไปกับการให้คำแนะนำด้านสุขภาพและความปลอดภัย มาตรการเหล่านี้ยังครอบคลุมถึงการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา ทั้งในด้านการเดินทางและการเปิดภาคเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วงด้วยเช่นกัน

รูปแบบการเรียนการสอนในเดือนกันยายน 2020 อาจมีได้รับการปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของทางรัฐบาล นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทางหน้าเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

คุณภาพของการสอนที่ WNE อยู่ในระดับสูง ด้วยส่งเสริมจากชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาดเฉลี่ยของชั้นเรียนในระดับปริญญาตรีคือมีนักศึกษาเพียง 20 คนต่อหนึ่งคลาส ด้วยจำนวนคลาสที่เล็กลงนี้ช่วยให้นักศึกษาได้ใกล้ชิดกับอาจารย์มากขึ้น และได้รับประสบการณ์ในการเรียนรู้เป็นรายบุคคล คณาจารย์ของ WNE พยายามที่จะเรียนรู้ถึงปณิธานและเป้าหมายของนักศึกษา การดูแลเป็นรายบุคลแบบนี้ไม่เพียงช่วยให้อาจารย์ ''คอยดูแลความก้าวหน้า'' ของนักศึกษาได้เท่านั้น แต่ยังช่วยในเรื่องการส่งเสริมให้นักศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ผ่านโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายอีกด้วย

รางวัล Teaching Excellence Award

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้อาจารย์ของมีมาตรฐานในการสอนที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยพิจารณารางวัล Teaching Excellence Award เป็นรายบุคคล สำหรับคณาจารย์ที่แสดงให้เห็นถึงคุณภาพและนวัตกรรมในการสอน รวมถึงความเป็นผู้นำ จะได้รับการเสนอชื่อและประเมินโดยคณะกรรมการการ Teaching Excellence Committee

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยต่างๆดังนี้:

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

วิทยาลัยศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มอบโอกาสให้นักศึกษาได้ท่องไปในโลกของชีววิทยาของมนุษย์และวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์และศิลปะการแสดง สาขาวิชาของวิทยาลัยนี้ประกอบด้วย การสื่อสาร, เศรษฐศาสตร์, ประวัติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ รวมไปถึงฟิสิกส์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วย

วิทยาลัยธุรกิจ

วิทยาลัยธุรกิจ ได้รับการรับรองโดย AACSB International ซึ่งเป็นการรับรองที่สูงที่สุดสำหรับโรงเรียนบริหารธุรกิจจากทั่วโลก มีเพียง 5% ของโรงเรียนธุรกิจเท่านั้นที่ได้รับการรับรองระดับนี้ สาขาวิชาต่างๆภายของวิทยาลัยนี้ประกอบด้วย การบัญชีและการเงิน, ระบบสารสนเทศธุรกิจ, การตลาด และการจัดการ และการจัดการกีฬา

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ภูมิใจในวิธีการ "สอนด้วยประสบการณ์จริง" ที่นำนักศึกษาเข้าสู่สถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง สอนให้นักศึกษารู้จักการคิดแบบวิศวกร สาขาวิชาต่างๆในวิทยาลัยนี้ประกอบด้วย ชีวการแพทย์, วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอุตสาหการและ วิศวกรรมเครื่องกล

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นถึงการดูแลผู้ป่วยที่ดีที่สุดสำหรับประชากรที่หลากหลายเพื่อเตรียมให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกฝนด้านเภสัชศาสตร์และอาชีพทางด้านสุขภาพ ทีมงานสอนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่ด้านการเรียนการสอน, ทีมแพทย์ผู้มีความเอาใจใส่และเห็นอกเห็นใจ และพี่เลี้ยง (Mentor) ที่ช่วยสนับสนุนนักศึกษาในเส้นทางสายวิชาการ

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเต็มระดับจาก American Bar Association และเป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนกฎหมายอเมริกัน (Association of American Law Schools) นักศึกษาต่างชาติสามารถเลือกเรียน Juris Doctorate (JD) (นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต) ของ WNE ได้

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษานานาชาติทุกคนต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครเข้าเรียนและส่งมายังมหาวิทยาลัยพร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร นอกเหนือจากใบสมัครแล้ว ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้สมัครนานาชาติทุกคนต้องส่งหลักฐานความรู้ภาษาอังกฤษด้วยผลคะแนนสอบมาตรฐานอย่างเช่น TOEFL หรือ IELTS หรือผ่านทางสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัย เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่กำหนดสำหรับ TOEFL คือ 79 คะแนนจากข้อสอบ IBT สำหรับคะแนน IELTS ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องได้คะแนนอย่างน้อย 6.0 และ 6.5 สำหรับนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนอย่างเป็นทางการในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และต้องมี GPA 2.5 ขึ้นไป สามารถยื่นคะแนน SAT ได้ (ถ้ามี) ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเข้ารับการทดสอบ

ระดับปริญญาโท

นักศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องยื่นเอกสารแสดงผลการเรียนอย่างเป็นทางการและต้องมี GPA ไม่ต่ำกว่า 3.0 สำหรับนักศึกษาที่มี GPA ต่ำกว่า 3.0 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป ในแต่ละหลักสูตรจะมีข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาเพิ่มเติม เช่นจดหมายรับรอง, เรียงความ, คะแนน GRE หรือ GMAT และอื่นๆ

Show more +Show less -
ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

ทุนการศึกษาและการจัดหาเงินทุน

มหาวิทยาลัยมี ทุนการศึกษาและเงินทุน มากมายสำหรับนักศึกษา โดยมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 ถึง 22,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับผลงานทางวิชาการ โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคะแนน SAT เพื่อประกอบการพิจารณารับทุนการศึกษา เมื่อนักศึกษาสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนักศึกษาจะได้รับการพิจารณาการรับเข้าเรียนโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับการพิจารณาทุนการศึกษาที่เข้าเกณฑ์

นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้ว ยังมีเงินทุน Leadership Grant ที่มีมูลค่าถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับนักศึกษา รวมไปถึงทุนการศึกษา You Are Welcome Here Scholarship ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ใบสมัครสำหรับสองทุนการศึกษานี้จะแยกกัน โดยทั่วไปจะมีกำหนดการสมัครอยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในฤดูใบไม้ร่วง

ทางมหาวิทยาลัยจะเก็บค่าเล่าเรียนนักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีตามอัตราค่าหน่วยกิต นักศึกษาจะชำระค่าเล่าเรียนตามวิชาที่เรียนและไม่ได้คิดแบบอัตราค่าเล่าเรียนรายปี

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย Western New England มีความมุ่งมั่นในการสร้างชุมชนในวิทยาเขตที่มีความปลอดภัยและอบอุ่นใจสำหรับนักศึกษาทุกคน ในฐานะชุมชนวิทยาเขตขนาดเล็ก ทางมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเคารพให้เกียรติและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันของสมาชิกทุกคนในชุมชน

มหาวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสาธารณะที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ รวมทั้งยังมีกล้องวงจรปิด 57 ตัว โทรศัพท์ฉุกเฉิน 33 เครื่อง, เจ้าหน้าที่กู้ชีพ และเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินทางการแพทย์ 6 คน อยู่ภายในวิทยาเขตเพื่อให้มั่นใจว่า ความปลอดภัยของนักศึกษา ได้มาตรฐานตลอดเวลาอย่างแน่นอน

เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการรับรองคุณสมบัติโดยสำนักงานตำรวจแห่งรัฐ Massachusetts โดยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับผู้บัญชาการ, ผู้หมวด 2 นาย, จ่า 4 นาย, เจ้าหน้าที่ตำรวจ 11 นายและเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 5 นาย เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการรับรองภายใต้กฎหมายทั่วไปแห่งรัฐ Massachusetts และมีอำนาจตำรวจเต็มขั้น นอกจากนี้ทางแผนกวิชายังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, นักศึกษาตรวจตราความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือฝ่ายบริหารงานที่ทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในมหาวิทยาลัย Western New England

Show more +Show less -
185
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย United States

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
Bio-Lab
WNE-Deliso
WNE-winter
Kitrosser-Innovation-Lab
WNE-D'Amour
Campus-view
Student-@-WNE
Students@WNE
Van Nguyen
WNE-Campus-Aerial
WNE-Campus-facade

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$3212

 • $2258
  บ้านพัก
 • $677
  อาหาร
 • $100
  ชีวิตประจำวัน
 • $177
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ
Springfield Massachusetts 1215 Wilbraham Road
Western New England University is a private, comprehensive, coeducational institution located on a 215-acre campus in a suburban neighborhood four miles from downtown Springfield. Founded in 1919 as the Springfield Division of Northeastern University, it became established with its own charter and identity as Western New England College in 1951. Building of the current campus began in 1958. In 2011, the institution became Western New England University.

Western New England University offers nearly 50 undergraduate majors and 20 graduate and professional programs through the Colleges of Arts and Sciences, Business, Engineering, Pharmacy and our School of Law. There are 241 full-time faculty members in the University?s four Colleges and School of Law.

Facilities for intramural and intercollegiate athletics are available on the campus. Included are tennis courts, softball and baseball diamonds, and soccer fields. The University?s multipurpose turf stadium serves varsity sports including football, field hockey, and lacrosse. The George E. Trelease Memorial Baseball Park provides an outstanding facility for the Golden Bears. A variety of athletic, recreational, and health-related activities are conducted in the Alumni Healthful Living Center, which serves the entire University community. The Golden Bear Pavilion, opened in 2015, includes training and equipment rooms, a concession stand, and a public restroom.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_244018_320px.jpg Western New England University https://www.idp.com/thailand/universities/western-new-england-university/iid-us-00303/
IELTS Webinar by LEAD Language Centre

ฟรี สัมมนาออนไลน์เตรียมตัวก่อนสอบ IELTS IELTS for Top 10 Uni in Thailand with Writing Practice โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการติวสอบ IELTS จากสถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำ LEAD Language Centre

AU CA GB US Bangkok, Chiang Mai, Thailand 2nd ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 11:00 ก่อนเที่ยง
1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You

ครั้งแรกในประเทศไทย กับงาน 1st Ever IELTS for Work, IELTS for Study, IELTS for You พบกับมหาวิทยาลัยรัฐบาลชั้นนำในประเทศไทย ทั้งภาคปกติและภาคอินเตอร์ ซึ่งอาจจะเป็นมหาวิทยาลัยในฝันของน้องๆ หลายๆ คน อีกทั้งสถาบันเตรียมสอบ IELTS ระดับแนวหน้า ที่จะช่วยน้องๆ พิชิตคะแนนสอบ รวมถึงบริษัทจัดหางานชั้นนำสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจบใหม่ และกำลังมองหาอนาคตการทำงานและอาชีพในฝัน สำหรับใครที่สนใจ สามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลได้ ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียน คณะ สาขาวิชา คุณสมบัติในการเข้าเรียน พร้อมทั้ง โอกาสและเคล็ด(ไม่) ลับ ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียน มีงานไหนให้มากกว่านี้มั้ย ไม่ควรพลาดงานนี้ !

AU CA GB US Bangkok, Thailand 19th ต.ค. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 06:00 หลังเที่ยง
UK Interview & Application Day

สัมมนาเตรียมตัวเรียนต่อประเทศอังกฤษและอเมริกา เผยทุกเทคนิคการสมัครเรียนต่อที่ต้องรู้! เปิดเผยทุกขั้นตอนการสมัครเรียนแบบละเอียด พร้อมอัปเดต Admission Trends ประจำปี 2021 ใครที่กำลังวางแผนเรียนต่อปี 2021 หรือปีไหน ๆ ก็พลาดไม่ได้

GB US Bangkok, Thailand 7th พ.ย. 2020 01:00 หลังเที่ยง - 03:00 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์