text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:

Hotline: 19006955 

 

Sử dụng Flywire cùng IDP

Được tin tưởng bởi hàng triệu sinh viên trên toàn cầu, Flywire là phương thức an toàn nhất, thuận tiện nhất để thanh toán cho lĩnh vực giáo dục của bạn. 

Flywire đã giải quyết các vấn đề thanh toán phức tạp cho sinh viên và các tổ chức giáo dục kể từ năm 2009. Đến nay, chúng tôi tiếp tục xóa bỏ ranh giới bằng cách kết nối hàng triệu sinh viên với hơn 2.000 tổ chức giáo dục để cải thiện trải nghiệm thanh toán trên toàn thế giới.

Nhà cung cấp thanh toán an toàn

Tổ chức giáo dục của bạn đã hợp tác với Flywire để cung cấp một phương thức an toàn, thuận tiện để thanh toán học phí và lệ phí. Hệ thống toàn cầu mạnh mẽ của chúng tôi được tin tưởng bởi các tổ chức và người trả tiền trên toàn thế giới.

Không có phí ngoài dự kiến

Các khoản phí ngân hàng ngoài dự kiến có thể dẫn đến thâm hụt số dư trên tài khoản

của bạn khi khoản thanh toán được gửi đến tổ chức của bạn. Flywire đảm bảo tiền học phí của bạn được chuyển đầy đủ vào mọi thời điểm.

Thanh toán bằng nội tệ của bạn

Lựa chọn từ một trong các phương thức thanh toán địa phương, quen thuộc và nhận tỷ giá hối đoái thuận lợi bằng tiền nội tệ của bạn. Cam kết cung cấp các phương thức thanh toán và giá tốt nhất, Flywire cung cấp Đảm bảo giá tốt nhất khi gửi thanh toán của bạn bằng phương thức chuyển khoản ngân hàng. Nếu bạn tìm thấy tỷ giá ngân hàng tốt hơn trong khung thời gian hai giờ sau khi đặt yêu cầu thanh toán với Flywire, chúng tôi sẽ khớp với tỷ giá đó.

Theo dõi thanh toán theo thời gian thực

Nhận email và tin nhắn về trạng thái thanh toán của bạn hoặc tạo tài khoản Flywire để dễ dàng theo dõi thanh toán trực tuyến. Tổ chức giáo dục của bạn cũng có thể theo dõi thanh toán của bạn trong thời gian thực từ khi bắt đầu đến khi thanh toán được chuyển giao.

Hỗ trợ khách hàng 24x7

Kết nối với các chuyên gia hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ bất kỳ lúc nào để được trợ giúp trong quy trình thanh toán

Thanh toán giáo dục được thực hiện dễ dàng


Được tin tưởng bởi hàng triệu sinh viên trên toàn cầu, Flywire là phương thức an toàn nhất, thuận tiện nhất để thực hiện thanh toán cho lĩnh vực giáo dục của bạn.

  • Nhà cung cấp thanh toán an toàn, thuận tiện
  • Thanh toán bằng nội tệ của bạn
  • Không có phí ngoài dự kiến
  • Theo dõi thanh toán theo thời gian thực.
  • Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ 24x7.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới