text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Các từ ngữ thông thường về dịch vụ y tế

Chuyên gia ngành y tế tương cận (Allied health professional)

– Là một chuyên gia y tế - không phải là bác sĩ, y tá hoặc nha sĩ - gồm chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia tâm lý và chuyên gia về chế độ ăn uống.

Bác sĩ đa khoa (General Practitioner)

– Bác sĩ đa khoa hoặc gọi tắt là bác sĩ. Các bác sĩ này làm việc các trung tâm y tế cộng đồng.

Bồi thường (Benefit)

– Số tiền bạn được hoàn trả lại khi yêu cầu bồi thường cho dịch vụ nằm trong danh mục bồi thường.

Bao trả viện phí (Hospital cover)

- Bao trả các chi phí của bạn khi nhập viện, kể cả tiền bồi thường đối với các dịch vụ y tế, ví dụ chi phí lắp ghép bộ phận giả đã được cung cấp trong thời gian bạn nằm viện.

Phục hồi (Rehabilitation)

– Phương pháp trị liệu được thiết kế nhằm giúp bệnh nhân hồi phục sau cơn bệnh, đau yếu hoặc thương tích; ví dụ vật lý trị liệu hoặc thủy liệu pháp (hydrotherapy).

Các ngoại trừ (exclusions)

- Những đề mục bạn không thể yêu cầu bồi thường vì không được bao gồm trong bảo hiểm của mình.

Chi phí chênh lệch (Out-of-pocket expenses)

– Khoản chênh lệch mà bạn phải trả nằm ngoài hạn mức bồi thường do bảo hiểm cấp và bạn phải trả cho cơ quan dịch vụ.

HICAPS - Dịch vụ bồi thường và Trả tiền trong Ngành Y tế (Health Industry Claims and Payments Service)

– Một hệ thống điện tử giúp bạn dễ lấy lại tiền, bằng cách giúp bạn làm thủ tục yêu cầu bồi thường khi bạn trả tiền chữa trị.""Nhãn khoa (Ophthalmology)

– Chăm sóc chuyên môn liên quan đến mắt.

Dịch vụ ngoại trú (Outpatient service)

– Dịch vụ bệnh viện mà bệnh nhân được chữa trị mà không phải nhập viện, hoặc không phải nằm viện. 

Chiro, physio

- Các bác sĩ chuyên khoa về vật lý trị liệu (physiotherapy) và nắn chỉnh cơ xương khớp/cột sống (chiropractic)."

Hợp đồng (Contract)

– Là hợp đồng hoặc thỏa thuận bảo hiểm y tế của bạn với cơ quan OSHC. 

Bệnh viện tư (Private hospital)

– Bệnh viện không thuộc chính phủ, do tư nhân làm chủ và điều hành, bệnh nhân được chữa trị với bác sĩ mình tự chọn."

Bệnh viện công (Public hospital)

– Bệnh viện do chính quyền làm chủ và điều hành.

Trị liệu tự nhiên (Natural therapies)

– Các phương pháp chữa trị thay thế như châm cứu, liệu pháp tự nhiên và xoa bóp trị liệu."

Compare OSHC providers

100% student visa compliant

...
...

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới