Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lịch thi IELTS tại Hải Phòng

Bạn đã sẵn sàng để đăng ký thi IELTS với IDP IELTS Hải Phòng? Trước khi đăng ký, bạn cần chuẩn bị:

Bản gốc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu. Bạn cần mang theo đúng loại giấy tờ tùy thân lúc đăng ký khi vào phòng thi. Nếu có nhu cầu thay đổi, bạn cần thông báo trước với IDP trước ngày thi 1 tuần.

Lệ phí đăng ký thi IELTS là 4.664.000 VNĐ

Sau khi đăng ký và đóng lệ phí, bạn sẽ nhận được thư xác nhận trong vòng 2-3 ngày làm việc để thông báo địa điểm thi Nghe, Đọc, Viết. Bạn cần đăng ký trước khi thi ít nhất khoảng 2-3 tuần để giữ chỗ.

Thí sinh có thể đăng ký lịch thi Nói đính kèm trong thư xác nhận.

Để xin phúc khảo, vui lòng tải Đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS và gửi kèm bảng điểm gốc đến Trung tâm Khảo thí IELTS. Phí chấm phúc khảo VND 2,310,000.

Xem thêm: 

Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINE Hướng Dẫn Đăng Ký Thi IELTS ONLINE

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 20 Aug 2022
 • 15 Sep 2021
 • 14 Aug 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 20 Aug 2022
  9:00 am
 • 15 Sep 2021
 • 14 Aug 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 27 Aug 2022
  9:00 am
 • 15 Sep 2021
 • 21 Aug 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 27 Aug 2022
  14:00 pm
 • 09 Mar 2022
 • 23 Aug 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • Fully Booked
  09 Mar 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 27 Aug 2022
  14:00 pm
 • 09 Mar 2022
 • 23 Aug 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • Fully Booked
  09 Mar 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 28 Aug 2022
  9:00 am
 • 01 Aug 2022
 • 24 Aug 2022
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • Fully Booked
  01 Aug 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 28 Aug 2022
  9:00 am
 • 01 Aug 2022
 • 24 Aug 2022
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • Fully Booked
  01 Aug 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 03 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 30 Aug 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 03 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 30 Aug 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 10 Sep 2022
 • 15 Sep 2021
 • 04 Sep 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 10 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 06 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 10 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 06 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 15 Sep 2022
 • 18 May 2022
 • 09 Sep 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 18 May 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 17 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 13 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 17 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 13 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 24 Sep 2022
 • 15 Sep 2021
 • 18 Sep 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 24 Sep 2022
 • 15 Sep 2021
 • 18 Sep 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 15 Sep 2021
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 24 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 20 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 24 Sep 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 20 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 01 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 27 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 01 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 27 Sep 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 08 Oct 2022
 • 18 May 2022
 • 02 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 18 May 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 08 Oct 2022
 • 18 May 2022
 • 02 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 18 May 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 08 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 04 Oct 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 08 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 04 Oct 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 13 Oct 2022
 • 18 May 2022
 • 07 Oct 2022
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS on Paper - Hai Phong
 • 18 May 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on paper - hai phong Haiphong Vn Vietnam
 • 15 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 11 Oct 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • Academic - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
 • 15 Oct 2022
  14:00 pm
 • 20 Apr 2022
 • 11 Oct 2022
  14:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IELTS on Computer - PEC Hai Phong
 • 20 Apr 2022
  4664000.0
  VND
 • General Training - IELTS Ielts on computer - pec hai phong Idp haiphong (ielts on computer) Vn Vietnam
Đăng ký thi IELTS
IELTS-Registration-Button-03fdddbfsd-min.jpg
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.664.000 VNĐ.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng chọn bậc học

Got any ideal countries in mind?