text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc, Canada, Mỹ & Anh hơn 40 trường, 4 - 6/1/2019 | Liên hệ: 19006955

Cuộc sống ở Úc

Úc là một quốc gia đa dạng về văn hoá và địa lý, là nơi có di sản đa văn hóa phong phú. Một quốc gia dân chủ, có dân số gần 24 triệu người. Úc gồm có sáu tiểu bang - New South Wales, Queensland, Nam Úc, Tasmania, Victoria và Tây Úc - và hai lãnh thổ chính là Northern Territory và Australian Capital Territory (ACT). Mỗi tiểu bang và lãnh thổ đều có thủ đô riêng và Canberra, nằm ở ACT, là thủ đô của Úc. Tiếng Anh Úc là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, mặc dù có hơn 300 ngôn ngữ được sử dụng trong cả nước. Phổ biến nhất là tiếng Quan Thoại, tiếng Ả Rập, Quảng Đông, tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Ý và tiếng Hy Lạp. Úc là một quốc gia tôn giáo đa dạng không có tôn giáo chính thức. Đơn vị cơ bản của đồng tiền Úc là Úc kim ($ AUD).

Tìm hiểu thêm về cuộc sống tại Úc
Tư vấn du học miễn phí
counsellorthaidland.jpg
50 năm kinh nghiệm tư vấn và tuyển sinh quốc tế.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới