text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Giảng dạy | Tiếng Anh


10 khóa học quốc tế được tìm thấy, kết quả hiển thị 1-10 bên dưới
Môn học
Bậc học
Tiếng Anh
Quốc gia
Trường
Tổng chi phí khóa học
Thời gian xét hồ sơ
Thành phố
Thêm +
 • Trình độ

  Ngôn Ngữ Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  13/05/2020

  Tổng chi phí khóa học

  CAD  4,700 ? VND 82.402.045Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Ngôn Ngữ Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  14/12/2020

  Tổng chi phí khóa học

  GBP  995 ? VND 30.060.937Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  11/05/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  1,775 ? VND 41.244.788Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  24/08/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  5,300 ? VND 123.153.450Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  06/03/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  2,625 ? VND 60.995.812Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  26/08/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  4,995 ? VND 116.066.318Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Academic English Program (5 weeks) Intensive

  Academic English Program (5 weeks) Intensive

  United States University of Texas - Austin

  Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 38

  Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  13/07/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  1,800 ? VND 41.825.700Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • English Language Program (10 weeks) Intensive

  English Language Program (10 weeks) Intensive

  United States University of Texas - Austin

  Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 38

  Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  29/05/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  3,350 ? VND 77.842.275Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Academic English Program (10 weeks) Intensive

  Academic English Program (10 weeks) Intensive

  United States University of Texas - Austin

  Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 38

  Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  29/05/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  3,350 ? VND 77.842.275Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

 • Trình độ

  Tiếng Anh

  Ngày khai giảng tiếp theo

  26/08/2020

  Tổng chi phí khóa học

  USD  4,995 ? VND 116.066.318Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Kết quả tìm kiếm liên quan
  • Khóa học Giảng dạy

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới