text.skipToContent text.skipToNavigation
Liên hệ: 02873079666

Lịch thi IELTS tại Hà Nội năm 2018

IDP thường xuyên tổ chức từ 3-4 đợt thi mỗi tháng tại Hà Nội vào các ngày Thứ Năm hoặc Thứ Bảy (Lịch thi nói có thể vào Chủ Nhật). Lịch thi IELTS tại Hà Nội năm 2018 tại IDP gồm các ngày thi như sau.

Tháng

Hà Nội

1

6*, 13, 18,20*

2

1*, 3, 10*

3

3*, 10, 15,24*

4

7*, 14, 21*

5

5, 12*, 19,24*

6

2*, 7, 23,30*

7

7*, 19, 21,28*

8

2*, 11, 18*, 25

9

8*, 15, 29*

10

11, 13*, 20,27*

11

1*, 3, 10*, 17

12

1*, 8, 13, 15*

 

Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.750.000 VNĐ.