Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

“You are UKnique” - Gõ cửa ước mơ du học Anh 2022

Thời gian: 1st  tháng 4 2022  -  30th  tháng 6 2022 , 08:00 SÁNG - 11:59 CHIỀU

Địa điểm: Zoom

Điểm nhấn của sự kiện:

Chương trình sẽ là kim-chỉ-nam hữu ích giúp bạn tránh “lạc lối” khi chuẩn bị bài luận du học – một trong các yếu tố then chốt quyết định bạn có được hội đồng tuyển sinh chấp nhận hay không.

Thời gian nhận bài viết: 1/4/2022 đến 30/6/2022

Nộp bài ngay

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới