text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Algoma University

Loại hình trường
Đại học
Sinh viên quốc tế
338
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Algoma University

Algoma University was established in 1965 as Algoma University College, an affiliate of Laurentian University. It has been educating the people of Northern Ontario for over 50 years. In 2008, the university was granted it’s charter, becoming an independent degree granting institution. The university is proud of providing the students with the best learning environment, which they like to call the Algoma Advantage, small class sizes, and one-on-one interactions with the dedicated faculty, endless support services, great research opportunities, and plenty of chances to get involved inside and outside of the classroom.

Algoma University offers over 30 different academic programs, spanning the liberal arts, sciences, and professional disciplines. All of the programs offer undergraduate research opportunities and hands-on learning. The faculty will work hard to make the students dreams a success, both inside and outside of the classroom. Personal attention and a commitment to student’s success are the cornerstones of an Algoma degree. The University offers a unique, one-of-a-kind undergraduate education.

Algoma University is located in the heart of the Great Lakes in Sault Ste. Marie, Ontario. It embraces and fosters diversity and appreciates each person’s uniqueness and differences. It has a multi faith prayer room allowing the students to continue to practice and exercise their beliefs in a safe and welcoming environment. The campus also holds cultural events year round allowing students to share their culture and traditions with others.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Algoma University
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Bạn có thể học tại đâu?
43.68674, -79.7594 24 Queen St. East (Suite 102/103),Brampton,Ontario,L6V 1A3 Canada
Brampton Campus
Thành phố gần nhất: Thunder Bay
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 24 Queen St. East (Suite 102/103), Brampton, Ontario, L6V 1A3 Canada
48.48675, -81.20132 4715 Highway 101 East,South Porcupine,Ontario,P0N 1H0 Canada
Timmins Campus
Thành phố gần nhất: Ottawa
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 4715 Highway 101 East, South Porcupine, Ontario, P0N 1H0 Canada
46.50216, -84.28682 1520 Queen Street East,Sault Ste. Marie,Ontario,P6A 2G4 Canada
Algoma University (Main Campus)
Thành phố gần nhất: Ottawa
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1520 Queen Street East, Sault Ste. Marie, Ontario, P6A 2G4 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới