text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

บริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว และผู้ติดตามของนักเรียนทุกคน

IDP ให้บริการดำเนินการยื่นวีซ่าให้สำหรับผู้ปกครอง ครอบครัว รวมไปถึงผู้ติดตามของนักเรียนทุกคน ที่ต้องการจะเดินทางไปส่ง หรือ ไปเยี่ยมนักเรียนในระหว่างเรียนต่ออยู่ที่ออสเตรเลีย

โปรดเลือกระดับการศึกษา

ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

  • เริ่มค้นหาตอนนี้ เลือกจากรายชื่อหรือกดค้นหา

  • ใส่คำค้นหา เลือกจากรายการหรือกดค้นหา

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์