text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Hãy làm quen với Commonwealth Bank of Australia

Tại sao lại chọn Commonwealth Bank?

• Ngân hàng lớn nhất nước Úc

• Tham gia cùng hơn 5 triệu người Úc sử dụng dịch vụ ngân hàng bất cứ lúc nào bằng ứng dụng CommBank

• Tại một số chi nhánh có nhân viên song ngữ và máy ATM có hỗ trợ về ngôn ngữ

• Có rất nhiều chi nhánh và mạng lưới ATM trên khắp nước Úc – bao gồm tại một số học sở

• Một loạt các ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh/sinh viên

• Một loạt các ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh/sinh viên – hãy hỏi nhân viên tại mọi chi nhánh CommBank để biết thêm chi tiết (và bạn phải nhớ đem theo thẻ học sinh/sinh viên hoặc thư ghi danh của mình)

• Tại trang web có các gợi ý và hướng dẫn về việc chuyển đến sống và học tập tại Úc 

Những điều bạn nên biết:

Commonwealth Bank of Australia ABN 48 123 123 124 là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Úc và tuân theo quy định của Úc.

 

Commonwealth bank of Australia
Câu hỏi thường gặp

Tại sao lại chọn Commonwealth Bank?

  • Ngân hàng lớn nhất nước Úc
  • Tham gia cùng hơn 5 triệu người Úc sử dụng dịch vụ ngân hàng bất cứ lúc nào bằng ứng dụng CommBank
  • Tại một số chi nhánh có nhân viên song ngữ và máy ATM có hỗ trợ về ngôn ngữ
  • Có rất nhiều chi nhánh và mạng lưới ATM trên khắp nước Úc – bao gồm tại một số học sở
  • Một loạt các ưu đãi đặc biệt dành cho học sinh/sinh viên – hãy hỏi nhân viên tại mọi chi nhánh CommBank để biết thêm chi tiết (và bạn phải nhớ đem theo thẻ học sinh/sinh viên hoặc thư ghi danh của mình)
  • Tại trang web có các gợi ý và hướng dẫn về việc chuyển đến sống và học tập tại Úc

Những điều bạn nên biết:Commonwealth Bank of Australia ABN 48 123 123 124 là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Úc và tuân theo quy định của Úc.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới