text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Hội thảo du học và phỏng vấn trực tiếp cùng chuyên gia tư vấn IDP Đà Nẵng

Thời gian: 1st  -  31st  tháng một 2022 , 09:00 SA - 07:00 CH

Địa điểm: Đà Nẵng

Điểm nhấn của sự kiện:

Các hội thảo du học và phỏng vấn cùng chuyên gia tư vấn tại IDP Đà Nẵng. Địa điểm: VP IDP Đà Nẵng: 10 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu - Khóa học "Cùng con hướng nghiệp" với diễn giả Phoenix Hồ do Insearch UTS và IDP tài trợ. 13:30 - 17:00 & 8:30 - 12:00, Thứ Bảy + CN, 21&22/12/2019 10 Ngô Gia Tự, Q. Hải Châu

Đối tác sự kiện

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới