พูดคุยกับเรา arrow

hipchat โทรหาเรา
text.skipToContent text.skipToNavigation
video Bg
video Bg

เกี่ยวกับสถาบัน

มหาวิทยาลัย Western Sydney (Western) เป็นสถาบันการศึกษาที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางที่อยู่ในระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์ของโลก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education) นอกเหนือจากการสอนและการวิจัยที่มีคุณภาพสูงแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีชุมชนนักศึกษาที่มีพลังสร้างสรรค์และหลากหลายด้วย

มหาวิทยาลัยได้คะแนน 5 ดาวในด้านคุณภาพการสอนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS และด้วยอัตราส่วนคณาจารย์ต่อนักศึกษาที่ดี นักศึกษาจะได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคล ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การเรียน นักศึกษาจะสามารถใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรใหม่ล่าสุด โดยมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในด้านการพัฒนาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากการได้คะแนน 5 ดาวในด้านนวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวก (การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS)

ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Western Sydney จะมีความพร้อมสำหรับการทำงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีอัตราการได้งานของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้คะแนน 5 ดาวในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS อีกด้วย นักศึกษาของ Western จะมีโอกาสได้ฝึกงาน, ทำงานอาสาสมัครและได้รับประสบการณ์การทำงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มโอกาสการได้งานของตนเอง

ด้วยทำเลที่ตั้งในเมืองซิดนีย์อันสวยงาม นักศึกษาของ Western จะสามารถสำรวจท่องเที่ยวเมืองที่น่าอยู่อาศัยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก ซิดนีย์มีสภาพภูมิอากาศที่มีแสงแดดสดใสพร้อมด้วยฤดูหนาวที่เย็นสบายและฤดูร้อนที่อบอุ่น ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้ชีวิตตามชายหาดมากมายของเมือง นักศึกษาจะสามารถเพลิดเพลินไปกับงานเทศกาลศิลปะ, ดนตรี, อาหาร, ละครเวที, ภาพยนตร์และการออกแบบได้ตลอดทั้งปี และทำให้ซิดนีย์เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมบนแผนที่โลก

มหาวิทยาลัย Western Sydney ให้ความสำคัญอย่างมากกับความหลากหลายและเปิดรับวัฒนธรรมต่างๆทั้งภายในชุมชนมหาวิทยาลัยและประชากรในวงกว้างของเขต Western Sydney ซึ่งเป็นหนึ่งในเขตที่มีประชากรอันหลากหลายที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย ประชากรนักศึกษาจากทั่วโลกทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางด้านโอกาส, ความหลากหลายและนวัตกรรมอันเจริญก้าวหน้า นักศึกษาของ Western จะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอันมีพลังสร้างสรรค์, เปิดกว้างและหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ส่งเสริมมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ยืนยาวตลอดชีวิต

Show more +Show less -
ข่าวสารล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

มหาวิทยาลัย Western Sydney เป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อป 250 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย Times Higher Education (THE) ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยนานาชาติระดับท็อป 2 เปอร์เซ็นต์

Barney Glover AO ประธานและรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Western Sydney กล่าวว่า ''ผลการจัดอันดับนี้แสดงถึงผลสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ และเป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในความแข็งแกร่งด้านการวิจัย, ความสัมพันธ์กับพันธมิตรต่างๆและรูปแบบการสอนอันมีนวัตกรรม''

อีกทั้งยังมีอันดับที่ดีเยี่ยมในการจัดอันดับอื่นๆประจำปีก่อนหน้านี้ โดยอยู่ในอันดับท็อป 1.5% ของการจัดอันดับผลกระทบต่อสังคมของมหาวิทยาลัยโดย Times Higher Education

นอกจากนี้ยังอยู่ในอันดับที่ 34 ของโลกในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสมัยใหม่ปี 2021 โดย Times Higher Education - ปัจจุบันอันดับที่ 6 ของประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยได้คะแนน 5 ดาวในการจัดอันดับโลกโดย QS ในด้านการสอน, โอกาสการได้งาน, ความเป็นนานาชาติ, สิ่งอำนวยความสะดวก, นวัตกรรมและการไม่แบ่งแยกผู้คน

ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19

นักศึกษาสามารถดูคำตอบของมหาวิทยาลัยสำหรับคำถามต่างๆที่นักศึกษานานาชาติอาจมีเกี่ยวกับการเรียนทางออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยจนกว่าจะมีการเปิดพรมแดนประเทศสู่ระดับนานาชาติ

Show more +Show less -
คุณภาพการสอน

คุณภาพการสอน

หลักสูตรของมหาวิทยาลัย Western Sydney จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอนาคตการทำงานทั่วโลก ทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือทำงานกับพันธมิตรในภาคธุรกิจ, ผู้นำอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างดีเยี่ยม ซึ่งทุกรายมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องที่จะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับอนาคตการทำงานและความท้าทายต่างๆ

ด้วยการยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยมีทางเลือกต่างๆที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการอันหลากหลายของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกการเรียนในวิทยาเขตและทางเลือกต่างๆที่มีความยืดหยุ่น รวมถึงการเรียนที่รวมการทำงานไว้ในหลักสูตร ด้วยโอกาสการทำงานและการได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรม นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่มีความสำคัญสำหรับอาชีพการทำงาน

มหาวิทยาลัย Western Sydney มีรูปแบบการเรียนการสอนอันมีนวัตกรรมที่ซึ่งนักศึกษาจะเป็นผู้ร่วมมือในการพัฒนาการเรียนของตนเอง ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำหรับนักศึกษาและส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีการแบ่งปันแนวคิดและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

Show more +Show less -
โครงสร้างแผนกวิชา

โครงสร้างแผนกวิชา

มหาวิทยาลัย Western Sydney ประกอบด้วยวิทยาเขต 10 แห่งอันทันสมัยที่ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลางและตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวก นักศึกษาจะมีทางเลือกการเรียนอันหลากหลายด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี, สูงกว่าปริญญาตรีและการวิจัย โดยมีสาขาการเรียนที่มีการเปิดสอนอย่างเช่น:

 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
 • ศิลปศาสตร์และการสื่อสาร
 • ธุรกิจและการบัญชี
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์, การออกแบบและดนตรี
 • อาชญวิทยาและความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • วิศวกรรมศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ, ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • กฏหมาย
 • แพทยศาสตร์
 • การพยาบาล
 • จิตวิทยา
 • วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • สังคมศาสตร์, สังคมสงเคราะห์และการให้คำปรึกษา
 • TESOL, การเป็นล่ามและการแปล

สู่ระดับโลก

นักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัย Western Sydney จะสามารถเรียนในต่างประเทศที่จุดหมายปลายทางมากกว่า 300+ แห่งผ่านทางโครงการ Go Global

หลักสูตรเพื่อการเรียนต่อ

เพื่อช่วยให้นักศึกษามีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกำหนด The College และ Western Sydney University International College มีการเปิดสอนหลักสูตรเพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัย Western Sydney สำหรับนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากชั้นเรียนที่มีจำนวนนักศึกษาน้อยและได้รับการเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ผู้สอน

Show more +Show less -
คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เงื่อนไขการรับสมัคร

นักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนที่ Western ควรแสดงหลักฐานคุณสมบัติด้านการเรียนตามที่กำหนด การสมัครเข้าเรียนมีการแข่งขันสูง โดยนักศึกษานานาชาติที่ต้องการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับการพิจารณาด้วยมาตรฐานเดียวกับนักศึกษาชาวออสเตรเลีย นักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลในคู่มือทางออนไลน์เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับสมัครสำหรับหลักสูตรปริญญานั้นๆซึ่งอาจจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษ

นักศึกษานานาชาติที่สมัครเรียนต้องแสดงหลักฐานว่ามีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนดเพื่อการได้รับเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาที่ภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาหลักและสำหรับผู้ที่ไม่ได้ผ่านการเรียนโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน (ตามเกณฑ์ที่กำหนด) นักศึกษาต้องส่งผลสอบและคะแนนจากการสอบความรู้ภาษาอังกฤษอันเป็นที่ยอมรับก่อนที่จะสามารถได้รับข้อเสนอรับเข้าเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดคุณสมบัติด้านการเรียนและความรู้ภาษาอังกฤษสามารถดูได้จากหน้าเว็บเพจคุณสมบัติผู้สมัครบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

การสมัครเรียนมหาวิทยาลัย Western Sydney

การสมัครเข้าเรียนที่ Western สามารถดำเนินการมายังมหาวิทยาลัยได้โดยตรงหรือผ่านทางตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่ทำการสมัครผ่านทางแผนกนานาชาติสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำได้จากเอกสารคู่มือของมหาวิทยาลัย

การสมัครเข้าเรียนที่ Western สามารถดำเนินการทางออนไลน์ได้ที่ UAC International ในกรณีที่นักศึกษาสำเร็จคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งต่อไปนี้เป็นเวลา 1 ปีก่อนการรับเข้าเรียน:

 • Australian year 12
 • International Baccalaureate
 • National Certificate of Educational Achievement (NCEA) ระดับ 3 ของประเทศออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

นักศึกษาที่สมัครหลักสูตรการเรียนในต่างประเทศหรือโครงการแลกเปลี่ยนควรดูข้อมูลจากหน้าเว็บเพจการเรียนในต่างประเทศที่ Western บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษาทุกคนควรดูคำแนะนำเกี่ยวกับเกณฑ์การรับเข้าเรียนและวิธีการสมัครจากหน้าเว็บเพจการรับเข้าเรียนบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

Show more +Show less -
สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยมากมายของมหาวิทยาลัย อย่างเช่นห้องบรรยาย, ห้องทดลองวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, โรงยิมและร้านอาหาร

หนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย Western Sydney คือการมีกิจกรรมมากมายสำหรับชีวิตนักศึกษาที่ WESTERNLife อยู่เสมอ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะพบว่ามีกิจกรรมที่เหมาะกับตนเองและนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนตลอดชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเทนนิส, กีฬาประเภทต่างๆและการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย, หมากรุกกลางแจ้งจนถึงกิจกรรมทางสังคมมากมายซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย Western Sydney หรือสโมสรนักศึกษาต่างๆ

มหาวิทยาลัย Western Sydney มีเป้าหมายในการมอบประสบการณ์การเรียนที่ดีเยี่ยมผ่านทางการจัดหาและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีสภาพแวดล้อมการเรียนทางออนไลน์อันทันสมัย, สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและคลินิก, พื้นที่สำหรับการเรียนรู้ทางสังคมและห้องทดลองคอมพิวเตอร์

นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้บริการการเดินทางด้วยรถบัสฟรีที่ให้บริการระหว่างสถานีรถไฟและวิทยาเขต

ที่พักภายในวิทยาเขต

นักศึกษาจะมีทางเลือกที่พักในวิทยาเขตอันหลากหลาย โดยเป็นที่พักคุณภาพสูงที่มีราคาเหมาะสม ซึ่งความสมดุลที่ดีระหว่างสภาพแวดล้อมการพักอาศัยและการเรียนจะเป็นประสบการณ์นักศึกษาที่ดีเยี่ยม

หมู่บ้านนักศึกษามหาวิทยาลัย Western Sydney จะเป็นทางเลือกที่พักที่คุ้มค่าเงินอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา การพักอาศัยในวิทยาเขตจะช่วยให้นักศึกษาประหยัดเงินค่าเดินทางได้และสามารถใช้บริการรถบัสรับส่งฟรี หรือเลือกที่จะเดินไปยังวิทยาเขตก็ได้เช่นกัน

มหาวิทยาลัยมีบริการที่พักที่วิทยาเขต Bankstown, Campbelltown, Nirimba, Hawkesbury, Parramatta และ Penrith โดยที่พักทุกแห่งจะเป็นห้องพักที่ตกแต่งพร้อมอยู่แบบไม่รวมอาหาร พร้อมด้วยบริการช่วยเหลือและการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอันน่าตื่นเต้นที่มีงานและกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย

นักศึกษาจะสามารถได้รับส่วนลดค่าเช่าที่พัก 50 เปอร์เซ็นต์สำหรับแพ็กเกจที่พัก 24 และ 48 สัปดาห์ในปี 2022 ผ่านทางโครงการทุนการศึกษาสำหรับที่พักในหมู่บ้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัย Western Sydney

Show more +Show less -
ความปลอดภัยของนักศึกษา

ความปลอดภัยของนักศึกษา

ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับนักศึกษานานาชาติทั้งในด้านการเรียนและการเดินทางท่องเที่ยว

ทีมงานรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ดูแลเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัยสำหรับนักศึกษา, คณาจารย์และผู้มาเยือนทุกคน โดยมีบริการต่างๆดังนี้:

 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราวิทยาเขตทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • การปฐมพยาบาลและการดูแลจัดการเหตุการณ์
 • แผนกของหายได้คืนในทุกวิทยาเขต

จุดแจ้งเหตุฉุกเฉินในวิทยาเขตตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันที่จะเชื่อมไปยังแผนกความปลอดภัยในวิทยาเขต

หมู่บ้านนักศึกษามหาวิทยาลัย Western Sydney มีบริการช่วยเหลือ 24 ชั่วโมงสำหรับผู้พักอาศัย พร้อมด้วยทีมผู้ช่วยประจำที่พัก, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจตราในเวลากลางคืนและผู้จัดการประจำหน้าที่ในช่วงค่ำ พื้นที่ส่วนกลางและห้องพักสามารถเข้าออกได้ด้วยการรูดบัตรอิเล็คทรอนิคส์เท่านั้น ห้องพักทุกห้องของหมู่บ้านนักศึกษามหาวิทยาลัย Western Sydney สามารถล็อคได้

Show more +Show less -
5401
นักศึกษาต่างชาติ

ค่าครองชีพโดยเฉลี่ย Australia

ดููค่าครองชีพทั้งหมด
201st  / 1250
At Western Sydney University
Join us at Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
At Western Sydney University
MapDefaultImage

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณ$2462

 • $1030
  บ้านพัก
 • $898
  อาหาร
 • $138
  ชีวิตประจำวัน
 • $396
  เสื้อผ้า
คำนวนณค่าครองชีพของคุณ

สิ่งที่นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรา

ข้อมูลโดยรวม
(3.5)
คุณภาพคอร์สเรียน
3.3
ความปลอดภัยของวิทยาเขต
4.2
บริการช่วยเหลือนักศึกษา
3.0
คุณภาพการสอน
3.5
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขต
4.0
Marvelous
Western Sydney University
We can access library online
แสดงทั้งหมด +
Tushar
Western Sydney University
Professors are not that great.
แสดงทั้งหมด +
การจัดอันดับโลก
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-01-30
3.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Professors are not that great. Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2019-12-17
1.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
We can access library online Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-02-05
3.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Good Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-09-16
4.0/ 5 stars
ฟรี สัมมนาเรียนต่อนอก How to เลือกประเทศที่ใช่ ก่อนตัดสินใจเรียนต่อ Australia VS Canada

เทรนด์เรียนต่อแคนาดาก็กำลังมา …. แต่ออสเตรเลียก็น่าไป !! เตรียมข้อมูลเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ กับการเรียนต่อ ที่แคนาดาและออสเตรเลีย ไขข้อข้องใจทุกเรื่องราวที่สงสัย โดยพี่ๆ ผู้เชี่ยวชาญ IDP ไม่ว่าจะเป็น ด้านระบบการศึกษา คอร์สเรียน มหาวิทยาลัย ไลฟสไตล์ และการใช้ชีวิต ว่า next station ของน้อง ๆ แต่ละคนควรจะเลือกที่ไหน ! ต่างกันยังไง? ตั้งใจวางแผนเรียนต่อต่างประเทศทั้งที ต้องหาสิ่งที่เหมาะกับตัวเอง หากใครยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนที่ไหนดี ต้องห้ามพลาดงานนี้ รับรองว่ามีประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะพี่ๆจะมาให้ข้อมูลกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะน้องๆจะอยู่ทีมออสเตรเลีย หรือ ทีมแคนาดา

AU CA Bangkok, Chiang Mai, Thailand 3rd ก.ย. 2022 01:30 หลังเที่ยง - 05:30 หลังเที่ยง

อ่าน วิธีที่เรารวบรวมและนำเสนอรายละเอียดคอร์ส เพื่อดูเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงในนี้ ทั้งนี้ IDP จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใด ๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์ เราจึงแนะนำให้คุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่แนะแนว IDP โดยตรงเพื่อรับข้อมูลล่าสุดและเที่ยงตรงที่สุดเสมอ

Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-01-30
3.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Professors are not that great. Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2019-12-17
1.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-01-07
5.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-02-03
5.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
We can access library online Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-02-05
3.0/ 5 stars
Western Sydney University Western Sydney University
Rated3/5based on6 student reviews
Good Customer reviews:
Western Sydney University - by, 2020-09-16
4.0/ 5 stars

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

 • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

 • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

 • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

 • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดเลือกระดับการศึกษา

Got any ideal countries in mind?