text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Danh sách các trường đại học, cao đẳng và trung học tại New Zealand cho kỳ nhập học 2020

Xem các trường tại New Zealand

Bấm chọn quốc gia để tải các trường đại học hoặc cao đẳng tại quốc gia đó.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới