text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Haileybury College

Loại hình trường
Trung học
Giới thiệu Haileybury College

Haileybury opened its doors in 1892 with five staff and 17 students. In its over 125 years of history the School has changed dramatically to become one of the leading private schools in Australia. It is one of the leading independent schools in Australia with four Melbourne campuses located in Keys borough, Brighton, Berwick and Melbourne. The School is acclaimed for its outstanding academic achievements, small class sizes, broad range of co-curricular activities, and state-of-the-art facilities.

From the Early Learning Centre to the Senior School, learning is student-centred and based on the different learning styles of students, and on their gender, age, interests and potential. Education at Haileybury is much more than a formal learning program. It embodies attention to the welfare of each student and his, or her, total school experience. The College offers an exciting and enriching Melbourne private school curriculum and experience for all students. It’s academic programs are enhanced by Haileybury's commitment to a strong social education program. The College offers a wide range of international engagement opportunities for students from Melbourne.

Haileybury is a global private school, with five campuses in Australia and one in China. Each campus maintains its own distinct personality while still operating under the one college banner.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Haileybury College
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của Teachers of English to Speakers of Other Languages
Bạn có thể học tại đâu?
-37.99623, 145.14517 Gate 1,855 Springvale Road,Keysborough,Victoria,3173 Australia
Haileybury College - Keysborough Campus
Thành phố gần nhất: Melbourne
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: Gate 1,855 Springvale Road, Keysborough, Victoria, 3173 Australia
-37.93157, 145.00716 120 South Road,Brighton East,Victoria,3187 Australia
Haileybury College - Brighton Campus
Thành phố gần nhất: Melbourne
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 120 South Road, Brighton East, Victoria, 3187 Australia
-38.0414, 145.36305 138 High Street,Berwick,Victoria,3806 Australia
Haileybury College - Berwick Campus
Thành phố gần nhất: Melbourne
Chi phí sinh hoạt: -1
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 138 High Street, Berwick, Victoria, 3806 Australia

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới