Hemen destek alın arrow

hipchat Bize Ulaşın
text.skipToContent text.skipToNavigation

BIRMINGHAM ÜNİVERSİTESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: IDP EDUCATION DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Cad., Kahan Apt., No: 40, Kat: 4 Şişli/İstanbul

IDP Education Danışmanlik ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti. (“IDP Education” veya “Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket amaçlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz kapsamında işlediğimiz kişisel verilere dair siz müşterilerimizi, platform kullanıcılarımızı ve sair üçüncü kişiler dahil gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Şirket faaliyetlerimiz kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

 1. Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Aile Bireylerine Ait Bilgiler
 4. Eğitim Bilgileri
 5. Finansal Bilgileri

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Müşteri ve platform kullanıcılarının kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır?

Kimlik müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

İsim ve soy isim verilerinden oluşmaktadır.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin ve platform kullanıcılarının kimlik bilgilerini başvurulan eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla almaktayız. Başvurulan eğitim hizmeti açısından yurt dışı okul yetkilileri ile öğrencileri buluşturabilmek amacıyla kimlik bilgilerini almaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Eğitim Bilgileri

Açıklama

Sözleşmesel ilişki kapsamında verilecek hizmetin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır?

Eğitim verilerini müşterilerimizden ve platform kullanıcılarında toplamaktayız.

İçerik

Tercih edilen eğitim düzeyi diploma ve sertifikalar, çalışma geçmişi ve detayları, eğitim durumu, gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin ve platform kullanıcılarının eğitim verilerini eğitim programını planlamak amacıyla almaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Veri toplama yöntemi

Verileri doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır?

İletişim bilgilerini; müşterilerimizden ve platform kullanıcılarından toplamaktayız.

İçerik

Elektronik posta adresi, cep telefonu numarası verileridir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin ve platform kullanıcılarının iletişim bilgilerini tabi olduğumuz mevzuat gereği ve destek hizmeti sağlamak amacıyla, ticari gereklilik ve kanunlardan doğan yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, onlara ulaşabilmek ve ilgilendikleri yurtdışındaki okul yetkilileri ile onları buluşturabilmek amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili mevzuattaki yükümlülüklerdir.

Ayrıca, ilgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de kimlik bilgilerini toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve benimsediğimiz Şirket ilkelerimiz gereğince iletişim bilgilerini toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Finansal Duruma İlişkin Veriler

Açıklama

Eğitim masrafının kimin tarafından ve ne şekilde karşılanacağına ilişkin bilgiler bu veri kategorisine aittir.

Kimden toplanır?

Finansal Duruma İlişkin bilgileri, müşterilerimizden ve platform kullanıcılarından toplamaktayız.

İçerik

Eğitim masraflarının kimin tarafından karşılanacağına ve bu kişilerin finansal bilgilerine ilişkin kayıtlar gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin ve platform kullanıcılarının finansal durumuna ilişkin verilerini sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, denetim süreçleri için ve güvenlik amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

Söz konusu verilerin toplanmasının temel nedeni ilgili sözleşmesel yükümlülüklerdir.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince, örneğin, işbirliği yaptığımız okullarla veya diğer eğitim kurumların sağladığı kampanyalara veya promosyonlara çalışanlarımızı dahil etmek gibi amaçlarla finansal duruma ilişkin bilgileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız.

 

Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği Bilgileri

Açıklama

Ticari faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verlerdir.

Kimden toplanır?

İşlem Güvenliği bilgileri müşterilerimizden ve platform kullanıcılarımızdan toplamaktayız.

İçerik

IP adresi, Login/Kullanıcı adı, takma ad ve web cookieleri gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Müşterilerimizin ve platform kullanıcılarının finansal işlem güvenliği bilgilerini etkinliklerimizi gerçekleştiği programa giriş yapılabilmesi amacıyla toplamaktayız.

Verinin toplanmasının hukuki nedeni

İlgili kişilerle aramızdaki sözleşme ilişkisi nedeniyle de İşlem Güvenliği bilgileri toplamaktayız.

Kimi zaman meşru menfaatlerimiz ve Şirket ilkelerimiz gereğince bu verileri toplamaktayız.

Veri toplama yöntemi

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki şirket içi ortak alanlar ve elektronik cihazlar vasıtasıyla toplamaktayız. 

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?

Ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yukarıda sayılan diğer birçok kişisel veri; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, İş Ortakları ve Tedarikçiler (Mali Müşavirler, Lojistik Şirketleri, Yurtdışı Transfer Şirketleri) resmi kurumlar (hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

Kişisel verileriniz yalnızca;

 • Açık rızanızın bulunduğu,
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve
 • KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülke tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) da izninin bulunduğu

hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Platform kullanıcıları ve müşterilerimiz yurt dışı okul yetkilileri ile bir araya gelmek amacıyla IDP Education tarafından hizmet almaktadır. Bu nedenlerle sözleşmenin ifa edilebilmesi için ve söz konusu hizmetin yerine getirilebilmesi için bilgilerin yurt dışında bulunan “Birmingham Üniversitesi (University of Birmingham)” kurumuna aktarılması gerekmektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari mercinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilmek suretiyle, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmektedir.
 • Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bu ilişki sona erdikten sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra veriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
 • Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.
 • Saklanma süresine ilişkin mevzuatta bir süre öngörülmeyen ve işleme amacı olmayan verileriniz silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise derhal veya en geç 6 ay içerisinde silinir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Olarak Kullanabileceğiniz Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

İlgili Kişi, kişisel verileri ile ilgili talebini;

Islak imzalı ve yazılı bir dilekçeyi kimlik fotokopisi ile sizidinliyoruz@idp.com adresine göndererek,

Geçerli bir kimlik belgesi ve ıslak imzalı yazılı bir dilekçe aracılığıyla Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Cad., Kahan Apt., No: 40, Kat: 4 Şişli/İstanbul adresine göndererek Şirket’e iletebilecektir.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere İlgili Kişi Başvuru Formu’nda seçilen usullerinden biri ile gönderilir.

Lütfen bir eğitim seviyesi seçiniz

Bir bölüm adı girin ve listeden seçin

 • Yazmaya başlayın, listeden seçin ya da arama yapın

 • Konu girin, listeden seçin ya da arama yapın

Lütfen bir kurum yazıp seçin

 • Bir üniversite isminin 3 harfini yazın ve listeden seçin

 • Bir üniversite veya okul adı girin ve listeden seçin

Lütfen bir eğitim seviyesi seçiniz

Got any ideal countries in mind?