text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Bảo hiểm

Mua bảo hiểm để bảo vệ bản thân mình

Khi bạn đến Mỹ, bạn nên mua bảo hiểm cho bản thân. Chắc chắn rằng bạn đã tìm hiểu thông tin để chọn được gói bảo hiểm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Bảo hiểm y tế

Không có yêu cầu bảo hiểm cụ thể nào dành cho sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, trường sẽ xác định phạm vi bảo hiểm bạn cần. Nếu trường học hoặc học viện không có yêu cầu bảo hiểm cụ thể thì bạn nên cân nhắc cẩn thận phạm vi bảo hiểm mà bạn cần vì nếu mua không đủ bảo hiểm, bạn sẽ phải thanh toán những khoản chi phí rất lớn nếu cần điều trị y tế.

Bảo hiểm du lịch

Các chính sách bảo hiểm du lịch rất khác nhau, tùy thuộc vào loại bảo hiểm mà bạn cần. Một gói bảo hiểm du lịch thường thanh toán cho việc mất cắp tài sản và điều trị y tế.

Bảo hiểm Tài sản

Bảo hiểm tài sản (còn gọi là Bảo hiểm Tài sản cho Sinh viên hoặc Bảo hiểm Ký túc xá ở Mỹ) sẽ bảo vệ đồ đạc của bạn không bị mất mát, thiệt hại do trộm cắp, cháy, phá hoại, bão, lũ lụt và vỡ đường ống. Hầu hết gói bảo hiểm dạng này thường có các giới hạn về phạm vi khiếu nại, do đó hãy đảm bảo rằng gói bảo hiểm đã bao gồm các tài sản có giá trị của bạn.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới