text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

Chuẩn bị đi du học cùng IDP

Với 50 năm kinh nghiệm và giúp hơn 450.000 học sinh, sinh viên du học thành công trên khắp thế giới, IDP biết cần có những điều gì để tìm được nơi thích hợp và giúp bạn bắt đầu tiến đến thành công. 1. Nghiên cứu Bạn hãy nghiên cứu! Hãy khảo sát các khóa học, các trường đại học và vị trí của trường. Hãy lập danh sách những ưu tiên mà bạn mong muốn, rồi bắt đầu chọn lọc kỹ hơn. Dùng công cụ tìm kiếm trên website này để bắt đầu tìm kiếm. 2. Tìm điều thích hợp nhất cho bạn Khi bạn đã sẵn sàng, hãy lập cuộc hẹn với tư vấn viên IDP. Các tư vấn viên của chúng tôi đều có chứng nhận chuyên môn và nhiều người trong số đó đã từng là du học sinh. Họ rất thân thiện, mang đến những lời khuyên thiết thực và mang tính chuyên môn cao cho mỗi cá nhân học sinh đến tư vấn. Hãy mang theo danh sách các ưu tiên cho khóa học mà bạn mong muốn đến cuộc hẹn để làm khởi điểm. Tư vấn viên sẽ duyệt qua mọi chi tiết lớn, nhỏ nhằm đảm bảo mức thích hợp nhất có thể giữa bạn, trường đại học tương lai và lĩnh vực học tập của bạn.

Upcoming test dates

Paper based
Paper based
Computer based
Computer based
 • Date Time
 • Test type
 • Format
 • Venue
 • Availability
 • 12 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 09 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 12 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 09 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 14 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 11 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 14 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 11 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 15 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 12 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 15 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 12 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 15 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 12 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 15 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 12 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 16 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 13 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 16 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 13 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 16 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 13 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 16 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 13 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 18 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 15 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 18 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 15 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 18 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 15 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 18 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 15 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 19 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 16 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 19 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 16 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 20 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 17 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP IELTS Test Centers Perth Paper-based Tests
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centers perth paper-based tests Perth Au Australia
 • 20 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 05 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP IELTS Test Centers Perth Paper-based Tests
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centers perth paper-based tests Perth Au Australia
 • 21 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 18 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 21 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 18 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 22 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 19 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 22 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 19 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 22 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 19 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 22 May 2021
  13:00 pm
 • 29 Jan 2021
 • 19 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 23 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 20 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 23 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 20 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 23 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 20 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 23 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 20 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 25 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 22 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 25 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 22 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 25 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 22 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 25 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 22 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 25 May 2021
  8:45 am
 • 10 Nov 2020
 • 22 May 2021
  8:45 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Perth - UWA IELTS Centre Computer-delivered IELTS
 • 10 Nov 2020
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Perth - uwa ielts centre computer-delivered ielts Uwa computer-delivered ielts Au Australia
 • 25 May 2021
  8:45 am
 • 10 Nov 2020
 • 22 May 2021
  8:45 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Perth - UWA IELTS Centre Computer-delivered IELTS
 • 10 Nov 2020
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Perth - uwa ielts centre computer-delivered ielts Uwa computer-delivered ielts Au Australia
 • 26 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 23 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 26 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 23 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 28 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 25 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 28 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 25 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 15 Feb 2021
 • 26 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS Mount Lawley
 • 15 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Ielts mount lawley Edith cowan university mount lawley Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 15 Feb 2021
 • 26 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IELTS Mount Lawley
 • 15 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Ielts mount lawley Edith cowan university mount lawley Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 26 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP IELTS Test Centers Perth Paper-based Tests
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centers perth paper-based tests Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 29 Jan 2021
 • 26 May 2021
  23:59 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Paper Based
  Paper based
 • Paper Based
 • IDP IELTS Test Centers Perth Paper-based Tests
 • Fully Booked
  29 Jan 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centers perth paper-based tests Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 26 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • 09 Feb 2021
 • 26 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 26 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  13:00 pm
 • 09 Feb 2021
 • 26 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 09 Feb 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 29 May 2021
  8:45 am
 • 20 Oct 2020
 • 26 May 2021
  8:45 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Perth - UWA IELTS Centre Computer-delivered IELTS
 • 20 Oct 2020
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Perth - uwa ielts centre computer-delivered ielts Uwa computer-delivered ielts Au Australia
 • 29 May 2021
  8:45 am
 • 20 Oct 2020
 • 26 May 2021
  8:45 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • Perth - UWA IELTS Centre Computer-delivered IELTS
 • 20 Oct 2020
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Perth - uwa ielts centre computer-delivered ielts Uwa computer-delivered ielts Au Australia
 • 30 May 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 27 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 30 May 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 27 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 30 May 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 27 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 30 May 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 27 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 01 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 01 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 29 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 01 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 29 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 01 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 29 May 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 02 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 30 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 02 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 30 May 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 04 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 01 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 04 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 01 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 05 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 02 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 05 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 02 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 05 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 02 Jun 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 05 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 02 Jun 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 06 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 03 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 06 Jun 2021
  9:00 am
 • 30 Mar 2021
 • 03 Jun 2021
  9:00 am
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 06 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 03 Jun 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • Academic - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • Academic - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
 • 06 Jun 2021
  13:00 pm
 • 30 Mar 2021
 • 03 Jun 2021
  13:00 pm
 • IDP Vietnam
 • General Training - IELTS
 • Computer Based
  Computer based
 • Computer Based
 • IDP IELTS Test Centre Perth (Northbridge) Computer-delivered Test
 • 30 Mar 2021
  375.0
  AUD
 • General Training - IELTS Idp ielts test centre perth (northbridge) computer-delivered test Perth Au Australia
google-review.jpg
rồi bắt đầu

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới