text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Vật lý trị liệu | Đại học


71 khóa học quốc tế được tìm thấy, kết quả hiển thị 1-10 bên dưới
Môn học
Bậc học
Đại học
Quốc gia
Trường
Tổng chi phí khóa học
Thời gian xét hồ sơ
Thành phố
Thêm +
  • Trình độ

    Bằng Cử nhân

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  154,400 ? VND 2.464.336.978Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Bằng Cử nhân

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    NZD  134,156 ? VND 1.985.498.534Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Bằng Cử nhân

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    NZD  145,480 ? VND 2.153.092.868Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)

    Bachelor of Applied Science (Physiotherapy)

    Australia The University of Sydney

    Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 59

    Trình độ

    Bằng Cử nhân

    Ngày khai giảng tiếp theo

    25/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  204,000 ? VND 3.255.989.271Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Bachelor of Physiotherapy (Honours)

    Bachelor of Physiotherapy (Honours)

    Australia Monash University

    Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 84

    Trình độ

    Bằng Cử nhân Danh dự

    Ngày khai giảng tiếp theo

    22/10/2019

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  180,000 ? VND 2.872.931.710Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Bachelor of Physiotherapy (Honours)

    Bachelor of Physiotherapy (Honours)

    Australia The University of Queensland

    Bảng xếp hạng các trường đại học thế giới THE 69

    Trình độ

    Bằng Cử nhân Danh dự

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  187,008 ? VND 2.984.784.517Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Bằng Cử nhân Danh dự

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  139,480 ? VND 2.226.202.860Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Văn bằng đôi (Dual Degree)

    Ngày khai giảng tiếp theo

    17/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    AUD  181,600 ? VND 2.898.468.880Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Bằng Cử nhân Danh dự

    Ngày khai giảng tiếp theo

    24/02/2020

    Tổng chi phí khóa học

    NZD  145,480 ? VND 2.153.092.868Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

  • Trình độ

    Bằng Cử nhân Danh dự

    Ngày khai giảng tiếp theo

    30/09/2019

    Tổng chi phí khóa học

    GBP  39,750 ? VND 1.153.727.575Học phí chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn du học IDP để cập nhật thông tin mới nhất.

Hiển thị 1-10 trong số 71 các khóa học

  • 1(current)
  • 2
  • 3

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Kết quả tìm kiếm liên quan

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới