text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

English Unlimited Brisbane

Loại hình trường
Khóa riêng lẻ
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu English Unlimited Brisbane

English Unlimited (EU) is a vibrant, dynamic language school centrally located in the heart of Brisbane and Melbourne. Its primary aim is to help students become proficient communicators in English and prepare them for their adventure as global citizens in a world where English is fast becoming a common language. The institution does this by developing their ability to communicate in English confidently, through the use of world-class teachers, accredited courses, facilities, exposure to many nationalities and exceptional student care.

English Unlimited offers different courses to suit your needs. Stimulating and relevant courses, teachers who inspire and engage you, modern facilities plus excellence in student care provide you with the best opportunities to advance your English language proficiency to prepare you for real-life communication. Its campuses are National ELT Accreditation Scheme (NEAS) Quality Endorsed ELT Centres and all their courses are accredited by NEAS to meet and exceed the high standards expected by international students.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại English Unlimited Brisbane
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của English Australia
Bạn có thể học tại đâu?
-27.47094, 153.02609 Level 9,138 Albert Street,Brisbane,Queensland,4000 Australia
Brisbane Campus
Thành phố gần nhất: Brisbane
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Level 9,138 Albert Street, Brisbane, Queensland, 4000 Australia
-33.86332, 151.2034 Ground Floor,189 Kent,Brisbane,New South Wales,2000 Australia
Sydney Campus
Thành phố gần nhất: Brisbane
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Ground Floor,189 Kent, Brisbane, New South Wales, 2000 Australia
-37.81195, 144.96045 Level 4,398 Lonsdale,Brisbane,Victoria,3000 Australia
Melbourne Campus
Thành phố gần nhất: Brisbane
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Level 4,398 Lonsdale, Brisbane, Victoria, 3000 Australia

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới