text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

IDP Helpline สายด่วน 24 ชั่วโมง

เราเป็นเหมือนเพื่อนที่คอยรับฟัง ช่วยเหลือตลอดเวลา

สายด่วน 24 ชั่วโมง บริการความช่วยเหลือโดยพี่ๆ IDP ตอบทุกปัญหาด้านการเรียนต่อ
พี่ๆ IDP พร้อมตอบทุกปัญหาและพูดคุยกับคุณ

พวกเขาจะคอยช่วยคุณทันทีหรือส่งเรื่องของคุณไปให้ผู้เชียวชาญที่เหมาะสม

สายด่วน IDP จะคอยช่วยเหลือไม่ว่าคุณจะ

  1. ป่วยและต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
  2. ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับงาน ที่อยู่อาศัยหรือสถาบันการศึกษาของคุณ
  3. ต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่สามารถช่วยคุณจัดการความเครียดหรือความกังวล
  4. มีคำถามเกี่ยวกับสถานะวีซ่านักศึกษาของคุณ
  5. ต้องการความช่วยเหลือหากเอกสารการเดินทางเกิดการสูญหาย
  6. ต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดการบาดเจ็บ

หากคุณต่ำกว่า 18 ปี ทีมสายด่วน IDP สามารถทำการติดต่อกับผู้ปกครองได้อย่างทันที ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

ในกรณีเหตุฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน โปรดกด ศูนย์ ศูนย์ ศูนย์ (000) เพื่อแจ้งตำรวจ หน่วยดับเพลิง หรือรถพยาบาล

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์