text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
Hotline: 19006955

Cambridge Education Group - USA

Loại hình trường
Đại học
Cơ hội làm thêm
Có sẵn
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Cambridge Education Group - USA

Since 1952, Cambridge Education Group has been delivering the highest quality academic, creative and English Language programmes, preparing thousands of students to progress onto the world’s leading universities. They offer a wide range of options across their portfolio of global centres, each with its own unique features and qualities, enabling us to meet their students’ demands as required. Whatever students aspire to, whichever college, school or centre they choose, Cambridge Education Group promises excellent teaching, premium facilities and the personal service their students demand. Their students are central to everything that they do.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Cambridge Education Group - USA
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của British Council, English UK
Bạn có thể học tại đâu?
42.89134, -75.64319 PO Box 901,Butcher Library, Room 207,Morrisville,New York,13408 United States
OnCampus SUNY
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: PO Box 901,Butcher Library, Room 207, Morrisville, New York, 13408 United States
33.2132, -97.14893 1511 Mulberry Street, Marquis Hall Rm 102,Denton,Texas,76201 United States
OnCampus Texas
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1511 Mulberry Street, Marquis Hall Rm 102, Denton, Texas, 76201 United States
42.17198, -71.0154 2001 Washington Street,Braintree,Massachusetts,02458 United States
CATS Academy Boston
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 2001 Washington Street, Braintree, Massachusetts, 02458 United States
41.87735, -87.62477 332 S Michigan Ave #500,Chicago,Illinois,60604 United States
Stafford House of English, Chicago
Thành phố gần nhất: Chicago
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 332 S Michigan Ave #500, Chicago, Illinois, 60604 United States
42.35383, -71.05971 38 Chauncy Street, 8th Floor,Boston,Massachusetts,02111 United States
Stafford House of English, Boston
Thành phố gần nhất: Boston
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 38 Chauncy Street, 8th Floor, Boston, Massachusetts, 02111 United States
32.717, -117.15898 1111 Sixth Avenue #600,San Diego,California,92101 United States
Stafford House of English, San Diego
Thành phố gần nhất: San Diego
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1111 Sixth Avenue #600, San Diego, California, 92101 United States
37.79339, -122.40323 417 Montgomery St,San Francisco,California,94104 United States
Stafford House of English, San Francisco
Thành phố gần nhất: San Francisco
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 417 Montgomery St, San Francisco, California, 94104 United States
36.65379, -121.80171 500 8th Street Oaks Hall 110, Building 490,Marina,California,93955 United States
ONCAMPUS Cal State Monterey Bay
Thành phố gần nhất: San Francisco
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 500 8th Street Oaks Hall 110, Building 490, Marina, California, 93955 United States
41.48607, -71.53085 45 Upper College Rd,Kingston,Rhode Island,02881 United States
ONCAMPUS Rhode Island
Thành phố gần nhất: Providence
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 45 Upper College Rd, Kingston, Rhode Island, 02881 United States

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới