text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

Cập nhật COVID: Đại học này cung cấp khóa học bắt đầu online, nhưng sẽ chuyến sang học trực tiếp về sau.

Xem khóa học cụ thể để biết thêm

Australian Pacific College

Australia
5000
Sinh viên quốc tế

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Australia

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
Australian Pacific College was founded in 1993 and was registered on 26 April 1994 to provide quality educational programs for international students and travellers. Today almost 25 years later, from a start of only one student for the first six months in 1994, it has over 5,000 international students from over 90 nationalities completing its programs annually.

Australian Pacific College offers a wide range of vocational courses from Certificate II level up to Advanced Diplomas in a variety of disciplines. Supported by the use of modern technology, APC provides ample opportunities for students to excel and reach their goals. Its sister school, English Unlimited, offers a full scope of NEAS quality endorsed language programs which can be conveniently packaged with its vocational programs. APC offers a range of vocational courses in the areas of Accounting, Business, Hospitality, Leadership and Management, Marketing, Travel & Tourism and TESOL. All of its courses are nationally accredited by the Australian Skills Quality Authority (ASQA) and provide comprehensive training in the relevant areas. Graduates of its higher level qualifications are eligible for course credit transfer at universities and higher education providers with whom we have agreements.

Australian Pacific College is located in the beautiful city of Sydney and looks over the blue waters of Sydney Harbour. Sydney is recognised as a safe, clean city with fresh air and numerous trees, parks and green spaces. Within walking distance from APC are many cultural and historical places which form the very heart of the city, the Rocks area, rich in history from the colonial past, the Opera House, Darling Harbour, the State Library, Chinatown, and some of the world?s finest Shopping Centres.
 • Thành viên của Australian Skills Quali + -

Xem thêm+
Manly New South Wales G48-52 Sydney Road
Sydney New South Wales Ground Floor,189 Kent Street
Bondi Junction New South Wales 100 Ebley Street
Brisbane Queensland Level 13, 138 Albert Street
Sydney New South Wales Level 3, 123 Clarence Street
Sydney New South Wales Level 5, 37 York Street
Melbourne Victoria Level 4, 398 Lonsdale Street
Surfers Paradise Queensland L3, 9 Beach Road
Sydney New South Wales 5/18 Hickson Rd, Dawes Point
Australian Pacific College was founded in 1993 and was registered on 26 April 1994 to provide quality educational programs for international students and travellers. Today almost 25 years later, from a start of only one student for the first six months in 1994, it has over 5,000 international students from over 90 nationalities completing its programs annually.

Australian Pacific College offers a wide range of vocational courses from Certificate II level up to Advanced Diplomas in a variety of disciplines. Supported by the use of modern technology, APC provides ample opportunities for students to excel and reach their goals. Its sister school, English Unlimited, offers a full scope of NEAS quality endorsed language programs which can be conveniently packaged with its vocational programs. APC offers a range of vocational courses in the areas of Accounting, Business, Hospitality, Leadership and Management, Marketing, Travel & Tourism and TESOL. All of its courses are nationally accredited by the Australian Skills Quality Authority (ASQA) and provide comprehensive training in the relevant areas. Graduates of its higher level qualifications are eligible for course credit transfer at universities and higher education providers with whom we have agreements.

Australian Pacific College is located in the beautiful city of Sydney and looks over the blue waters of Sydney Harbour. Sydney is recognised as a safe, clean city with fresh air and numerous trees, parks and green spaces. Within walking distance from APC are many cultural and historical places which form the very heart of the city, the Rocks area, rich in history from the colonial past, the Opera House, Darling Harbour, the State Library, Chinatown, and some of the world?s finest Shopping Centres.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_241936_320px.jpg Australian Pacific College https://www.idp.com/vietnam/universities/australian-pacific-college/iid-au-00537/

Tổng chi phí trung bình:$4390

 • $2955
  Nhà ở
 • $896
  Thực phẩm
 • $139
  Cuộc sống thường nhật
 • $400
  Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ Australian Pacific College để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Australian Pacific College

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới