Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Học bổng du học Úc năm 2022

Úc là quốc gia nổi tiếng “hào phóng” về số lượng học bổng dành cho sinh viên quốc tế. 

Ngoài học bổng từ chính phủ, số lượng học bổng du học Úc đến từ các trường công lập cũng rất dồi dào từ 10% đến 100% cho Trung học, Dự bị, Cao đẳng và chuyển tiếp, cho đến Đại học và sau Đại học.

tư vấn du học úc

Danh sách tham khảo học bổng du học Úc

Dưới đây là một trong những học bổng du học Úc do IDP điều phối để bạn tham khảo!

Ngoài những học bổng cho sinh viên quốc tế nói chung, có những học bổng du học Úc dành riêng cho học sinh sinh viên Việt Nam.

 • Australian Catholic University - Pathways to VIC Scholarship - $2,500
 • Australian Catholic University - Pathways to Business and IT Success Scholarship - 25% for 8 units
 • Canning College - Year 11 Progressing to WAUFP, WACE or Certificate IV - Up to $10,000
 • Curtin College - Pathway Scholarship - 12.5% tuition of 1st year at university
 • Curtin College - Pathway Scholarship - 12% off 2nd year
 • Curtin College - Digital Campus Bursary - $1,500
 • Curtin College - Singapore - Academic scholarship - 25% Scholarship for the first 200 credits
 • Deakin College - College online bursary - $750 off every units
 • Edith Cowan College - Online Bursary - $4,000 - $1,000
 • Edith Cowan University - ECC Pathway Scholarship - 20% tuition fee of course duration
 • Eynesbury College - Pathway Scholarship - 20% tuition fee
 • Eynesbury College - English Scholarship - $4,000
 • Eynesbury College - Progression Scholarships - To UOA: 5-10-35%, To UniSA 15-50%, To ICHM: 10%
 • Griffith College - Tri 2 Student Incentive - $500 per subject, save up to $4,000 for full load (T2 and T3, $2,000 for each)
 • La Trobe College - Diploma Scholarship - 50% tuition
 • La Trobe College - Diploma Scholarship - 20% tuition
 • La Trobe College - Progression Scholarship - 20% - 30%
 • La Trobe College - Pathway to Victoria Scholarship  - $2,500
 • La Trobe University Sydney Campus - Foundation or Diploma Scholarship - 30%
 • La Trobe University Sydney Campus - Progression Scholarship - 20% - 30%
 • Monash College - International Student Grant - 20% scholarship of tuition fee
 • Monash College - MUFY & Monash College Diploma grants - $5,500 one off
 • Queensland University of Technology - QUT College Merit Scholarship - .a scholarship to cover up to $2,600 of your first semester tuition fee for your foundation program; or .a scholarship to cover up to $3,120 of your first semester tuition fee for your diploma program
 • QUT International College - QUT College Pathway Scholarship - $2,600 for Foundation, $3,120 for Diploma
 • SAIBT - College Director Scholarship - 50% of first 8 subjects
 • SAIBT - Digital Campus Bursary - $1,000 AUD
 • SIBT - Sydney City Campus - Early Bird bursary - 15% tuition fee
 • Swinburne University of Technology - Swinburne International Excellence Pathway Scholarship - Between A$2,500 and A$5,000
 • University of Canberra College - Discount for online studying    - 10% tuition fee of the entire course
 • University of Canberra College - Early Bird Scholarship - Up to $2,000
 • University of Wollongong College - Country bursary - 25% tuition fee of Foundation/Diploma course
 • University of Wollongong College - Merit based scholarships - 50% tuition fee of Foundation/Diploma course
 • UNSW Global - UNSW Pathway Scholarships - $7,500
 • UOW College - Partial tuitions scholarships - 25% or 50% tuition fee
 • UTS College - Leadership Advantage Scholarship - $4,000 - $,8000 (scholarship + guaranteed internship program)
 • UTS College - Leadership Advantage Scholarship - Diploma $4,000 - 8,000, Bachelor : 25%
 • WSU - International College (WSUIC) - Online Bursary - $2,000 
 • WSU - International College (WSUIC) - Pathway Progressing Scholarship - $3,000 - $6,000

 • Australian Catholic University - International Student Scholarship (ISS) - 50% off full-time tuition fees
 • Australian Catholic University - Global Excellence Scholarships - 5,000 per year for entire course duration (2-4 years)
 • Blue Mountains - Three Pillars Scholarship - Up to 30% tuition fee of course duration
 • Blue Mountains & William Blue - Hotelier/Industry Scholarship - 15% discount on entire course
 • Blue Mountains & William Blue - Sibling Scholarship - 15% discount on entire course
 • Charles Darwin University - CDU Global Achiever  - 15% for the first year and 10% for the rest 
 • Charles Sturt University - International student support scholarship - 20% tuition fee of course duration
 • CQUniversity - International student scholarship - Up to 25% tuition of course duration
 • CQUniversity - International student scholarship - Regional - 25% tuition of course duration
 • Curtin University - Starter Support Scholarship - Up to $5,000 per semester
 • Curtin University - Subsidy - $6,580
 • Curtin University - Curtin International Scholarships – Merit Scholarship - 25% of 1st year tuition
 • Deakin University - Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship - 50% or 100% tuition fee
 • Deakin University - Deakin International Scholarship - 25% tuition fee
 • Deakin University - COVID bursary - 25% online learning
 • Deakin University - Vietnam Partner Scholarship - 20% tuition fee
 • Deakin University - Deakin STEM Scholarship - 20% tuition fee
 • Deakin University - Warrnambool Campus International Bursary - 20% tuition fee
 • Edith Cowan University - International Undergraduate Scholarship - 20% tuition fee of course duration
 • Edith Cowan University - Australian Alumni Scholarship - 20% tuition fee of 1st year
 • Edith Cowan University - International Accommodation Bursary - 50% reduction in accommodation fees
 • Edith Cowan University - Welcome to ECU Online Scholarship - 30% reduction in tuition fees each semester until travel
 • Federation University - Global Excellence Scholarship - 25% tuition fee ( $11,000 - $32,500) 
 • Federation University - Global Innovator Scholarships - 20% tuition fee ( $9,000 -  $26,000)
 • Federation University - International Student Accommodation Support Scholarship - $4,000( $ 2,000/ semester)
 • Flinders University - Vice-Chancellor International Scholarships - 50% of tuition fee
 • Flinders University - Excellence Scholarships - 25% of tuition fee
 • Flinders University - Global Scholarships - 20% of tuition fees 
 • Griffith University - Griffith Remarkable scholarship - 50% tuition fees  
 • Griffith University - International Student Academic Excellence Scholarship - 25% tuition fees
 • Griffith University - International Student Academic Merit Scholarship - 20% tuition fee 
 • Griffith University - Travel Grant  - $2000
 • ICHM - ICHM Scholarships 2022  - 10 - 15% tution fee of entire course
 • ICMS - ICMS International Scholarship - Up to $15,000
 • ICMS - Online Bursary - $7,000 - 12,100
 • ICMS - Fee EAP course - $4,500 - 9,000
 • ICMS - Allianz worldwide partners scholarship - Up to $10,000
 • ICMS - Fee EAP course - $4,500 - 9,000
 • La Trobe University - Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietnam - 100% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - 50% Vietnamese Excellence Scholarship - 50% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - La Trobe South East Asia Scholarship - 20 - 25 - 30% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - Early Bird Acceptance Grant - 5% of the first-year tuition fees"
 • La Trobe University - ELICOS - 5-10 weeks
 • La Trobe University - Regional Victoria Experience Bursary - $3,000
 • La Trobe University - Offline Online Bursary  - Up to 35% reduction on course fees
 • La Trobe University - Pathway to Victoria Scholarship - $2,500
 • Macquarie University - Macquarie University ASEAN Scholarship - $10,000/year for entire duration
 • Macquarie University - ASEAN Partner Scholarship - $15,000/year for entire duration
 • Macquarie University - Vice-Chancellor's International Scholarship - Up to $10,000
 • Monash University - Monash International Merit Scholarship - $10,000 per annum
 • Monash University - Monash International Leadership scholarship - 100% course fee
 • Monash University - Engineering International Undergraduate Excellence Scholarships  - $10,000/year for entire duration
 • Monash University - International Student Grant - $10,000 one-off
 • Monash University - Industry Based Learning Scholarship - $ 18,000
 • Monash University - Pharmacy Scholarship - 25% - 50% scholarship of tuition fee
 • Queensland University of Technology - International Merit Scholarship - 25% of your tuition fees for your first two semesters (one year) available from all faculties.An ongoing scholarship to cover 25% of your tuition fees per semester.
 • RMIT - International Tuition Fee Bursary - 10% tuition fee 
 • Southern Cross University - International Regional Scholarship - $5,000/year
 • Southern Cross University - Vice-Chancellor's Academic Excellence Scholarships - $8,000 AUD/year 
 • Southern Cross University - SCU International women in STEM, Scholarship - $8,000 AUD/year
 • Swinburne University of Technology - Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship - 10 - 75% tuition fee of entire course
 • Swinburne University of Technology - ELICOS+ (10 weeks English) Scholarship - $4,400 (10 weeks)
 • The Australian National University - ANU Chancellor’s International Scholarship- 25 - 50% tuition
 • The University of Melbourne - Melbourne International Undergraduate Scholarship
 • (Various) - $10,000 or $20,000 in the first year or 50% or 100% tuition fees for 3 years
 • The University of Melbourne - Bachelor of Commerce Global scholarhsip - 20% tuition fee of entire course 
 • The University of Melbourne - Commerce Undergraduate International Merit Scholarships - 50% tuition fee of entire course 
 • The University of Melbourne - AG Whitlam International Undergraduate Merit Scholarship - 50% tuition fee of entire course 
 • The University of New South Wales - International Scientia Scholarship - Full tuition or $20,000/year
 • The University of New South Wales - Australia Global University Award - $5,000 or $10,000 one-off
 • The University of New South Wales - UNSW Global Academic Award - $5,000 or $10,000 one-off
 • The University of New South Wales - Law international award - $10,000 one-off
 • The University of New South Wales - Dr Vincent Lo Asia Undergraduate Scholarships - A$ 10,000 per annum for upto 5 years paid as a stipend for minimum duration of program
 • The University of New South Wales - UNSW Business School International Scholarship - A$ 5,000 per annum paid directly towards tuition fees for the minimum duration of program
 • The University of Newcastle - ASEAN Excellence Scholarship - $10,000/year for full duration
 • The University of Newcastle - Onshore Excellence Scholarship - $10,000/year for full duration
 • The University of Newcastle College of International Education - International Pathways Scholarship - 10% fee reduction
 • The University of Queensland - UQ International Excellence Scholarship - 25% tuition fee
 • The University of Queensland - UQ International Onshore Merit Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program."
 • The University of Queensland - UQ International High Achievers Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program."
 • The University of Queensland - UQ Liveris Undergraduate Scholarship - A$10,000 per year up to 5 years. 
 • The University of Queensland - UQ Law Scholarships for International Students - Undergraduate - 25% or 50% of the laws component of the student's degree program
 • The University of Sydney - International Student Award - 20% tuition 
 • The University of Sydney - Vice-Chancellor International Scholarships - $5,000 - $10,000 - $20,000  for 1st year
 • The University of Sydney - Business School's International Scholarship - $5,000 - $10,000 for 1st year
 • The University of Sydney - Dr Abdul Kalam International  Scholarship - 50% tuition fee
 • Torrens University - Design Merit Scholarship - 20 - 25% Merit Scholarship for total course duration
 • Torrens University - Offline Online Bursary  - Up to 30% tuition fee of course duration
 • Torrens University - 20% Asia Scholarship for  BUSINESS/ HEALTH programs - 20% tuition fee of course duration
 • Torrens University - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of total course duration
 • Torrens University - Automatic Brisbane Scholarship - 30% tuition fee of total course duration
 • University of Adelaide - Higher Education Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Family Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Global Excellence Scholarship - 50% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Global Citizens Scholarship - 15% or 30% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Pathway scholarship - 10% or 25% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - International Course Merit Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - International High Achiever Scholarship - 20% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - Merit Scholarship - 10% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - Discount for online studying - 10% tuition fee 
 • University of New England - International Bursaries - 30% tuition fee  
 • University of New England - Accommodation Scholarship  - 8,500 - 11,000 AUD
 • University of South Australia - Vice Chancellor's International Excellence Scholarship - 50% tuition fee for whole duration (up to 4 years)"
 • University of South Australia - International Merit Scholarship - 15% reduction of entire course
 • University of Southern Queensland - Accommodation scholarships - The first semester on Toowoomba Residential College
 • University of Southern Queensland - International Student Support Scholarship - 25 % of tuition fee exclude Bachelor of Nursing - 10% of tuition fee for Bachelor of Nursing"
 • University of Tasmania - Family Alumni Bursary - 10% tuition fee of entire course
 • University of Tasmania - Tasmania International Scholarship (TIS) - 25% tuition fee of entire course
 • University of Tasmania - 2022 Commencing Offshore Student Scholarship - Up to a 20% reduction in registered tuition fees for units studied online 
 • University of Technology Sydney - Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship (full tuition for standard course duration - 1
 • University of Technology Sydney - Undergraduate Academic Excellence International Scholarship (25% tuition fees for standard course duration) - 0.25
 • University of Western Australia - Global Excellence Scholarship - Up to $12,000/year
 • University of Western Australia - UWA Vietnam Bursary - up to $20,000 ($5,000 per year x course duration in the offer)
 • University of Wollongong - University Excellence Scholarships - 30% tuition fee of entire course
 • University of Wollongong - Country bursary - 10% tuition fee
 • University of Wollongong - Faculty of Business undergraduate country bursary - 20% tuition fee of entire course
 • University of Wollongong - Commencing bursary Onshore - 20% tuition fee of each online semester (onshore)
 • University of Wollongong - Commencing bursary Offshore - 10% tuition fee of each online semester (offshore)
 • Victoria University - VU Global Leaders Scholarship - 20% tuition fee of entire course
 • William Blue - Motivational Scholarship - 10%, 20% or 30% for full-time study 
   

 • Australian Catholic University - International Student Scholarship(ISS) - 50% off full-time tuition fees"
 • Australian Catholic University - Global Excellence Scholarships - $5,000 per year for entire course duration (2-4 years)
 • Blue Mountains - Three Pillars Scholarship - Up to 30% tuition fee of course duration
 • Blue Mountains & William Blue - Hotelier/Industry Scholarship - 15% discount on entire course
 • Blue Mountains & William Blue - Sibling Scholarship - 15% discount on entire course
 • Charles Darwin University - CDU Global Achiever  - 15% for the first year and 10% for the rest 
 • Charles Sturt University - International student support scholarship - 20% tuition fee of course duration
 • CQUniversity - International student scholarship - Up to 25% tuition of course duration
 • CQUniversity - International student scholarship - Regional - 25% tuition of course duration
 • Curtin University - Starter Support Scholarship - Up to $5,000 per semester
 • Curtin University - Subsidy - $6,580
 • Curtin University - Curtin International Scholarships - Merit Scholarship - 25% of 1st year tuition
 • Deakin University - Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship - 50% or 100% tuition fee
 • Deakin University - Deakin International Scholarship - 25% tuition fee
 • Deakin University - COVID bursary - 25% online learning
 • Deakin University - Vietnam Partner Scholarship - 20% tuition fee
 • Deakin University - Deakin STEM Scholarship - 20% tuition fee
 • Deakin University - Deakin Global Health Leaders Scholarship - 20% tuition fee
 • Edith Cowan University - Australian Alumni Scholarship - 20% tuition fee of 1st year
 • Edith Cowan University - International Accommodation Bursary - 50% reduction in accommodation fees
 • Edith Cowan University - Welcome to ECU Online Scholarship - 30% reduction in tuition fees each semester until travel
 • Federation University - Global Excellence Scholarship - 25% tuition fee ( $11,000 - $32,500) 
 • Federation University - Global Innovator Scholarships - 20% tuition fee ( $9,000 -  $ 26,000)
 • Federation University - International Student Accommodation Support Scholarship - $4,000 ( $ 2,000/ semester)
 • Flinders University - Vice-Chancellor International Scholarships - 50% of tuition fee
 • Flinders University - Global Scholarships - 20% of tuition fees 
 • Griffith University - Griffith Remarkable scholarship - 50% tuition fees  
 • Griffith University - International Student Academic Excellence Scholarship - 25% tuition fees
 • Griffith University - International Student Academic Merit Scholarship - 20% tuition fee 
 • Griffith University - Travel Grant  - $2000
 • ICHM - ICHM Scholarships 2022  - 10 - 15% tution fee of entire course
 • ICMS - Postgraduate Innovation Scholarship (New International Students) - Up to 50% tuition fee
 • ICMS - Online Bursary - $7,000 - 12,100
 • ICMS - Fee EAP course - $4,500 - 9,000
 • ICMS - Allianz worldwide partners scholarship - Up to $10,000
 • ICMS - Alumni Bursary - 50% tuition fee
 • ICMS - Fee EAP course - $4,500 - 9,000
 • La Trobe University - Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietnam - 100% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - 50% Vietnamese Excellence Scholarship - 50% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - La Trobe South East Asia Scholarship - 20 - 25 - 30% tuition fees of course duration
 • La Trobe University - Early Bird Acceptance Grant - 5% of the first-year tuition fees"
 • La Trobe University - ELICOS - 5-10 weeks
 • La Trobe University - La Trobe University OSHC Grant  - $1,400 (Medibank Single Policy)
 • La Trobe University - Regional Victoria Experience Bursary - $3,000
 • La Trobe University - Offline Online Bursary  - Up to 35% reduction on course fees
 • La Trobe University - Pathway to Victoria Scholarship - $2,500
 • Macquarie University - Macquarie University ASEAN Scholarship - $10,000/year for entire duration
 • Macquarie University - Vice-Chancellor's International Scholarship - Up to $10,000
 • Macquarie University - Women in Management and Finance Scholarship - Up to $15,000/year for entire duration
 • Monash University - Monash International Merit Scholarship - $10,000 per annum
 • Monash University - Monash International Leadership scholarship - 100% course fee
 • Monash University - International Student Grant - AU$10,000 one-off
 • Monash University - Industry Based Learning Scholarship - AUD$ 18,000
 • Queensland University of Technology - International Merit Scholarship - 25% of your tuition fees for your first two semesters (one year) available from all faculties, An ongoing scholarship to cover 25% of your tuition fees per semester.
 • RMIT - International Tuition Fee Bursary - 10% tuition fee 
 • Southern Cross University - International Regional Scholarship - $5,000/year
 • Southern Cross University - Vice-Chancellor's Academic Excellence Scholarships - $8,000/year 
 • Southern Cross University - SCU International women in STEM Scholarship - $8,000/year 
 • Swinburne University of Technology - Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship - 10 - 75% tuition fee of entire course
 • Swinburne University of Technology - George Swinburne Postgraduate Scholarship - 30% off tuition fee
 • Swinburne University of Technology - ELICOS+ (10 weeks English) Scholarship - $4,400 (10 weeks)
 • The Australian National University - ANU Chancellor’s International Scholarship - 25 - 50% tuition"
 • The University of Melbourne - AG Whitlam International Graduate Merit Scholarship - 50% tuition fee of entire course 
 • The University of Melbourne - Global Graduate Merit Scholarship - 25% - 50% fee remission
 • The University of Melbourne - Melbourne Graduate Scholarship - $5,000 or $10,000 and 25%, 50% or 100%
 • The University of Melbourne - Science Graduate Scholarship (International) - $10,000 one off payment
 • The University of Melbourne - MSD International Scholarships - $10,000 one off payment
 • The University of Melbourne - Faculty of Engineering and Information Technology Scholarship - $5,000 $10,000, $20,000 one off payment
 • The University of New South Wales - International Scientia Scholarship - Full tuition or $20,000/year
 • The University of New South Wales - Australia Global University Award - $5,000 or $10,000 one-off
 • The University of New South Wales - Law international award - $10,000 one-off
 • The University of New South Wales - UNSW Business School International Scholarship - A$ 5,000 per annum paid directly towards tuition fees for the minimum duration of program
 • The University of Newcastle - ASEAN Excellence Scholarship - $10,000/year for full duration
 • The University of Newcastle - Onshore Excellence Scholarship - $10,000/year for full duration
 • The University of Newcastle College of International Education - International Pathways Scholarship - 10% fee reduction
 • The University of Queensland - UQ International Excellence Scholarship - 25% tuition fee
 • The University of Queensland - UQ Economics Vietnam Scholarship - 50% tuition fee
 • The University of Queensland - UQ International Onshore Merit Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program.
 • The University of Queensland - UQ International High Achievers Scholarship - one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program.
 • The University of Queensland - Postgraduate - 25% or 50% of the laws component of the student's degree program
 • The University of Sydney - International Student Award - 20% tuition 
 • The University of Sydney - Vice-Chancellor International Scholarships - $5,000 - $10,000 - $20,000  for 1st year"
 • The University of Sydney - Business School's International Scholarship - $5,000 - $10,000 for 1st year"
 • The University of Sydney - Dr Abdul Kalam International  Scholarship - 50% tuition fee"
 • Torrens University - Design Merit Scholarship - 20 - 25% Merit Scholarship for total course duration
 • Torrens University - Here to educate scholarship  - 20% tuition fee of course duration
 • Torrens University - Offline Online Bursary  - Up to 30% tuition fee of course duration
 • Torrens University - 20% Asia Scholarship for  BUSINESS/ HEALTH programs - 20% tuition fee of course duration
 • Torrens University - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of total course duration
 • Torrens University - Automatic Brisbane Scholarship - 30% tuition fee of total course duration
 • University of Adelaide - Alumni Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Family Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Global Excellence Scholarship - 50% tuition fee of entire course
 • University of Adelaide - Global Citizens Scholarship - 15% or 30% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - International Course Merit Scholarship - 25% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - International High Achiever Scholarship - 20% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - Merit Scholarship - 10% tuition fee of entire course
 • University of Canberra - Discount for online studying - 10% tuition fee 
 • University of New England  - International Bursaries  - 30% tuition fee  
 • University of New England  - Accommodation Scholarship  -$8,500 - 11,000
 • University of South Australia - Vice Chancellor's International Excellence Scholarship - 50% tuition fee for whole duration (up to 4 years)"
 • University of South Australia - International Merit Scholarship - 15% reduction of entire course
 • University of Southern Queensland - Accommodation scholarships - The first semester on Toowoomba Residential College
 • University of Southern Queensland - International Student Support Scholarship - 25 % of tuition fee exclude Bachelor of Nursing, 10% of tuition fee for Bachelor of Nursing
 • University of Tasmania - Family Alumni Bursary - 10% tuition fee of entire course
 • University of Tasmania - Posgraduate Alumni Scholarship - 10% tuition fee of entire course
 • University of Tasmania - Tasmania International Scholarship (TIS) - 25% tuition fee of entire course
 • University of Tasmania - 2022 Commencing Offshore Student Scholarship - Up to a 20% reduction in registered tuition fees for units studied online 
 • University of Technology Sydney - Postgraduate Academic Excellence International Scholarship (25% tuition fees for standard course duration) - 25% tuition fee of bachelor degree
 • University of Western Australia - Global Excellence Scholarship - Up to $12,000/year
 • University of Western Australia - UWA Vietnam Bursary  - up to $20,000 ($5K per year x course duration in the offer)
 • University of Wollongong - Country bursary - 10% tuition fee of entire UG course - 20% tuition fee of entire PG course"
 • University of Wollongong - Commencing bursary Onshore - 20% tuition fee of each online semester (onshore)
 • University of Wollongong - Commencing bursary Offshore - 10% tuition fee of each online semester (offshore)
 • Victoria University - VU Global Leaders Scholarship - 20% tuition fee of entire course

Đơn vị tiền tệ được dùng trong các bảng tham khảo trên là mệnh giá Đô-la Úc - AUD.

Danh sách học bổng của các trường Úc sẽ được cập nhật theo mỗi QUÝ, nên khuyến khích bạn ghé thăm trang này thường xuyên để đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Để hiểu thêm về điều kiện học bổng cần và đủ của từng trường mà bạn đang muốn theo học, hoặc để hiểu rõ thêm năng lực của bạn phù hợp với dạng học bổng nào, đặt lịch hẹn với chuyên viên tư vấn IDP ngay hôm nay để được tư vấn và hoàn tất hồ sơ xin visa du học Úc A-Z hoàn toàn miễn phí

NHỮNG HỖ TRỢ MIỄN PHÍ TỪ IDP

Là tổ chức giáo dục hàng đầu do Chính Phủ Úc sáng lập, IDP có liên kết chặt chẽ với hơn 600 tổ chức giáo dục uy tín tại Úc (đại học, cao đẳng, trung học), mang đến nhiều lựa chọn linh hoạt về trường và khóa học.

IDP tự hào quản lý và điều phối nguồn số lượng học bổng du học Úc lớn nhất và giá trị cao nhất. Các tư vấn viên của IDP sẽ chủ động giới thiệu học bổng phù hợp từ 30-100% học phí cho các bạn đến làm hồ sơ tại IDP. Chúng tôi sẽ theo sát hồ sơ của bạn và hỗ trợ tối đa để bạn săn học bổng thành công.

Bạn sẽ được các chuyên gia tư vấn chọn trường, chọn ngành phù hợp với nguyện vọng của mình, tham gia các hội thảo du học Úc do IDP tổ chức, hướng dẫn làm hồ sơ xin nhập học, thực hành phỏng vấn, xin visa du học Úc, với tỉ lệ hồ sơ thành công đến 95%. Các dịch vụ về chỗ ở, bảo hiểm y tế và phúc lợi du học sinh, đặt vé máy bay, tổ chức buổi hướng dẫn trước khi lên đường (Pre-departure briefing session) cũng được IDP hỗ trợ miễn phí.

Liên hệ IDP để bắt đầu tư vấn du học Úc của bạn ngay hôm nay!

tư vấn du học úc

Australian Catholic University

Australian Catholic University

Scholarship Name

Amount

International Student Scholarship (ISS)

50% off full-time tuition fees

Global Excellence Scholarships

AUD5,000 per year for entire course duration (2-4 years)

Pathways to VIC Scholarship

$2,500

Pathways to Business and IT Success Scholarship

25% for 8 units

Australian National University College

Australian National University College

Scholarship Name

Amount

ANUC Global Diversity Scholarship

$75,000 for 4 years ($18,750/year)

Blue Mountains

Blue Mountains

Scholarship Name

Amount

10 weeks of English

4,150 AUD

ELP scholarship

10 weeks free of charge English Language AUD$4,150

Three Pillars Scholarship

Up to 30% tuition fee of course duration

Blue Mountains & William Blue

Blue Mountains & William Blue

Scholarship Name

Amount

Hotelier/Industry Scholarship

15% discount on entire course

Sibling Scholarship

15% discount on entire course

Canning College

Canning College

Scholarship Name

Amount

Year 11 Progressing to WAUFP, WACE or Certificate IV

Up to $10,000 AUD

Charles Darwin University

Charles Darwin University

Scholarship Name

Amount

CDU Global Achiever

15% for the first year and 10% for the rest

Charles Sturt University

Charles Sturt University

Scholarship Name

Amount

International student support scholarship

20% tuition fee of course duration

CQUniversity

CQUniversity

Scholarship Name

Amount

International student scholarship

Up to 25% tuition of course duration

International student scholarship - Regional

25% tuition of course duration

Curtin College

Curtin College

Scholarship Name

Amount

Pathway Scholarship

12.5% tuition of 1st year at university

Pathway Scholarship

12% off 2nd year

Digital Campus Bursary

$1,500

English Scholarship

Up to $6,580

Curtin College - Singapore

Curtin College - Singapore

Scholarship Name

Amount

Academic scholarship

25% Scholarship for the first 200 credits

Curtin University

Curtin University

Scholarship Name

Amount

Starter Support Scholarship

Up to AUD 5,000 per semester

Subsidy

AUD 6,580

Curtin International Scholarships – Merit Scholarship

25% of 1st year tuition

Deakin College

Deakin College

Scholarship Name

Amount

College online bursary

$750 off every units

English online bursary

25%

Deakin University

Deakin University

Scholarship Name

Amount

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

50% or 100% tuition fee

Deakin International Scholarship

25% tuition fee

COVID bursary

25% online learning

Vietnam Partner Scholarship

20% tuition fee

Deakin STEM Scholarship

20% tuition fee

Deakin Global Health Leaders Scholarship

20% tuition fee

Warrnambool Campus International Bursary

20% tuition fee

Edith Cowan College

Edith Cowan College

Scholarship Name

Amount

Online Bursary

$4,000 AUD
$1,000 AUD

Edith Cowan University

Edith Cowan University

Scholarship Name

Amount

International Undergraduate Scholarship

20% tuition fee of course duration

ECC Pathway Scholarship

20% tuition fee of course duration

Australian Alumni Scholarship

20% tuition fee of 1st year

International Accommodation Bursary

50% reduction in accommodation fees

Welcome to ECU Online Scholarship

30% reduction in tuition fees each semester until travel

Eynesbury College

Eynesbury College

Scholarship Name

Amount

Pathway Scholarship

30% tuition fee

Pathway Scholarship

20% tuition fee

English Scholarship

$4,000

Progression Scholarships

To UOA: 5-10-35%
To UniSA 15-50%
To ICHM: 10%

Federation University

Federation University

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholarship

25% tuition fee ( $11,000 - $32,500)

Global Innovator Scholarships

20% tuition fee ( $9,000 - $ 26,000)

International Student Accommodation Support Scholarship

4,000 AUD ( $ 2,000/ semester)

Flinders University

Flinders University

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor International Scholarships

50% of tuition fee

Excellence Scholarships

25% of tuition fee

Global Scholarships

20% of tuition fees

Griffith College

Griffith College

Scholarship Name

Amount

Tri 2 Student Incentive

$500 per subject, save up to $4000 for full load (T2 and T3, $2000 for each)

Griffith University

Griffith University

Scholarship Name

Amount

Griffith Remarkable scholarship

50% tuition fees

International Student Academic Excellence Scholarship

25% tuition fees

International Student Academic Merit Scholarship

20% tuition fee

Travel Grant

$2,000

GELI DEP scholarship

$1,000 AUD one off

ICHM

ICHM

Scholarship Name

Amount

ICHM Scholarships 2022

10-15% tution fee of entire course

ICHM Scholarships 2022

10-15% tution fee of entire course

ICMS

ICMS

Scholarship Name

Amount

Postgraduate Innovation Scholarship (New International Students)

Up to 50% tuition fee

ICMS International Scholarship

Up to $15,000 AUD

Online Bursary

$7,000-12,100 AUD

Fee EAP course

$4,500 - 9,000 AUD

Allianz worldwide partners scholarship

Up to $10,000 AUD

Alumni Bursary

50% tuition fee

Fee EAP course

$4,500 - 9,000 AUD

La Trobe College

La Trobe College

Scholarship Name

Amount

ELICOS

Free 5 weeks

Foundation Scholarship

$2,000

Diploma Scholarship

50% tuition

Diploma Scholarship

20% tuition

Progression Scholarship 20% - 30%

20% - 30%

Pathway to Victoria Scholarship

$2,500

La Trobe University

La Trobe University

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor Excellence Scholarship - Vietnam

100% tuition fees of course duration

50% Vietnamese Excellence Scholarship

50% tuition fees of course duration

La Trobe South East Asia Scholarship

20 - 25 - 30% tuition fees of course duration

Early Bird Acceptance Grant

5% of the first-year tuition fees

ELICOS

5-10 weeks

La Trobe University OSHC Grant

AUD 1,400 (Medibank Single Policy)

Regional Victoria Experience Bursary

AUD 3,000

Offline Online Bursary

Up to 35% reduction on course fees

Pathway to Victoria Scholarship

AUD 2,500

La Trobe University Sydney Campus

La Trobe University Sydney Campus

Scholarship Name

Amount

Foundation or Diploma Scholarship

$0

Progression Scholarship 20% - 30%

20% - 30%

Bachelor and Master Scholarship

20% - 30%

Macquarie University

Macquarie University

Scholarship Name

Amount

Macquarie University ASEAN Scholarship

$10,000/year for entire duration

ASEAN Partner Scholarship

$15,000/year for entire duration

Vice-Chancellor's International Scholarship

Up to $10,000

Women in Management and Finance Scholarship

Up to $15,000/year for entire duration

English Language Scholarship

50% up to 10 weeks

MUIC scholarship

$3,000 one off

English Language Scholarship

50% up to 10 weeks

MUIC scholarship

$3,000 one off

Macquarie University

Macquarie University

Scholarship Name

Amount

Macquarie University ASEAN Scholarship

$10,000/year for entire duration

ASEAN Partner Scholarship

$15,000/year for entire duration

Vice-Chancellor's International Scholarship

Up to $10,000

Women in Management and Finance Scholarship

Up to $15,000/year for entire duration

English Language Scholarship

50% up to 10 weeks

MUIC scholarship

$3,000 one off

English Language Scholarship

50% up to 10 weeks

MUIC scholarship

$3,000 one off

Monash College

Monash College

Scholarship Name

Amount

International Student Grant

20% scholarship of tuition fee

MUFY & Monash College Diploma grants

$5,500 one off

Monash University

Monash University

Scholarship Name

Amount

Monash International Merit Scholarship

$10,000 per annum

Monash International Leadership scholarship

100% course fee

Engineering International Undergraduate Excellence Scholarships

$10,000/year for entire duration

International Student Grant

AU$10,000 one-off

Industry Based Learning Scholarship

AUD$ 18,000

Pharmacy Scholarship

25% - 50% scholarship of tuition fee

Peninsula Grammar High School

Peninsula Grammar High School

Scholarship Name

Amount

VietNam International VCE Scholarship

50 - 100%

Queensland University of Technology

Queensland University of Technology

Scholarship Name

Amount

International Merit Scholarship

25% of your tuition fees for your first two semesters (one year) available from all faculties.An ongoing scholarship to cover 25% of your tuition fees per semester.

QUT College Merit Scholarship

.a Scholarship to cover up to $2600 of your first semester tuition fee for your foundation program; or
.a scholarship to cover up to $3120 of your first semester tuition fee for your diploma program

QUT College English Language concession

A reduction of 25% from the tuition fee of your English for Academic Purposes (EAP) program at QUT College

EAP Bursary

A bursary of up to A$6,750 to cover tuition fees for up to 15 weeks EAP

QUT International College

QUT International College

Scholarship Name

Amount

English Language concession

25%

QUT College Pathway Scholarship

$2,600 for Foundation $3,120 for Diploma

RMIT

RMIT

Scholarship Name

Amount

International Tuition Fee Bursary

10% tuition fee

RMIT Ready Bursary

20% tuition fee

Pathway to Victoria Scholarship

$2.500 one off

RMIT Foundation Studies Bursary

20% for foundation course Plus $5,000 one off if package vs Bachelor

SAIBT

SAIBT

Scholarship Name

Amount

College Director Scholarship

50% of first 8 subjects

Digital Campus Bursary

$1,000 AUD

SIBT - Sydney City Campus

SIBT - Sydney City Campus

Scholarship Name

Amount

Early Bird bursary

15% tuition fee

Southern Cross University

Southern Cross University

Scholarship Name

Amount

International Regional Scholarship

$5,000 AUD/year

Vice-Chancellor's Academic Excellence Scholarships

$8,000 AUD/year

SCU International women in STEM Scholarship

$8,000 AUD/year

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology

Scholarship Name

Amount

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

AUD 2,500 (Foundation/ Unilink Diploma)
AUD 5,000 (Package Foundation + Unilink Diploma)

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

10 - 75% tuition fee of entire course

George Swinburne Postgraduate Scholarship

30% off tuition fee

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

10 - 75% tuition fee of entire course

ELICOS+ (10 weeks English) Scholarship

$4,400 (10 weeks)

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

Between A$2,500 and A$5,000

Taylors College - University of Sydney Foundation Programs

Taylors College - University of Sydney Foundation Programs

Scholarship Name

Amount

University of Sydney Foundation Programs Usyd HAPP value $5,000

20%

The Australian National University

The Australian National University

Scholarship Name

Amount

ANU Chancellor’s International Scholarship

25 - 50% tuition

The University of Melbourne

The University of Melbourne

Scholarship Name

Amount

Melbourne International Undergraduate Scholarship (Various)

$10,000 or $20,000 in the first year or 50% or 100% tuition fees for 3 years

Bachelor of Commerce Global scholarhsip

20% tuition fee of entire course

Commerce Undergraduate International Merit Scholarships

50% tuition fee of entire course

AG Whitlam International Undergraduate Merit Scholarship

50% tuition fee of entire course

AG Whitlam International Graduate Merit Scholarship

50% tuition fee of entire course

Global Graduate Merit Scholarship

25% - 50% fee remission

Melbourne Graduate Scholarship

$5,000 or $10,000 and 25%, 50% or 100%

Science Graduate Scholarship (International)

$10,000 one off payment

MSD International Scholarships

$10,000 one off payment

Faculty of Engineering and Information Technology Scholarship

$5,000 $10,000, $20,000 one off payment

Melbourne Welcome Grant

$4000AUD

The University of Melbourne - Trinity College

The University of Melbourne - Trinity College

Scholarship Name

Amount

Foundation

25% - 50% scholarships available to students with outstanding grade

The University of New South Wales

The University of New South Wales

Scholarship Name

Amount

International Scientia Scholarship

Full tuition or $20,000/year

Australia Global University Award

$5,000 or $10,000 one-off

UNSW Global Academic Award

$5,000 or $10,000 one-off

Law international award

$10,000 one-off

Dr Vincent Lo Asia Undergraduate Scholarships

A$ 10,000 per annum for upto 5 years paid as a stipend for minimum duration of program

UNSW Business School International Scholarship

A$ 5,000 per annum paid directly towards tuition fees for the minimum duration of program

The University of Newcastle

The University of Newcastle

Scholarship Name

Amount

ASEAN Excellence Scholarship

$10,000/year for full duration

Onshore Excellence Scholarship

$10,000/year for full duration

The University of Newcastle College of International Education

The University of Newcastle College of International Education

Scholarship Name

Amount

International Pathways Scholarship

10% fee reduction

The University of Queensland

The University of Queensland

Scholarship Name

Amount

UQ International Excellence Scholarship

25% tuition fee

UQ Economics Vietnam Scholarship

50% tuition fee

UQ International Onshore Merit Scholarship

one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program.

UQ International High Achievers Scholarship

one-off tuition fee reduction of A$10,000 which will be split into two A$5,000 amounts and applied across the first two semesters of the program.

UQ Liveris Undergraduate Scholarship

A$10,000 per year up to 5 years.

UQ Law Scholarships for International Students - Undergraduate

25% or 50% of the laws component of the student's degree program

UQ Law Scholarships for International Students - Postgraduate

25% or 50% of the laws component of the student's degree program

The University of Sydney

The University of Sydney

Scholarship Name

Amount

International Student Award

20% tuition

Vice-Chancellor International Scholarships

$5,000 - $10,000 - $20,000 for 1st year

Business School's International Scholarship

$5,000 - $10,000 for 1st year

Dr Abdul Kalam International Scholarship

50% tuition fee

Torrens University

Torrens University

Scholarship Name

Amount

Design Merit Scholarship

20 - 25% Merit Scholarship for total course duration

Here to educate scholarship

20% tuition fee of course duration

Offline Online Bursary

Up to 30% tuition fee of course duration

20% Asia Scholarship for BUSINESS/ HEALTH programs

20% tuition fee of course duration

Alumni Scholarship

25% tuition fee of total course duration

Automatic Brisbane Scholarship

30% tuition fee of total course duration

University of Adelaide

University of Adelaide

Scholarship Name

Amount

Higher Education Scholarship

25% tuition fee of entire course

Alumni Scholarship

25% tuition fee of entire course

Family Scholarship

25% tuition fee of entire course

Global Excellence Scholarship

50% tuition fee of entire course

Global Citizens Scholarship

15% or 30% tuition fee of entire course

Pathway scholarship

10% or 25% tuition fee of entire course

University of Adelaide College

University of Adelaide College

Scholarship Name

Amount

Vietnam Student Scholarship

25 - 30%

Melbourne campus scholarship

$2,500 or $5,000

Progression Scholarships

10% or 25% of tuition fee

University of Canberra

University of Canberra

Scholarship Name

Amount

International Course Merit Scholarship

25% tuition fee of entire course

International High Achiever Scholarship

20% tuition fee of entire course

Merit Scholarship

10% tuition fee of entire course

Discount for online studying

10% tuition fee

University of Canberra College

University of Canberra College

Scholarship Name

Amount

ELICOS Scholarship

15% off total tuition fee

Discount for online studying

10% tuition fee of the entire course

Early Bird Scholarship

Up to $2,000

University of New England

University of New England

Scholarship Name

Amount

International Bursaries

30% tuition fee

Accommodation Scholarship

8,500-11,000 AUD

University of Newcastle College of International Education

University of Newcastle College of International Education

Scholarship Name

Amount

Year of Launch Scholarship

Foun: $3,000
Found in Med: $3,000
Degree Transfer: $3,000
Pre Master: $3,500 (2 Sems only)

University of Queensland (IES)

University of Queensland (IES)

Scholarship Name

Amount

Outstanding Vietnamese Students

25 - 50%

University of South Australia

University of South Australia

Scholarship Name

Amount

Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

50% tuition fee for whole duration (up to 4 years)

International Merit Scholarship

15% reduction of entire course

University of Southern Queensland

University of Southern Queensland

Scholarship Name

Amount

Accommodation scholarships

The first semester on Toowoomba Residential College

International Student Support Scholarship

25 % of tuition fee exclude Bachelor of Nursing 10% of tuition fee for Bachelor of Nursing

University of Tasmania

University of Tasmania

Scholarship Name

Amount

Family Alumni Bursary

10% tuition fee of entire course

Posgraduate Alumni Scholarship

10% tuition fee of entire course

Tasmania International Scholarship (TIS)

25% tuition fee of entire course

2022 Commencing Offshore Student Scholarship

Up to a 20% reduction in registered tuition fees for units studied online

University of Technology Sydney

University of Technology Sydney

Scholarship Name

Amount

Vice-Chancellor’s International Undergraduate Scholarship (full tuition for standard course duration

100%

Vice-Chancellor’s International Postgraduate Coursework Scholarship (full tuition for standard course duration)

100%

Postgraduate Academic Excellence International Scholarship (25% tuition fees for standard course duration)

25% tuition fee of bachelor degree

Undergraduate Academic Excellence International Scholarship (25% tuition fees for standard course duration)

25%

UTS Foundation Studies Scholarship (25% tuition fees for standard course duration)

25%

University of Western Australia

University of Western Australia

Scholarship Name

Amount

Global Excellence Scholarship

Up to $12,000 AUD/year

UWA Vietnam Bursary

up to AU$20,000 ($5K per year x course duration in the offer)

University of Wollongong

University of Wollongong

Scholarship Name

Amount

University Excellence Scholarships

30% tuition fee of entire course

Country bursary

10% tuition fee of entire UG course 20% tuition fee of entire PG course

Faculty of Business undergraduate country bursary

20% tuition fee of entire course

Commencing bursary Onshore

20% tuition fee of each online semester (onshore)

Commencing bursary Offshore

10% tuition fee of each online semester (offshore)

University of Wollongong College

University of Wollongong College

Scholarship Name

Amount

Country bursary

25% tuition fee of Foundation/Diploma course

Merit based scholarships

50% tuition fee of Foundation/Diploma course

UNSW Global

UNSW Global

Scholarship Name

Amount

UNSW Pathway Scholarships

$7,500

UNSW Global Academic Award

$10,000

UOW College

UOW College

Scholarship Name

Amount

Partial tuitions scholarships

25% or 50% tuition fee

English bursary

540/week -> 340/week

UTS College

UTS College

Scholarship Name

Amount

Leadership Advantage Scholarship

$4,000 - $,8000 AUD (scholarship + guaranteed internship program)

Leadership Advantage Scholarship

Diploma $4,000- 8,000
Bachelor : 25%

Victoria University

Victoria University

Scholarship Name

Amount

VU Global Leaders Scholarship

20% tuition fee of entire course

Western Sydney University

Western Sydney University

Scholarship Name

Amount

UG Multiyear Scholarship

$3,000/year * 3 years

UG Multiyear Scholarship

$6,000/year * 3 years

Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships

50% tuition fee * 3 years

PG Multiyear Scholarship

$3,000/year * 2 years

PG Multiyear Scholarship

$6,000/year * 2 years

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% tuition fee * 2 years

PG Multiyear Scholarship

$6,000/year * 2 years

English Language Scholarship

Up to 50% tuition fee (Discount from $475->$185)

William Blue

William Blue

Scholarship Name

Amount

Motivational Scholarship

10%, 20% or 30% for full-time study

WSU - International College (WSUIC)

WSU - International College (WSUIC)

Scholarship Name

Amount

Online Bursary

$2,000 AUD

Pathway Progressing Scholarship

$3,000 - $6,000 AUD

Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế.
Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS
Đăng ký thi IELTS trực tuyến với lệ phí 4.664.000 VNĐ.
Tìm hiểu thêm

Sự kiện sắp diễn ra

Khám phá cơ hội du học qua sự kiện ngày hội tuyển sinh, hội thảo nổi bật của IDP và các trường đối tác.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng chọn bậc học

Got any ideal countries in mind?