Liên hệ chúng tôi arrow

hipchat Call
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hướng tới một tương lai bền vững

Các mục tiêu môi trường, xã hội và quản trị của IDP  

Chúng tôi tin vào sức mạnh của giáo dục để thay đổi cuộc sống của mọi người. Với một chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) được áp dụng trên 30 quốc gia, mục tiêu của chúng tôi là khai thác sức mạnh tập thể của IDP để giúp giải quyết những thách thức lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt hiện nay.

IDP cam kết xây dựng tương lai bền vững và cải thiện cuộc sống của khách hàng và nhân viên.

Các dịch vụ giáo dục và du học toàn cầu mà chúng tôi cung cấp giúp thay đổi cuộc sống của khách hàng và cộng đồng, tuy nhiên chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó.

Trang thông tin này phác thảo khuôn khổ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi, và tiến trình chúng tôi đạt được những mục tiêu đó.

Khung và mục tiêu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp toàn cầu của IDP

Để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, IDP đã xây dựng một khuôn khổ Tương Lai Bền Vững. Để đảm bảo chúng tôi đang hướng đến các nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt thực sự, khuôn khổ đó được dựa trên Các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDG), tập trung chiến lược vào ba mục tiêu - Giáo dục chất lượng, Bình đẳng giới và Môi trường.

Khuôn khổ này bao gồm một loạt các sáng kiến chiến lược và chiến thuật mà các nhóm của chúng tôi trên toàn thế giới đóng góp, phù hợp với một cách tiếp cận chiến lược đối với các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị quan trọng.

Như giá trị cốt lõi của nó, chương trình của chúng tôi đã thu hút nhân viên, kết hợp nguyện vọng của họ vào các chương trình làm việc toàn cầu và địa phương để giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp vào sự tăng trưởng và phát triển của xã hội, và tạo ra một thế giới cân bằng hơn, giáo dục và công bằng cho tất cả mọi người.

Xem kế hoạch hành động và thành tựu năm tài chính 2020 của chúng tôi.

Tìm hiểu thêm 

IDP và Hành trình san sẻ yêu thương
Sơn Bua – Sơn Tây – Quảng Ngãi - Tháng 11.2020
Buổi tiệc chia tay các chiến sĩ và nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Quân Y 175
Vào ngày 23.03.2021, đại diện Công ty Giáo Dục IDP (Việt Nam) và Trung Tâm Anh Ngữ ACET đã vinh dự tham gia buổi tiệc chia tay các chiến sĩ và nhân viên y tế thuộc Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 3

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới