text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

East Coast Language College (ECLC)

Loại hình trường
Đại học
Giới thiệu East Coast Language College (ECLC)

ECLC is an ESL school for adults and an official IELTS centre. It is owned and managed by ESL instructors since 1998. The school caters to motivated students who want to work hard to achieve academic excellence and personal success. ECLC has a diverse student population. Since 2011 it has welcomed students from over fifty countries including South Africa, Korea, Brazil, Rwanda, Saudi Arabia, Mexico, China, Colombia, Haiti and Morocco. ECLC mission is to enable the students to achieve their full potential through the delivery of exceptional English-language training in a respectful and supportive environment.

Class sizes are small – usually between 8 and 10 students, with slightly larger classes for higher academic levels. It offers six main programs of study, English for Communication, University College Pathway (with bridging level), IELTS Preparation, Masters Preparation, Business English for the Workplace, and Teaching English to Young Learners. Since 1998, ECLC has been offering exceptional ESL training to international students in Halifax, Nova Scotia - on Canada's Atlantic coast. If a student is looking for superior English language training in a beautiful location, East Coast Language College is the award-winning school to choose.

ECLC current campus was purpose-built in 2011 and is bright and welcoming – most students are surprised to find such bright colours in a school. ECLC is located in downtown Halifax, close to restaurants, universities, libraries, grocery stores, and markets, shops. ECLC has capacity for 200 students in 19 classrooms.

Thành viên của Languages Canada
Bạn có thể học tại đâu?
44.64072, -63.57142 1256 Barrington Street,Halifax,Nova Scotia,B3J 1Y6 Canada
East Coast Language College (ECLC)
Thành phố gần nhất: Halifax
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1256 Barrington Street, Halifax, Nova Scotia, B3J 1Y6 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới