text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Ngày hội du trực tuyến lớn nhất 2020

Thời gian: 4th  -  6th  tháng tư 2020 , 08:30 SA - 07:00 CH

Địa điểm: TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ

Điểm nhấn của sự kiện:

Gặp gỡ trực tiếp hơn 100+ trường duy nhất trong 3 ngày: 04 - 06.04.2020. Úc - New Zealand | 9:00 – 14:30 , Mỹ - Canada | 19:00 – 22:30, Vương Quốc Anh | 15:00 – 18:30

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới