text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Cambridge Education Group UK

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu Cambridge Education Group UK

Since 1952, Cambridge Education Group has been delivering the highest quality academic, creative and English Language programmes, preparing thousands of students to progress onto the world’s leading universities. The focus on quality at every stage and the outstanding success of students has made it one of the fastest growing independent education providers in the world.

The Institution offers a wide range of options across the portfolio of global centres, each with its own unique features and qualities, enabling all to meet students’ demands as required. Whatever students aspire to, whichever college, school or centre chosen, Cambridge Education Group promises excellent teaching, premium facilities and the personal service that students demand.

Students are central to everything that it does. Ensuring the students’ happiness both personally and academically through regular Personal Tutor sessions with an extensive support network is key. Cambridge Education teaches students to work hard and smart with Higher Education advice on the best degree or university for each individual.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Cambridge Education Group UK
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của British Council
Bạn có thể học tại đâu?
51.51844, -0.12188 43-45 Bloomsbury Square,London,Greater London,WC1A 2RA United Kingdom
CATS College London
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 43-45 Bloomsbury Square, London, Greater London, WC1A 2RA United Kingdom
52.21757, 0.13584 1 High Street, Chesterton,Cambridge,Cambridgeshire,CB4 1NQ United Kingdom
CATS College Cambridge
Thành phố gần nhất: Cambridge
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1 High Street, Chesterton, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 1NQ United Kingdom
51.27068, 1.09269 68 New Dover Road,Canterbury,Kent,CT1 3LQ United Kingdom
CATS College Canterbury
Thành phố gần nhất: Canterbury
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 68 New Dover Road, Canterbury, Kent, CT1 3LQ United Kingdom
52.40682, -1.50348 Priory Building, Priory Street,Coventry,West Midlands,CV1 5FB United Kingdom
ONCAMPUS Coventry
Thành phố gần nhất: Coventry
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Priory Building, Priory Street, Coventry, West Midlands, CV1 5FB United Kingdom
51.52198, -0.13046 Malet Street,Bloomsbury, London,Greater London,WC1E 7HX United Kingdom
ONCAMPUS London
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Malet Street, Bloomsbury, London, Greater London, WC1E 7HX United Kingdom
51.49822, -0.10209 Room LR 201 London Road building 100-116 London Road,London,Greater London,SE1 6LN United Kingdom
ONCAMPUS London Southbank
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Room LR 201 London Road building 100-116 London Road, London, Greater London, SE1 6LN United Kingdom
53.76364, -2.71064 Kirkham Building,Bhailok Street,Preston,Lancashire,PR1 2XQ United Kingdom
ONCAMPUS UK North
Thành phố gần nhất: Preston
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Kirkham Building,Bhailok Street, Preston, Lancashire, PR1 2XQ United Kingdom
52.20875, 0.11892 15 Round Church Street,Cambridge,Cambridgeshire,CB5 8AD United Kingdom
CSVPA Cambridge
Thành phố gần nhất: Cambridge
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 15 Round Church Street, Cambridge, Cambridgeshire, CB5 8AD United Kingdom
54.90524, -1.39099 The Johnson Building,Sunderland,Tyne and Wear,SR1 3SD United Kingdom
ONCAMPUS Sunderland
Thành phố gần nhất: Sunderland
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: The Johnson Building, Sunderland, Tyne and Wear, SR1 3SD United Kingdom
53.77175, -0.37141 Leven Building,Kingston-upon-Hull,East Riding of Yorkshire,HU6 7RX United Kingdom
ONCAMPUS University of Hull
Thành phố gần nhất: Kingston-upon-Hull
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Leven Building, Kingston-upon-Hull, East Riding of Yorkshire, HU6 7RX United Kingdom
51.47427, -0.03541 New Cross,London,Greater London,SE14 6NW United Kingdom
Goldsmith University London
Thành phố gần nhất: London
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: New Cross, London, Greater London, SE14 6NW United Kingdom
51.42567, -0.56306 Malet Street,Egham,Surrey,WC1E 7HX United Kingdom
Royal Holloway University Of London
Thành phố gần nhất: Guildford
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Malet Street, Egham, Surrey, WC1E 7HX United Kingdom
51.44971, -0.96104 G01 Green bank Building, No. 42, London Road,Reading,Reading,RG1 5AQ United Kingdom
ONCAMPUS Reading
Thành phố gần nhất: Reading
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: G01 Green bank Building, No. 42, London Road, Reading, Reading, RG1 5AQ United Kingdom

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới