text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:

Hotline: 19006955 

 

Coll?ge de Comptabilit? et de Secr?tariat du Qu?bec (CCSQ - Sherbrooke)

Canada

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Canada

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
L??cole d?administration et de secr?tariat de la Rive-Sud Inc. was founded in April 1972, located on Boulevard Cur?-Poirier West in Longueuil. The college has existed for over 45 years, and thousands of graduates have entered the labour market to apply their new knowledge and skills. In 2006, l??cole d?administration et de secr?tariat de la Rive-Sud inc. and l??cole de secr?tariat Notre-Dame-des-Neiges amalgamated and became the Coll?ge de comptabilit? et de secr?tariat du Qu?bec (CCSQ). Since this alliance, students have the option of studying at the Longueuil or Sherbrooke campuses. In 2012, the CCSQ Sherbrooke campus relocated to downtown Sherbrooke on Wellington Street.

The CCSQ is the leader in professional training for secretarial studies, accounting and computing support. It offers a dynamic, stimulating and warm learning environment that facilitates the development of all the skills needed to succeed in the workplace. Always endeavouring to be at the cutting edge of technology to meet the demands of the workplace, the CCSQ prides itself on training new professionals capable of meeting the real needs of today?s businesses. In the last few years, the CCSQ has offered its courses in a virtual setting, allowing students to study from home. Virtual training incorporates facets of on-site learning, such as interaction with teachers and classmates. Regardless of the option chosen, programs at the institution ensures that graduates acquire a competitive edge in the labour market.
Xem thêm+

Tổng chi phí trung bình:$3324

 • $2218
  Nhà ở
 • $733
  Thực phẩm
 • $117
  Cuộc sống thường nhật
 • $256
  Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt
Sherbrooke Quebec 37 Wellington Street North
Longueuil Quebec 910 Boulevard Cur?-Poirier
L??cole d?administration et de secr?tariat de la Rive-Sud Inc. was founded in April 1972, located on Boulevard Cur?-Poirier West in Longueuil. The college has existed for over 45 years, and thousands of graduates have entered the labour market to apply their new knowledge and skills. In 2006, l??cole d?administration et de secr?tariat de la Rive-Sud inc. and l??cole de secr?tariat Notre-Dame-des-Neiges amalgamated and became the Coll?ge de comptabilit? et de secr?tariat du Qu?bec (CCSQ). Since this alliance, students have the option of studying at the Longueuil or Sherbrooke campuses. In 2012, the CCSQ Sherbrooke campus relocated to downtown Sherbrooke on Wellington Street.

The CCSQ is the leader in professional training for secretarial studies, accounting and computing support. It offers a dynamic, stimulating and warm learning environment that facilitates the development of all the skills needed to succeed in the workplace. Always endeavouring to be at the cutting edge of technology to meet the demands of the workplace, the CCSQ prides itself on training new professionals capable of meeting the real needs of today?s businesses. In the last few years, the CCSQ has offered its courses in a virtual setting, allowing students to study from home. Virtual training incorporates facets of on-site learning, such as interaction with teachers and classmates. Regardless of the option chosen, programs at the institution ensures that graduates acquire a competitive edge in the labour market.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_296577_320px.jpg Coll?ge de Comptabilit? et de Secr?tariat du Qu?bec (CCSQ - Sherbrooke) https://www.idp.com/vietnam/universities/coll%3Fge-de-comptabilit%3F-et-de-secr%3Ftariat-du-qu%3Fbec-ccsq-sherbrooke/iid-ca-01189/

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

 • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

 • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

 • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới