text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Từ làm nhân sự tại Kuala Lumpur đến Marketing xây dựng thương hiêu tại Melbourne

Jane quyết định học Thạc sĩ Marketing tại RMIT để theo dõi niềm đam mê xây dựng thương hiệu lĩnh vực Marketing của mình.

Sự lựa chọn hoàn thành nghiên cứu sau đại học tại Melbourne, Úc, đã giúp tôi phát triển rất nhiều. Trên mức độ cá nhân và trong sự nghiệp của tôi.

Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới