text.skipToContent text.skipToNavigation
ติดต่อ IDP 02-638-3111 หรือ Line: @idpthailand
IDP เชียงใหม่ 053-217-552 หรือ Line: @idpchiangmai

คำถามที่พบบ่อย

อย่างนี้ไปเรียนต่อต่างประเทศได้ไหม ?

การที่จะเป็นนักเรียนต่างชาตินั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ความรู้พื้นฐานรวมไปถึงระดับของผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่น้องๆ ต้องมีจะแตกต่างกันไปตามระดับการศึกษาที่จะสมัคร เช่น หลักสูตรบางหลักสูตรต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อนถึงจะเข้าเรียนระดับปริญญาได้ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนทุกแห่งมีคุณสมบัติที่กำหนดไว้แตกต่างกันไป ดังนั้นน้องๆ จึงจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลของหลักสูตรในเว็บของทางสถาบันให้ดีๆ

ที่ปรึกษาของเราจะช่วยน้องๆ การวางแผนการเรียน และเลือกสถานที่ที่จะเหมาะกับความต้องการของน้องให้ได้มากที่สุด

ไปเรียนต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานที่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับลักษณะการเรียน ระยะเวลา ระยะทาง และการใช้ชีวิตในแบบของน้องๆ

มีข้อควรระวังก็คือวีซ่านักเรียนบางประเภทกำหนดจำนวนเงินที่ต้องมีอยู่ในบัญชีในขณะที่ไปถึงประเทศปลายทาง การหาข้อมูลจากเว็บตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี หรือน้องๆ จะเข้ามาคุยกับที่ปรึกษาของเราก็ได้

นักเรียนหลายคนเลือกที่จะทำงานพิเศษไปด้วยเรียนไปด้วยเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งชั่วโมงการทำงานจะจำกัดโดยภาครัฐ เพื่อจะให้แน่ใจว่านักเรียนจะสนใจการเรียนเป็นอันดับแรก

เวลาเลือกหลักสูตรและประเทศ ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง ?

  • คิดดูว่าชอบเรียนอะไร อยากทำงานอะไร
  • ดูรายละเอียดหลักสูตร วิชาที่จะต้องเรียน และโอกาสฝึกงานหรือโอกาสได้งาน
  • ดูสถานที่และอันดับของสถาบัน ระยะเวลา และค่าใช้จ่าย
  • อยากใช้ชีวิตแบบไหน อยู่ในเมืองใหญ่ๆ หรือเมืองสงบๆ อยู่ที่ที่มีคนไทยเยอะๆ หรือ น้อยๆ อยู่ใกล้ทะเลหรือภูเขา พักหอในหรืออยู่หอนอก
  • นโยบายการให้นักเรียนอยู่ทำงานต่อของแต่ละประเทศ

เรียนต่างประเทศช่วยให้มีงานดีๆ ทำใช่ไหม ?

ประสบการณ์จากการไปเรียนและการใช้ชีวิตที่เมืองนอกจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับน้องๆ ในการหางาน นี่คือโอกาสที่น้องๆ จะได้พัฒนาทักษะใหม่ๆ มากมาย พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดีขั้น และหาประสบการณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการงานที่อยากทำ

จากการวิจัยพบว่านักเรียนที่เคยไปเรียนต่างประเทศกว่า 4,500 คน มีคุณสมบัติตามที่นายจ้างชาวอเมริกันต้องการ

วุฒิที่จบจากต่างประเทศจะเอากลับมาใช้ที่นี่ได้ไหม ?

วุฒิและทักษะต่างๆ ที่นายจ้างต้องการแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ถ้าสมมติว่าต้องการที่จะทำงานในสายงานที่มีข้อกำหนดเข้มงวดอย่างแพทย์ วิศวกร นักบัญชี หรือ ครู น้องๆ อาจจะต้องหาข้อมูลว่าที่นี่มีข้อกำหนดใดบ้าง และตรงกับวุฒิที่จะได้หรือไม่

ถ้าจะขอทุนต้องทำอย่างไร ?

ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติมีจำนวนจำกัด จำนวนทุนที่ให้จะแตกต่างกันไปตามหลักสูตรและสถาบัน การขอทุนมีการแข่งขันค่อนข้างสูง และน้องๆ ต้องมีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ รัฐบาลและองค์กรต่างๆ ก็มีทุนเพื่อสนับสนุนนักเรียนชาวต่างชาติเช่นกัน ที่ปรึกษา IDP ของน้องๆ จะมีข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาอยู่ ลองเข้าไปพูดคุยกับที่ปรึกษาของตัวเองดูนะ

ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ไหม ?

ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็เป็นผลดีต่อการเรียนและประสบการณ์การใช้ชีวิต ถ้าน้องๆ ไปเรียนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป น้องๆ จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในขณะที่ถือวีซ่านักเรียนได้ แต่ก่อนจะทำงานอะไรน้องๆ ต้องแน่ใจก่อนว่าไม่ได้ละเมิดข้อห้ามของวีซ่า โอกาสที่นักเรียนจะได้ทำงานพิเศษนั้นก็แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

หลายๆ มหาวิทยาลัย มีศูนย์จัดหางานภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสสั่งสมประสบการณ์ นอกจากนี้บริการด้านการจัดหางานของมหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับน้องๆ

การสมัครเรียนใช้เวลานานแค่ไหน ?

เราแนะนำให้เตรียมตัวสมัครอย่างน้อยหนึ่งปีก่อนไปเรียน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะส่งเอกสารและเตรียมตัวไปเรียนต่อ

สิ่งที่ต้องรู้ก็คือในแต่ละประเทศก็จะมีการเปิดภาคเรียนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันไป

• ออสเตรเลีย

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือต้นเดือนมีนาคม ถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มปลายเดือนกรกฎาคมหรือต้นเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

• นิวซีแลนด์

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

• สหราชอาณาจักร

ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนกันยายน ถึง เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

ภาคการศึกษาที่ 3 เริ่มเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม

• สหรัฐอเมริกา

ภาคฤดูใบไม้ร่วง เริ่มเดือนสิงหาคม ถึงเดือนธันวาคม

ภาคฤดูใบไม้ผลิ เริ่มเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน

ภาคฤดูร้อน เริ่มเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม

นี่เป็นเพียงช่วงเวลาโดยคร่าวๆ น้องๆ ควรตรวจสอบวันที่เปิดภาคเรียนของสถาบันที่จะไปเรียนอยู่เสมอๆ

เวลาจะไปเรียนต่อต้องไปกับตัวแทนไหม ?

น้องๆ จะสมัครเรียนด้วยตนเองก็ได้ หรือจะเลือกรับบริการจากตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำต่างๆ ในระหว่างการตัดสินใจและการยื่นเรื่องก็ได้ การเลือกตัวแทนที่น่าเชื่อถือและได้รับการรับรองอย่าง IDP จะช่วยลดความเครียดและความกังวลในการเลือกสถาบันหรือเลือกประเทศที่จะไปเรียนต่อ การยื่นเอกสาร และการเตรียมตัวได้เป็นอย่างดี

ที่ปรึกษาของเราหรือที่เราเรียกว่าเค้าเซลเล่อร์ มีความรู้มากมาย นอกจากนี้ยังรู้ความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของหลักสูตรต่างๆ และที่สำคัญที่ปรึกษาของเราเอาใจใส่น้องๆ ทุกคน ที่ปรึกษาส่วนใหญ่เคยไปเรียนต่างประเทศมาก่อน ดังนั้นจึงมีประสบการณ์ตรงและสามารถให้คำแนะนำน้องๆ ได้อย่างตรงจุด

ถ้าพ่อแม่ไม่อยากให้ไปเรียนต่างประเทศจะทำอย่างไร ?

เป็นธรรมชาติของพ่อแม่ที่จะเป็นกังวลในการปล่อยให้ลูกไปเรียนที่ต่างประเทศคนเดียว ถึงแม้ว่าจะมีเด็กๆ หลายคนที่ทำอย่างนั้นได้มาแล้วก็ไม่ได้ทำให้พ่อแม่เป็นห่วงลูกน้อยลง

เราอยากให้น้องๆ พาคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมสนทนาหรือนัดต่างๆ ที่น้องๆ นัดกับ IDP ไว้ คุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ อาจจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อรู้ว่ามีตัวแทนการศึกษาที่ได้รับการรับรองอย่าง IDP ซึ่งเป็นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบช่วยน้องๆ ในการเตรียมตัวและการยื่นเอกสารอยู่

ใครคือ IDP ?

IDP คือผู้นำด้านการเรียนต่อต่างประเทศระดับโลก เราช่วยน้องๆ นักเรียนที่ต้องการจะไปเรียนต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เราทำงานด้านนี้มามากว่า 50 ปี มีเครือข่ายใน 32 ประเทศทั่วโลก ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ของเราจะช่วยน้องๆ ทำแผนการเรียนให้เป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จในการงานได้

ถ้าได้ที่เรียนแล้ว IDP จะยังให้คำแนะนำอยู่ไหม ?

บริการของเราครอบคลุมมากกว่าการยื่นเอกสารและคำแนะนำในการเรียน เรายังมีบริการที่จำเป็นต่างๆ สำหรับน้องๆ ด้วย เช่น ประกันสุขภาพ การแลกเงิน ที่พัก การเปิดซิม และการเปิดบัญชีธนาคาร

เรายังจัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โดยจะมีหัวข้อ เช่น ชีวิตนักเรียนในต่างประเทศ คำแนะนำเรื่องการปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆ หรือ วิธีรับมือกับอาการโฮมซิก (Homesick)

เรายังมีกิจกรรมต้อนรับเวลาที่น้องๆ ถึงประเทศปลายทางแล้ว โดยน้องๆ จะได้พบกับเพื่อนๆ ที่ไปเรียนต่อด้วยกัน และรุ่นพี่ที่เคยเป็นนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลก

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

เราไม่คิดค่าบริการสำหรับการนัดคุยเพื่อรับคำแนะนำ แต่อาจจะมีค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าจัดส่งและค่ารับรองเอกสารต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร 02-638-3111 หรือติดต่อ IDP สาขาที่ใกล้ที่สุด โดยเราจะมีสองสาขาคือที่ตึกซีพีทาวน์เวอร์ สีลม และที่ FYI Center หรือไปกรอกฟอร์มออนไลน์ในเว็บไซต์ของ IDP ก็ได้

IDP เป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยอะไรบ้าง ?

เราเป็นพาร์ทเนอร์กับมหาวิทยาลัยและสถานศึกษากว่า 600 แห่งทั่วโลก

ในฐานะที่เป็นผู้นำของการบริการด้านการเรียนต่อ กับประสบการณ์กว่า 50 ปี เราทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยและสถาบันที่มีมาตรฐานสูงเท่านั้น ซึ่งจะวัดจากผลงานวิชาการต่างๆ ของสถาบัน รวมทั้งประสบการณ์การทำงานร่วมกัน และประสบการณ์จากนักเรียนของเรา

สนใจเรียนต่อต่างประเทศ กับ IDP?
ปรึกษาเจ้าหน้าทีแนะแนวของเราได้เลย
ปรึกษาเจ้าหน้าทีแนะแนวของเราได้เลย
กรุณากรอกชื่อ
กรุณากรอกนามสกุล
กรุณากรอกอีเมล
กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรุณาเลือกประเทศที่ต้องการจะไปเรียน
คุณวางแผนว่าจะไปเรียนเมื่อไหร่
โปรดเลือกออฟฟิศของ IDP ที่ใกล้คุณที่สุด
IDP จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของคุณ แก่บุคคล หรือบริษัทอื่นๆ:
กรุณาตอบยอมรับเงื่อนไขและนโยบายส่วนบุคคล
กรุณาตอบยอมรับเพื่อให้เจ้าหน้าของ IDP ติดต่อคุณผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล

เลือกระดับวุฒิการศึกษา

กรอกชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อสาขาวิชา และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อคอร์สเรียน และเลือกจากลิสต์

โปรดพิมพ์ และเลือกสถาบัน

  • พิมพ์ตัวอักษร 3 ตัวของชื่อมหาวิทยาลัย และเลือกจากลิสต์

  • กรอกชื่อมหาวิทยาลัย หรือโรงเรียน และเลือกจากลิสต์