text.skipToContent text.skipToNavigation

Sự kiện: Ngày hội du học Úc với hơn 70 trường, ngày 2,3,4/3/2019 | Liên hệ: 19006955

Hawthorn-Melbourne English Language Centre

Loại hình trường
Đại học
Sinh viên quốc tế
1900
Giới thiệu Hawthorn-Melbourne English Language Centre

Hawthorn-Melbourne English Language Centre is one of Australia’s largest and longest established English language schools. Established in 1986, it has been preparing students for further study in Australia for over 30 years. English for High School program, developing academic English language skills for high school, is accepted by 29 Victorian high school partners. The Centre helps students to develop independent study skills and to focus on individual learning needs such as pronunciation, business or writing. It is an association representing over 100 schools committed to delivering the highest quality education and support services.

The centre has 15 direct entry pathways to Victorian universities, colleges and institutions. It’s teachers have internationally recognised TESOL qualifications and an average of 3,800 face-to-face teaching hours. Each year, Hawthorn-Melbourne teaches English Language Intensive Courses for Overseas Students to more than 1900 students from all over the world. Further Studies Advisors are always available to discuss the progress and provide advice. It has a range of student services to help students adapt to life in Melbourne, Australia and work towards English goals.

Hawthorn-Melbourne is located on the University of Melbourne’s Hawthorn campus. The campus is 8km from the city and well serviced by trains, trams and buses. Outside the classroom students can make friends, practise English and have fun with the sporting, cultural and outdoor programs and excursion program.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại Hawthorn-Melbourne English Language Centre
IDP tự hào là đơn vị sở hữu
Trường yêu cầu sinh viên phải có chứng chỉ IELTS
Right ArrowĐĂNG KÝ NGAY
Thành viên của English Australia
Bạn có thể học tại đâu?
-37.83763, 145.04149 442 Auburn Road,Hawthorn,Victoria,3122 Australia
Hawthorn
Thành phố gần nhất: Melbourne
Chi phí sinh hoạt: 20.290
Loại: Trong khuôn viên trường
Địa chỉ: 442 Auburn Road, Hawthorn, Victoria, 3122 Australia

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn các trình độ phù hợp

Nhập ngành học và chọn từ danh sách bên dưới

  • Đánh vào 3 ký tự tên của ngành học hoặc trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập khóa học và chọn từ danh sách bên dưới

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới