text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

HOT: Chính sách MỚI về thị thực việc làm cho SV du học New Zealand

Học tập, làm việc và định cư tại một trong những đất nước đáng sống nhất thế giới không còn là mục tiêu quá xa vời khi ngày 8/8/2018 vừa qua, Cơ quan di trú New Zealand (INZ) đã thông qua chính sách mới với nhiều thay đổi về chính sách cấp thị thực việc làm cho sinh viên du học New Zealand.

Cụ thể, từ ngày 26/11/2018, một số điều chỉnh trong chính sách cấp thị thực việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp bắt đầu có hiệu lực như sau:

- Bỏ hình thức cấp thị thực hỗ trợ sinh viên làm việc sau khi tốt nghiệp với mọi bậc học;

- Cấp visa làm việc 1 năm sau tốt nghiệp với sinh viên học từ level 4 - 6 hoặc level 7 không phải hệ đại học. Đối với sinh viên học Graduate Diploma các ngành phải đăng ký chứng chỉ hành nghề sau tốt nghiệp sẽ được cấp thêm 1 năm nữa;

- Cấp visa làm việc 2 năm sau khi tốt nghiệp với sinh viên học từ level 4 - 6 hoặc level 7 không phải hệ đại học tại các trường ngoài Auckland, với điều kiện kết thúc khóa học trước tháng 12/2021; 

- Cấp visa làm việc 3 năm cho sinh viên học từ level 7 trở lên;

- Với sinh viên quốc tế học level 8 các ngành nằm trong danh sách chương trình Long Term Skills Shortage List, vợ/chồng cũng sẽ được cấp visa làm việc, con cái đi theo được học miễn phí như bản xứ

Với những thay đổi về chính sách thị thực làm việc này, chính phủ New Zealand đang khuyến khích sinh viên quốc tế dễ dàng theo du học New Zealand những bậc học cao hơn, đồng thời tạo điều kiện định cư cho những sinh viên có trình độ và tay nghề cao.

Việc ưu tiên thị thực cho khu vực ngoài Auckland nhằm đảm bảo lợi ích của giáo dục New Zealand được chia sẻ trong tất cả các vùng của đất nước, hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ nhằm nâng cao đầu tư, tăng trưởng và năng suất của khu vực.

Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới