Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tải các mẫu đơn

Tải thông tin dành cho thí sinh đăng ký thi IELTS, đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường đại học, đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS, đơn hủy hoặc đổi ngày thi và thư ủy quyền nhận kết quả kỳ thi IELTS tại IDP. Vui lòng bấm vào link bên dưới để tải.

Thông tin dành cho thí sinh

Đơn gửi bảng điểm tới các tổ chức, trường Đại học

Đơn đề nghị phúc tra điểm IELTS

Đơn huỷ hoặc đổi ngày thi

Thư uỷ quyền nhận kết quả IELTS


Sau khi hoàn tất đơn, vui lòng gửi email đến IELTS HCM hoặc IELTS Hanoi để được hướng dẫn các bước tiếp theo.

IELTS HCM: ielts.hcmc@idp.com

IELTS Hanoi: ielts.hanoi@idp.com

IELTS Danang: ielts.danang@idp.com

Xem thêm: Đăng ký thi IELTS online

Tải về file: Hướng dẫn đăng ký thi online

Đăng ký thi IELTS
IELTS-Registration-Button-03fdddbfsd-min.jpg
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.664.000 VNĐ.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới