Hỗ trợ cho thí sinh

Tải tài liệu luyện thi IELTS miễn phí với hơn 40 mẹo làm bài và những điều cần lưu ý trước khi thi.

IELTS – một kỳ thi, nhiều cơ hội

Tự hào đồng sáng lập IELTS

IELTS Australia Pty Ltd là một công ty con của IDP Education. IELTS Australia là một công ty toàn cầu quản lý các trung tâm kiểm tra tiếng Anh tại 45 quốc gia và hỗ trợ hơn 9.000 trường đại học, chính phủ, các cơ quan chuyên môn và chủ lao động chấp nhận kết quả thi IELTS .

IELTS là gì?

IELTS là Hệ thống Kiểm tra Anh ngữ quốc tế, kiểm tra mức độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh phổ biến nhất trên thế giới được chấp nhận cho mục đích làm việc, học tập và di trú.

Bài thi IELTS được đồng sở hữu bởi ba tổ chức được biết đến như là các đối tác thi IELTS. Cùng với IDP: IELTS Australia là đồng chủ sở hữu, Hội đồng Anh và Bộ phận Đánh giá Năng lực sử dụng tiếng Anh của Cambridge.

Bài thi IELTS được thiết kế để đánh giá khả năng ngôn ngữ của mọi người muốn học tập hoặc làm việc tại nơi mà tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp. Đây là thử nghiệm tiếng Anh ưu tiên cho sinh viên có ý định du học tại Úc, Canada, New Zealand, Anh Quốc và Mỹ. Hầu như tất cả các trường đại học giảng dạy bốn năm và các trường đại học ở Mỹ (thu hút hơn 1.000 sinh viên quốc tế mỗi năm) chấp nhận kết quả IELTS để tham gia tất cả các chương trình học tập.

IELTS là kiểm tra bốn kỹ năng ngôn ngữ tiếng Anh (Nghe, Đọc, Viết và Nói ) và tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh ngày nay. Hơn 9.000 tổ chức chấp nhận kết quả IELTS, công nhận nó như là một chỉ số an toàn, hợp lệ và đáng tin cậy của khả năng thực tế trong cuộc sống giao tiếp bằng tiếng Anh cho các mục đích giáo dục, nhập cư và đăng ký nghề nghiệp. Trong năm 2013, hơn hai triệu bài kiểm tra IELTS đã được hoàn thành trên thế giới.

Thi IELTS UKVI với IDP

Want to live, work and study in the UK?

Các kỳ thi IELTS phục vụ cho mục đích xin thị thực được chấp nhận bởi Bộ Di Trú Anh (UKVI)

Tại sao chọn thi IELTS

Điểm thi IELTS được công nhận như là một bằng chứng của kỹ năng Anh ngữ bởi hơn 9.000 tổ chức bao gồm trường đại học, cao đẳng và tổ chức chuyên môn. IELTS mở ra cánh cửa giáo dục và nghề nghiệp trên thế giới.

Đăng ký thi IELTS

Đăng kí thi IELTS

IDP IELTS có hơn 200 địa điểm thi tại 45 quốc gia trên thế giới. Vui lòng tìm một trung tâm thi gần bạn để xem ngày thi, lệ phí thi và thông tin liên hệ.

Chuẩn bị thi IELTS

Bạn sẽ được trang bị đầy đủ cho kỳ thi IELTS bằng các tài liệu thực hành của IDP Education, đề thi mẫu và thông báo về ngày thi.