text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

Assiniboine Community College

Canada
200
Sinh viên quốc tế

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Canada

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
Founded in 1997, the Assiniboine Community College Foundation is a non-profit charitable organization registered with Canada Revenue Agency. It has been providing exceptional learning experiences for over 55 years. For staff and students alike, Assiniboine offers unparalleled learning environments and responds well to the demands and requirements of the Manitoba labour market. Here, instructors follow the philosophy of ?learn by doing,? combining theory with hands-on learning inside classrooms, labs, kitchens, shops, fields and the college?s Sustainable Greenhouse.

ACC offers over 50 unique certificate, diploma and advanced credential programs across a variety of disciplines including culinary arts and hospitality, business, agriculture and environment, health and human services, trades and technology. It also delivers apprenticeship programming in a range of skilled trade disciplines.

The college offers a fitness centre exclusive to Assiniboine staff and students at its Victoria Avenue East campus in Brandon. This centre provides cardio and weight machines, as well as free weights and stretching areas.

Assiniboine Community College, North Hill campus is one of the most scenic places in the city. Perched on Brandon?s North Hill, students will have a stunning view overlooking the city and the Assiniboine River valley. The Victoria Avenue East campus in Brandon features large classrooms and well-equipped labs, along with colleges? largest library, a campus bookstore, gymnasium, early learning centre, lecture theatre, television studio, full-service cafeteria, lounge areas and games room. It?s also home to college radio station, CJ-106 FM. Parkland campus serves communities across the region.
Xem thêm+
Brandon Manitoba 1035 1st Street North
Brandon Manitoba 1035 1st Street North
Brandon Manitoba 1430 Victoria Avenue East
Founded in 1997, the Assiniboine Community College Foundation is a non-profit charitable organization registered with Canada Revenue Agency. It has been providing exceptional learning experiences for over 55 years. For staff and students alike, Assiniboine offers unparalleled learning environments and responds well to the demands and requirements of the Manitoba labour market. Here, instructors follow the philosophy of ?learn by doing,? combining theory with hands-on learning inside classrooms, labs, kitchens, shops, fields and the college?s Sustainable Greenhouse.

ACC offers over 50 unique certificate, diploma and advanced credential programs across a variety of disciplines including culinary arts and hospitality, business, agriculture and environment, health and human services, trades and technology. It also delivers apprenticeship programming in a range of skilled trade disciplines.

The college offers a fitness centre exclusive to Assiniboine staff and students at its Victoria Avenue East campus in Brandon. This centre provides cardio and weight machines, as well as free weights and stretching areas.

Assiniboine Community College, North Hill campus is one of the most scenic places in the city. Perched on Brandon?s North Hill, students will have a stunning view overlooking the city and the Assiniboine River valley. The Victoria Avenue East campus in Brandon features large classrooms and well-equipped labs, along with colleges? largest library, a campus bookstore, gymnasium, early learning centre, lecture theatre, television studio, full-service cafeteria, lounge areas and games room. It?s also home to college radio station, CJ-106 FM. Parkland campus serves communities across the region.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_296574_320px.jpg Assiniboine Community College https://www.idp.com/vietnam/universities/assiniboine-community-college/iid-ca-01194/

Tổng chi phí trung bình:$1982

 • $799
  Nhà ở
 • $810
  Thực phẩm
 • $117
  Cuộc sống thường nhật
 • $256
  Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ Assiniboine Community College để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Assiniboine Community College

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới