text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học 5 nước với hơn 40 trường, ngày 23,24,25/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Global Village

Loại hình trường
Đại học
Chỗ ở trong khuôn viên trường
Có sẵn
Giới thiệu Global Village

Founded in 1983, the IALC schools are independent and boutique. The IALC organization is dedicated to assuring quality for students. Your education is possibly the single most important investment you will make. Choosing an IALC accredited school will guide you to the right choice. The executive management of each GV school are present full-time. They understand that every individual arrives at their schools with unique plans, goals and dreams, and their onsite management teams ensure that each student receives a complete language learning experience.

Their schools meet the most stringent standards both locally and internationally so that their students can have the confidence that their assessment will be recognized, regardless of where they choose to live and work. This assurance can only come from choosing schools that are committed to quality - a commitment that can be seen in the number of memberships and accreditations that they hold. Global Village schools have selected high quality colleges and universities which have accessible programs leading to your future academic and career success.

Thành viên của International Association of Language Centres - Quality language schools worldwide, Languages Canada
Bạn có thể học tại đâu?
51.04787, -114.06087 515 1st Street SE,Calgary,Alberta,T2G 2G6 Canada
Global Village Calgary
Thành phố gần nhất: Calgary
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 515 1st Street SE, Calgary, Alberta, T2G 2G6 Canada
49.27737, -123.11598 888 Cambie Street,Vancouver,British Columbia,V6B 2P6 Canada
Global Village Vancouver
Thành phố gần nhất: Vancouver
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 888 Cambie Street, Vancouver, British Columbia, V6B 2P6 Canada
48.42622, -123.36663 1290 Broad Street # 200,Victoria,British Columbia,V8W 2A5 Canada
Global Village Victoria
Thành phố gần nhất: Victoria
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 1290 Broad Street # 200, Victoria, British Columbia, V8W 2A5 Canada
43.66877, -79.39502 180 Bloor Street West,Toronto,Ontario,M5S 2V6 Canada
Global Village Toronto
Thành phố gần nhất: Toronto
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 180 Bloor Street West, Toronto, Ontario, M5S 2V6 Canada

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới