text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Cuộc sống ở Úc

Úc là một quốc gia đa dạng về văn hoá và địa lý, là nơi có di sản đa văn hóa phong phú. Một quốc gia dân chủ, có dân số gần 24 triệu người. Úc gồm có sáu tiểu bang - New South Wales, Queensland, Nam Úc, Tasmania, Victoria và Tây Úc - và hai lãnh thổ chính là Northern Territory và Australian Capital Territory (ACT). Mỗi tiểu bang và lãnh thổ đều có thủ đô riêng và Canberra, nằm ở ACT, là thủ đô của Úc. Tiếng Anh Úc là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, mặc dù có hơn 300 ngôn ngữ được sử dụng trong cả nước. Phổ biến nhất là tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập, Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Ý và tiếng Hy Lạp. Úc là một quốc gia tôn giáo đa dạng không có tôn giáo chính thức. Đơn vị cơ bản của đồng tiền Úc là Úc kim ($ AUD).

Tìm hiểu thêm về cuộc sống tại Úc
Các bước tiếp theo

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới