text.skipToContent text.skipToNavigation
Language: Language:
 

International Travel College of NZ

Newzealand
63
Sinh viên quốc tế

Chi phí sinh hoạt trung bình tại Newzealand

Xem tất cả chi phí sinh hoạt
The International Travel College of New Zealand (ITC) is a premium provider of training courses for the airline, aviation, travel and tourism industries. Founded in 1996, ITC is built on the values of professional integrity, quality programming and educational excellence

The International Travel College is registered and accredited with the New Zealand Qualifications Authority (NZQA) as a Category 1 provider, the International Air Transport Association (IATA/UFTAA), CODECO and Ready to Check In. All ITC courses are approved for student loans and allowances with the Ministry of Education and recognized and approved for student visas with the New Zealand Immigration Service.

The institute makes sure students are ready to take the place in the tourism industry, confident, professionally trained and fully prepared. ITC?s strong focus on quality and practical training really does work and it ensures that institute remains to be the first choice for people seeking a new career within an airline, at an airport, or in a travel and tourism role.

The International Travel College has campuses in Central Auckland, Botany Town Centre (South Auckland), Whangarei, Christchurch and offers students the option to Study from Home from anywhere in New Zealand.
  • Thành viên của New Zealand Qualificati + -

Xem thêm+
Auckland Auckland Level 4, ITC House, 9 City Road
South Auckland Auckland Level 1, The Fashion Pavilions, Fountain Lane, Botany Town Centre, Chapel Road,
The International Travel College of New Zealand (ITC) is a premium provider of training courses for the airline, aviation, travel and tourism industries. Founded in 1996, ITC is built on the values of professional integrity, quality programming and educational excellence

The International Travel College is registered and accredited with the New Zealand Qualifications Authority (NZQA) as a Category 1 provider, the International Air Transport Association (IATA/UFTAA), CODECO and Ready to Check In. All ITC courses are approved for student loans and allowances with the Ministry of Education and recognized and approved for student visas with the New Zealand Immigration Service.

The institute makes sure students are ready to take the place in the tourism industry, confident, professionally trained and fully prepared. ITC?s strong focus on quality and practical training really does work and it ensures that institute remains to be the first choice for people seeking a new career within an airline, at an airport, or in a travel and tourism role.

The International Travel College has campuses in Central Auckland, Botany Town Centre (South Auckland), Whangarei, Christchurch and offers students the option to Study from Home from anywhere in New Zealand.
https://images1.content-gbl.com/commimg/myhotcourses/institution/profile/myhc_291087_320px.jpg International Travel College of NZ https://www.idp.com/vietnam/universities/international-travel-college-of-nz/iid-nz-00900/

Tổng chi phí trung bình:

  • Nhà ở
  • Thực phẩm
  • Cuộc sống thường nhật
  • Quần Aó
Tính toán chi phí sinh hoạt

Các yêu cầu nhập học cụ thể phụ thuộc vào phạm vi môn học, bậc học và khóa học. Bạn có thể xem tất cả các khóa học từ International Travel College of NZ để lọc các khóa học để biết yêu cầu đầu vào.

Chứng chỉ IELTS được chấp nhận tại International Travel College of NZ

Dưới đây là một số link để bạn có thể nghiên cứu thêm. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn sẵn sàng cho bạn lời khuyên về các lựa chọn du học mà bạn đang cân nhắc.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo Cách thu thập và trình bày thông tin khóa học. IDP không có trách nhiệm hoặc liên đới đến thông tin bị thiếu trên website. Chúng tôi luôn khuyên bạn nên trò chuyện với nhân viên tư vấn IDP để cập nhật thông tin mới nhất và chính xác nhất.

Vui lòng chọn bậc học

Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Bắt đầu nhập thông tin, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

  • Nhập môn học, chọn từ danh sách hoặc bấm nút tìm kiếm

Vui lòng đánh vào và chọn trường

  • Đánh vào 3 ký tự tên của một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới

  • Nhập một tên trường và chọn từ danh sách bên dưới